A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Palliatieve zorg in een evoluerend zorglandschap

We leven in een steeds verouderende bevolking die een verhoogde zorgnood met zich meebrengt. De cijfers voor Vlaanderen illustreren deze trend:

De verhoogde zorgnood weerspiegelt zich in de stijgende vraag naar tegemoetkoming voor zorg aan het levenseinde in de thuissituatie, het palliatieve zorgforfait. Deze tegemoetkoming kan je enkel aanvragen indien je ook het palliatieve statuut hebt en wordt aangeboden door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het is een maandelijkse vergoeding en kan maximum tweemaal (dus voor twee maanden) aangevraagd worden.

Deze evolutie zorgt ook voor een stijgende zorgnood, waardoor er vraag ontstaat naar bijkomende plaatsen in woonzorgcentra en voldoende personeel in de thuiszorg. Maar ook de rol van de informele zorg (mantelzorg) wordt almaar belangrijker en voor vele mensen onmisbaar. Een onderzoek van de UCL illustreert dit: