A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Onze maatregelen in het kader van het COVID-19 virus

laatste update: 21 augustus 2020

In de eerste plaats zijn wij bekommerd om alle zieken en hun omgeving die naast hun palliatief traject nu bijkomend de gevolgen van de corona-epidemie ondervinden. De epidemie heeft een grote maatschappelijke impact. Ze zet onze gezondheidssector en zorgverleners onder druk en is ook voor het palliatief werkveld niet zonder gevolgen. Wij zetten ons daarom maximaal in om de verspreiding van het virus tegen te gaan en om onze medewerkers en partners te beschermen en ondersteunen. We zetten hierbij al onze maatregelen op een rijtje.

1. We nemen onze verantwoordelijkheid

We doen er alles aan om de voortgang van onze werking te garanderen en onze dienstverlening zo goed mogelijk verder te zetten. We proberen u zo snel en efficient mogelijk verder te helpen ondanks de omstandigheden. In navolging van het algemeen advies om contacten zo veel mogelijk in te perken, werken wij momenteel deeltijds van op ons kantoor in Vilvoorde en deeltijds van thuis uit. Hier kunt u al onze contactgegevens terugvinden. 

2. We houden u op de hoogte

Zorgverleners


Meer weten over de rol en het belang van palliatieve zorg in tijden van het virus:

Op de hoogte blijven van nuttige informatie en hulpmiddelen:

Luisteren naar het verhaal van palliatieve zorgverleners:

Actuele adviezen en accurate cijfergegevens over het virus raadplegen:

Algemeen publiek

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Mensen met vragen kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800 14689 of mailen naar het e-mailadres:coronavirus@health.fgov.be.

Tip

Wij raden aan om voorzichtig om te springen met de berichtgeving omtrent het virus. Op sociale media, via sms en e-mail circuleren adviezen, waarschuwingen en alarmerende berichten die niet altijd waar zijn. Het gaat om misleidende informatie. Daarom heeft VRT NWS de meest voorkomende feiten en fabels in kaart gebracht in Check: een rubriek waarin ze beweringen, geruchten en nepnieuws checkt. Raadpleeg deze rubriek hier.
3. We voeren beleid

We stuurden een memorandum uit naar de verschillende overheden, waarin we opriepen om meer aandacht te hebben voor palliatieve zorg in tijden van corona. Lees het memorandum hier en het persbericht hier.
4. We geven ondersteuning en advies

Het virus is ook voor de werking van de netwerken palliatieve zorg, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en voor woonzorgcentra niet zonder gevolgen. Velen hiervan namen de voorbije dagen al zelf voorzorgen. Wij zetten graag nog even enkele aanbevelingen en mogelijk ondersteunende maatregelen op een rijtje vanuit de informatie waarover we tot op heden beschikken.

Advies voor netwerken palliatieve zorg en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging kan u hier terugvinden.

Advies voor woonzorgcentra kan u hier terugvinden.


Advies voor het omgaan met mensen met dementie tijdens de coronacrisis kan u terugvinden op de website van het Expertisecentrum Dementie.


Advies voor het omgaan met mensen met een beperking tijdens de coronacrisis kan u terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

 

Advies over verlies, afscheid en rouw kan u terug vinden op de website van De Weg Wijzer; expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding.
5. We annuleren en verschuiven onze activiteiten 

Voor zover we op dit ogenblik kunnen inschatten moeten we minstens de volgende twee maanden rekening houden met het virus bij het plannen van onze activiteiten (opleidingen, overleggroepen, evenementen,...). Daarom worden al onze activiteiten tot 15 mei 2020 geannuleerd, verschoven naar een latere datum of vervangen door een teleconferentie. Indien gewenst, kunnen we zorgverleners en zorgvoorzieningen die werkzaam zijn in het palliatief werkveld hulp en ondersteuning bieden bij het opzetten van teleconferenties. Neem hiervoor contact op met onze collega Anneleen Janssen via haar telefoonnummer: 02.255 30 46 of via haar e-mailadres.

Opleidingen: nieuwe data - opgelet deze data zijn onder voorbehoud:

-        14 maart: Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen (Leuven) - uitgesteld: data volgen nog

-        17 maart: Afscheid dat verbindt (Gent) - nieuwe datum: op 19 mei in Gent (St. Annaplein)

-        18 maart: Intervisie voor artsen (Gent) - uitgesteld: data volgen nog

-        31 maart: Intervisie voor intervisoren (Gent) - nieuwe datum: op 19 mei in dezeflde locatie (W.I.V. of online)

-        1 april:  Intervisie voor artsen (Holsbeek) - nieuwe datum: op 13 mei in dezelfde loactie (Perspectief of online)

-        21 april: Afscheid dat verbindt (Gent) - nieuwe datum: op 16 juni in Gent (St. Annaplein)

-        22 april: Intervisie voor artsen (Mechelen) - nieuwe datum: op 20 mei in dezelfde locatie (AZ Sint- Maarten of online)

-        29 april: Intervisie voor artsen (Antwerpen) - uitgesteld: data volgen nog 

-        30 april: Afscheid dat verbindt (Vilvoorde) - nieuwe datum: op 28 mei in dezelfde locatie (Connections)

-        6 mei: Intervisie voor artsen (Gent) - uitgesteld: data volgen nog 

-        8 en 9 mei: Interuniversitaire Vervolgopleiding Palliatieve Zorg voor artsen - geannuleerd 

-        14 mei: Afscheid dat verbindt (Vilvoorde) - nieuwe datum: op 18 juni op dezelfde locatie (Connections)

 

Werkgroepen: uitgesteld voor onbepaalde duur

-        16 maart: werkgroep palliatieve zorg en personen met een beperking

-        19 maart: Bestuursorgaan FPZV

-        31 maart: werkgroep palliatieve zorg en woonzorgcentra

-        1 april: Bureau FPZV

-        1 april: E-dossier

-        4 april: redactieraad pallialine

-        20 april: overlegplatform netwerkcoördinatoren

-        20 april: werkgroep MBE-beleid

-        21 april: werkgroep palliatieve zorgeenheden (PZE)

-        21 april: werkgroep sociaal werk

-        23 april: stuurgroep ethiek

-        06 mei: Bureau FPZV

-        06 mei: werkgroep MBE-praktijk

-        07 mei: werkgroep palliatieve zorg en psychiatrie

-        11 mei: overlegplatform netwerkcoördinatoren

 

Activiteiten:

-        19 april 2020: Filmvoorstelling Touching Infinity (uitgesteld)

-        1 oktober 2020: Vlaams Congres Palliatieve Zorg (geannuleerd)

6. We beantwoorden uw vragen

Heeft u nog vragen en/of bemerkingen? Dan horen wij het graag via het e-mailadres: corona@palliatief.be
7. We bedanken u graag voor uw inzet

Tot slot bedanken wij alle zorgverleners voor de zorg die zij in deze moeilijke en uitdagende tijden dragen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving! We bewonderen uw inzet en wensen u goede moed voor de komende tijd!