A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » vergadermatrix


In de schoot van de Federatie zijn een 25-tal overleggroepen werkzaam.


gebruikte terminologie:

overleggroep: algemene term voor de diverse overlegstructuren.

platform netwerkcoördinatoren: overlegplatform van de coördinatoren van de Vlaamse netwerken palliatieve zorg. Het Platform is een voorkeursgesprekspartner binnen de Federatie.

stuurgroep: coördineert en stuurt de werkzaamheden rond een bepaald thema en kan daarnaast beleidsvoorbereidende adviezen verstrekken.

werkgroep: is een overlegplatform samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, een doelgroep.

projectgroep: houdt zich bezig met een welomschreven opdracht en heeft bijgevolg een tijdelijk karakter.


In deze vergadermatrix vindt u de geplande vergaderingen voor 2017 (versie 13 juni 2017).

De reeds vastgelegde vergaderingen voor 2018 vindt u hier (versie 11 oktober 2017).


Vergadermatrix voorbije jaren: 2016 - 20152014 - 2013 - 2012