A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Ook in corona kun je WZC-bewoners in de laatste levensfase

warmte en kwaliteit van leven bieden

31 augustus 2020 - Het debat over de bezoekregeling in woonzorgcentra is momenteel erg actueel. Sinds 25 juli heeft de overheid strengere maatregelen opgelegd aan woonzorgcentra, waardoor bezoek opnieuw beperkt is. Sommige woonzorgcentra voerden uit eigen initiatief a verstrengingen door. Anderen stuurden ons de vraag hoe ze een bezoekbeleid kunnen organiseren dat een balans vindt tussen veiligheid en warm menselijk contact.

Vanuit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen willen we het belang van aanwezigheid en nabijheid voor mensen in de laatste levensfase benadrukken. Palliatieve instrumenten zoals de PICT-tool wijzen uit dat mensen in woonzorgcentra vaak erg kwetsbaar zijn, en dat een deel van hen zich in een palliatieve fase bevindt. De gemiddelde verblijfsduur in woonzorgcentra is minder dan twee jaar, wat betekent dat veel WZC-bewoners de rest van hun leven in een covid-wereld zullen leven. Om te vermijden dat deze mensen hun laatste levensfase in isolement moeten doorbrengen, zullen we een manier moeten vinden om te leren leven met het virus. Momenteel laten de overheidsmaatregelen uitzonderingen toe voor terminale bewoners. Wij pleiten ervoor om uitzonderingen breder toe te laten en om woonzorgcentra meer ruimte geven om de regels af te stemmen op hun specifieke context en de behoeften van hun bewoners.

In de media klinkt steeds meer kritiek op het strikte bezoekbeleid in sommige voorzieningen. Er zijn echter ook woonzorgcentra die alles in het werk stellen om hun kernopdracht te blijven vervullen, namelijk kwaliteit van leven bieden aan mensen in de laatste levensfase. Wij delen vandaag de visie en aanpak van twee directeurs van zulke woonzorgcentra: Kurt Stabel van het Buitenhof in Brasschaat en Jan Vanwezer van De Wingerd in Leuven. Ze roepen zowel de overheid als de sector op om de strijd tegen corona niet het enige doel van woonzorgcentra te maken. In hun voorzieningen doen ze al het mogelijke om een menselijk bezoekbeleid te realiseren, waarin inspraak en persoonlijke zorg op maat centraal staan: “Iedereen is een uitzondering.”


Tekst: Aude Defurne

Lees het interview hieronder of klik hier .

Interview_P2

Interview_P2

Interview_P3

Interview_P4

Interview_P5

Beeld: Love photo created by rawpixel.com - www.freepik.com