A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

 

LEVENSEINDEVERHALEN

 

Mensen die weten dat hun levenseinde nadert, willen vaak een duurzame herinnering of een boodschap nalaten voor hun geliefden. Er bestaan in Vlaanderen verschillende initiatieven die je hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door je te helpen om je levensverhaal neer te schrijven in een boek, door samen brieven voor je dierbaren te schrijven of door een videoboodschap op te nemen. Vaak helpt dit om het afscheid bespreekbaar te maken, een diepere verbinding te creëren met je naasten en rustiger naar het einde toe te leven. We geven hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden. 

Teksten

Amfora vzw

Amfora gaat op interview bij mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Hilde Ingels interviewt hen over hun kijk op het leven. Ze nodigt hen uit om terug te blikken en vooruit te kijken naar het afscheid dat eraan komt. Dit gesprek giet zij in een persoonlijk verhaal. Isabelle Desmidt verwerkt de tekst artistiek in een (kalligrafisch) boekje met bijpassende doos. Dit boekje nodigt uit om in gesprek te gaan en biedt nabestaanden een tastbaar instrument om ook na het overlijden te blijven spreken over hun dierbare. Amfora bevordert op die manier verbinding tussen alle betrokkenen. Men kan op het kosteloze aanbod van Amfora vzw een beroep doen na doorverwijzing vanuit een palliatieve begeleiding.

 

Amfora wil onder de noemer Afscheid dat verbindt’ sterk inzetten op meerdaagse trainingen voor medewerkers en vrijwilligers uit de palliatieve en ouderensector, omdat ze geloven dat de expertise van Amfora het beste op de werkvloer, binnen een team, ingebed is. De methodiek van het Amforagesprek geeft handen en voeten aan de vierde pijler van de palliatieve zorg. Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst leren de deelnemers om een eindelevensgesprek te voeren, dit uit te werken in een verhaal en vorm te geven in een boekje. Deze ervaring van deze aanpak genereert een grote tevredenheid bij patiënten, naasten en de zorgverlener zelf. 

In september 2020 publiceerde Hilde het boek Afscheid dat verbindt. Praten over het levenseinde, waarin ze reflecteert op de ontmoetingen die ze had in het kader van Amfora vzw en handvatten aanreikt voor wie met de eindfase van het leven geconfronteerd wordt.

 

Vragen? Meer weten?

www.amfora.vlaanderen/
www.afscheiddatverbindt.be
hilde.ingels@gmail.com  

 

'De Essentie'

'Brieven voor je dierbaren'

Een brief als woordenschat. Als houvast voor een dierbare tijdens donkere dagen. Alexandra Hustinx helpt mensen om onder woorden te brengen wat ze nog willen zeggen. Ze luistert naar hun verhaal en filtert er de essentie uit. Dit gebeurt tijdens een twee- tot drietal ontmoetingen. Nadat ze goedkeuring heeft over de tekst, wordt deze verwerkt tot brief. Samen bespreken ze vervolgens op welke wijze, wanneer en wie de brief overhandigt. Deze woordenschat wordt in een gepersonaliseerde doos verpakt, eventueel vergezeld met enkele voorwerpen van betekenis. Een hartverwarmend geschenk.

Alexandra is daarnaast ook ritueelbegeleider en ze begeleidt mensen in rouw. Je vindt haar aanbod terug op haar website www.deessentie.org

   

Vragen? Meer weten?

www.deessentie.org
alexandra.hustinx@deessentie.org

'Wat ik nog zeggen wou'

'Wat ik nog zeggen wou' schrijft geestelijke nalatenschappen voor wie door hoge ouderdom of ziekte niet lang meer te leven heeft. Ervaren journaliste Eveline Coppin interviewt deze mensen over hun inzichten, keerpunten, houvasten en bijzondere herinneringen. Ze giet hun woorden in een vlot geschreven tekst en maakt vervolgens een boek met zelfgekozen foto’s. Het boek kan mensen helpen om in gesprek te gaan met wie hun lief is en biedt een tastbare herinnering voor de nabestaanden. Woorden van hun dierbare staan zwart op wit op papier en kunnen gelezen en herlezen worden. Dagen, weken, ja zelfs jaren later …

Tijdens het interview komen niet alleen herinneringen en inzichten maar ook de dood ter sprake: hoe zien deze mensen hun afscheid, zijn ze bang om te sterven, hoe willen ze herinnerd worden? Door taal te zoeken verliest hun pijn immers aan kracht. Zo’n gesprek komt niet alleen de verbondenheid met hun omgeving ten goede, maar ook die met henzelf. Door achterom te kijken en te focussen op het positieve dat ze in de wereld zetten, accepteren palliatieve patiënten makkelijker hun einde en gaan ze met een beter gevoel richting het levenseinde.

