A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Euthanasie: iedereen praat over de nooduitgang, maar wie denkt er nog aan brandpreventie?

Deze week is euthanasie weer in het nieuws met betrekking tot personen met gevorderde dementie. Eerder laaide ook het debat over een ‘voltooid leven’ op.

Legitieme vragen over euthanasie mogen niet worden geminimaliseerd of genegeerd. Maar komt het onderwerp vaak niet voorbarig ter sprake, wordt euthanasie niet te snel ingeroepen wordt als oplossing voor gebrekkige pijnbestrijding en falende comfortzorg in de laatste levensfase? Alsof er in een debat over brandveiligheid enkel nog aandacht zou zijn voor het voorzien in een goede nooduitgang, maar niet voor de eigenlijke brandpreventie.

In het debat zoals het wordt gevoerd, worden de mogelijkheden van palliatieve zorg nog al te vaak over het hoofd gezien. Ten onrechte, want het wekt de indruk dat er gekozen moet worden tussen palliatieve zorg en euthanasie, terwijl het hier uiteindelijk altijd draait rond levenskwaliteit, en hoe die zo goed mogelijk kan behouden blijven.

Palliatieve zorg staat borg voor een brede en holistische, want multidisciplinaire aanpak van het lijden van de patiënt en zijn familie, niet alleen voor pijn- en symptoombestrijding, maar ook voor psycho-emotionele, sociale en spiritueel-existentiële noden. Tijdige en deskundige aandacht voor de zingevingsdimensie aan het levenseinde, door psychologen, moreel consulenten en pastores, maar ook door elke zorgverlener is een manier om aan preventie van ‘brand’ te doen, in dit geval bijvoorbeeld zinverlies aan het levenseinde.

Met die palliatieve ondersteuning wordt de patiënt versterkt om, als het lijden vanuit welke bron en onder welke vorm dan ook ondraaglijk blijft aanhouden, een echte, geïnformeerde keuze te maken, voor euthanasie of voor andere oplossingen. Op die manier vormt palliatieve zorg een garantie voor een zorgvuldig en zorgzaam omgaan met de wettelijke mogelijkheden aan het levenseinde, ongeacht of dit om euthanasie gaat, om het stoppen van een behandeling, of om doorgedreven pijn- en symptoombestrijding.

Beluister hier onze reactie op de aankondiging op donderdag 21 november 2019 door Open-VLD dat de partij een wetsvoorstel indient om euthanasie ook mogelijk te maken voor mensen met vergevorderde dementie. Journaal Radio1, donderdag 21/11/2019, 14u 

Lees hier onze visietekst over palliatieve zorg en euthanasie.