A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Kwaliteit van leven en dood

Het ‘Quality of death’ rapport scoorde in 2015 80 landen op een index die de kwaliteit van palliatieve zorgen voor volwassenen meet. België stond wereldwijd op nummer 5 en in Europa op nummer 3 betreffende de kwaliteit van sterven.

Men scoorde de landen op 5 factoren:

  1. Nationaal beleid rond palliatieve zorg en gezondheidszorg: België op nummer 10 wereldwijd
  2. beschikbaarheid van mankracht: België op nummer 17 wereldwijd
  3. betaalbaarheid van de zorg: België op nummer 1 wereldwijd
  4. kwaliteit van zorg (gescoord volgens: aanwezigheid van standaardmonitoring, beschikbaarheid van pijnstillende medicatie, psychosociale hulp voor patiënt en naasten, aanwezigheid van DNR beleid, ondersteuning voor gedeelde beslissingname en gebruik van patiëntentevredenheidsenquêtes: België op nummer 7 wereldwijd
  5. engagement van de gemeenschap: België op nummer 1 wereldwijd

(The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world A report by The Economist Intelligence Unit)