     

 

Op www.watiknogzeggenwou.be kun je bovendien gratis het “Voor altijd verbonden”-schrijfwerkboek downloaden. Dit boek bevat twee delen: in het eerste deel laat je een geschreven aandenken na aan een betekenisvol persoon in je leven, het tweede deel wordt vervolledigd door de ontvanger. Via schrijfopdrachten leidt Eveline Coppin je stap voor stap door dit proces.

Tot slot biedt ‘Wat ik nog zeggen wou’ ook schrijfworkshops aan. Je leert er zelf je levensverhaal op papier te zetten of uit te drukken welke betekenis iemand voor jou heeft gehad.

Vragen? Meer info

www.watiknogzeggenwou.be
www.facebook.com/Watiknogzeggenwou
eveline@watiknogzeggenwou.be

Video

Het Videotestament

Wat wil jij nog nalaten aan je dierbaren, wanneer je uiteindelijk zal overlijden? Je materiële bezittingen zou je natuurlijk graag verdelen, maar wat met je ‘spirituele’ bezittingen? Wie jij was? Hoe heb jij je leven vormgegeven? Wat heb je geleerd? Wat wil je je dierbaren nog toe wensen?...

Hanne en Joris besloten om samen Video-testamenten te maken. Dit zijn professionele videoportretten die doorgaans antwoorden op de vraag: “Wat wil iemand nog graag meegeven aan zijn geliefden, dat we vereeuwigen in een video van (bijvoorbeeld) een kwartier?”

Joris interviewde jaren geleden zijn grootvader over zijn leven. “Ik deed dit in de eerste plaats voor mijzelf, voor mijn eigen verwerkingsproces.” Het resultaat bleek ook een heel erg waardevol geschenk te zijn voor de rest van de familie. "Hem zien in bewegende beelden, zijn stem nog eens horen, luisteren naar wat hij zegt en belangrijk vond”, het werkt louterend.

Joris en Hanne werken op maat en kijken waar jij behoefte aan hebt. In de eerste plaats helpen ze je je verhaal te vertellen. Daar ligt hun passie. Luisteren, ruimte maken voor jouw verhaal, verhalen maken over echte mensen. Uiteindelijk maken ze er een professioneel eindproduct van, voor je nabestaanden, iets om nog vaak naar terug te grijpen.

Ook voor de persoon die geconfronteerd wordt met zijn of haar levenseinde, kan dit een troostend proces zijn om te doorlopen. Hanne en Joris maken de dood bespreekbaar en een komend afscheid misschien een heel klein beetje zachter.

Hanne en Joris zijn twee startende zelfstandige ondernemers met een passie voor diepmenselijke verhalen. Hanne is Ritueelbegeleider en Storyteller voor vieringen bij afscheid. Joris geeft workshops en coaching rond filosofie als levenskunst en is daarnaast ook videograaf.

Vragen? Meer info?

www.hetvideotestament.be
hetvideotestament@gmail.com
0474/574398

 

Website

Aeterna

 Tijdens de coronaperiode worden we meer en meer met afscheid nemen, verdriet en rouw geconfronteerd. Onze digitale apparaten helpen ons om intieme relaties te bewaren. Waarom zou dat ook niet kunnen wanneer iemand het levenseinde nadert?


Initiatiefnemers Willem Himpe, Willem Lannoye en Maite Van Loo, zijn drie student-ondernemers aan de U Gent. Zij willen iemands levensverhaal veelzijdig vastleggen op een digitaal platform voor de volgende generaties. Door verhalen, herinneringen, foto’s, stemberichten en video’s samen te brengen tot een uitgebreid levensverhaal kan hun platform een prachtig beeld schetsen van een persoon. Aangevuld met moderne mogelijkheden zoals audio en video laat dit toe de stem en lach van die persoon voor altijd bij te houden.       
Het levensverhaal kan gecreëerd worden door de persoon zelf of door dichte familie en/of vrienden na het levenseinde. Na het overlijden wordt het levensverhaal omgezet naar een condoleantiepagina waar vrienden en familie mooie momenten kunnen herbeleven en  herinneringen kunnen toevoegen.


Het platform kan helpen bij het afscheid, verwerkingsproces en herdenken van geliefden.

Als je deze jonge ondernemers verder wilt helpen met de ontwikkeling van hun platform, kan je deze enquête invullen.

 

    

 

Vragen? Meer info?

www.aeterna.be  
willem.lannoye@hotmail.com