A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 03/2017

Vrijdag 31 maart 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • Uitbreiding palliatief verlof van twee naar drie maanden
  • Verhoging palliatief forfait naar 652,53 euro

 • VACATURES
  • De Federatie zoekt een deeltijds Reseachcoördinator
  • Het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw (PNAT) is op zoek naar een deeltijds psycholoog

 • AUTEUR AAN HET WOORD
  • Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • 'Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten'
  • 'Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg'
   'Urgenties in palliatieve zorg'
  • 'Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo?'
 • VOOR U GELEZEN
  • Mindfulness meditatie en pijnbehandeling in palliatieve zorg
  • Een kritische beschouwing op kwaliteitskaders in de zorg
 • AANKONDIGINGEN
  • Derde druk beschikbaar van 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg'
  • Studienamiddag over wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg
  • Documentaire 'Tot in den draai' op Eén !
  • Studiedag van de werkgroep PZE is VOLZET
  • Nieuwe rubriek op onze website: 'feiten & cijfers'
  • Vlaamse erkenningscommissie afdeling bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Congres 'Kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg: waar staan we en wat is de toekomst?'
  • Studieavond 'Werken met de kracht van de mens - Crustatieve zorg' (palliatieve zorg & psychiatrie)
  • Summer School on Qualitative Research Methods in Health Care
  • Oproep deelname aan een onderzoek van de Universiteit Gent
 • FEDERATIE IN DE MEDIA

BELEIDSNIEUWS

Uitbreiding palliatief verlof van twee naar drie maanden 

Wij hebben in onze Nieuwsflash van 31 januari 2017 bericht over de uitbreiding van het palliatief verlof van twee naar drie maanden. De uitbreiding valt onder de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk en werd op 15 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze maatregel zorgt ervoor dat de periode van 1 maand tot twee keer verlengd kan worden, zodat het totaal op 3 maanden komt i.p.v. 2 maanden.

Klik hier voor de publicatie.

top

Verhoging palliatief forfait naar 652,53 euro

Het 'palliatief forfait' is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. In 2017 bedraagt het forfait 652,53 euro. Het wordt voor één maand toegekend en kan nog een tweede maal worden verleend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet. Klik hier voor meer info.

top

VACATURES
De Federatie is op zoek naar een deeltijdse Researchcoördinator (m/v)

De Federatie zoekt een deeltijdse Researchcoördinator (m/v), in opvolging van Alexander Verstaen. Meer informatie in de vacature. Solliciteren tot en met 28 april 2017. Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie op 02 255 30 48.

top

PNAT is op zoek naar een deeltijds psycholoog (50%)

Het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw (PNAT) is op zoek naar een deeltijds psycholoog (50%) voor aanvang in september 2017. Solliciteren tot 10 april 2017. Meer info.

top

AUTEUR AAN HET WOORD
Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

Omdat we frequent vragen van zorgverleners en gemeentebesturen ontvangen over de Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde laten we een auteur van het document aan het woord. In deze Nieuwsflash licht em. Prof. Herman Nys de rol van de vertrouwenspersoon toe:

Moet in de wilsverklaring inzake euthanasie altijd een vertrouwenspersoon worden aangewezen? Is de registratie anders niet mogelijk?

Er wordt wel eens foutief beweerd dat in de wilsverklaring inzake euthanasie altijd een vertrouwenspersoon moet worden aangewezen omdat men anders de wilsverklaring niet kan laten registreren. Artikel 4 § 1 van de euthanasiewet bepaalt dat in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen kunnen aangewezen worden. Om een geldige wilsverklaring op te stellen is het dus zeker niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Als je de wilsverklaring wil laten registreren moet je verplicht gebruik maken van het model dat is bepaald in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 maart 2003. Onderaan die bijlage staat "datum en handtekening van de aangewezen vertrouwensperso(o)nen". Maar er staat in voetnoot bij "in voorkomend geval". Van een verplichte ondertekening door een aangewezen vertrouwenspersoon is dus geen sprake! Het model maakt bovendien een onderscheid tussen Rubriek I: Verplichte gegevens en Rubriek II: Facultatieve gegevens. Onder die facultatieve gegevens wordt als eerste vermeld: "A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersoon".

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 over de registratie van de wilsverklaring en de mededeling ervan via het Rijksregister aan de betrokken artsen bepaalt de gegevens die door het gemeentebestuur aan de FOD Volksgezondheid moeten worden overgemaakt. Tot die gegevens behoren onder andere: "Het identificatienummer van de eventuele vetrouwenspersonen".

Heeft u ook een vraag? Stuur deze dan door naar redactie@palliatief.be en wij zorgen voor een antwoord !

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • In samenwerking met Heidehuis vzw (netwerk palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen) wordt op 21 april 2017 in Brugge Sint-Michiels de opleiding Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten georganiseerd. Lesgevers zijn de auteurs van de richtlijn: dr. Peter Demeulenaere, huisarts en palliatief arts GZA ziekenhuizen, dr. Martine De Laat, palliatief arts UZ Gent en mevr. Mimmie Wouters, palliatief verpleegkundige netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove. Meer informatie.

 • In samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen wordt op 25 april 2017 de opleiding Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg georganiseerd. De opleiding gaat door in Mechelen en wordt gegeven door mevr. Annik Janssens. Meer informatie.

 • In samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst - Dendermonde - Ninove vzw wordt op 27 april 2017 in Dendermonde de opleiding Urgenties in palliatieve zorg hernomen. Lesgevers zijn dr. Peter Pype en dr. Ria Fabri. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Meer informatie.

 • De tweedaagse opleiding Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo? wordt dit jaar hernomen op 3 en 17 oktober 2017, eveneens in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen. Lesgever is dr. Marc Desmet. Deze opleiding gaat door in Geel. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Mindfulness meditatie en pijnbehandeling in palliatieve zorg

Pijn is één van de meest voorkomende symptomen bij palliatieve patiënten en heeft een impact op alle aspecten van de levenskwaliteit. Bij de medische behandeling van pijn baseert men zich op de zogenaamde pijnladder die door de Wereldgezondheidsorganisatie werd ontwikkeld. Deze behandeling wordt steeds vaker gecombineerd met niet-farmacologische interventies om de levenskwaliteit van de patiënt te maximaliseren. In deze multidimensionale aanpak van pijn gaat er steeds meer aandacht naar Mindfulness meditatie (MM).

Mindfulness gaat terug op eeuwenoude wijsheidstradities zoals het boeddhisme en het hindoeïsme. John Kabat-Zinn, de pionier van MM in de westerse geneeskunde, haalde het begrip Mindfulness uit zijn levensbeschouwelijke context en definieerde het in psychologische termen. MM is met een niet-oordelende, milde en open aandacht gadeslaan wat er zich binnen in jou afspeelt aan gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen... Uit klinische studies blijkt dat de toepassing van MM effectief is bij bijvoorbeeld chronische pijn. Dit roept de vraag op of MM een rol van betekenis kan spelen in de behandeling van pijn bij palliatieve patiënten.

Volledige bespreking ...

top

Een kritische beschouwing op kwaliteitskaders in de zorg

In Nederland -maar ook in België- wordt toenemend beroep gedaan op protocollen, aandachtspunten, voorschriften, beslispunten, overlegpunten, criteria en/of richtlijnen die de zorg willen opvolgen en meten. Zulke instrumenten kunnen een zegen zijn voor de onzekere werker, waarborgen een minimum aan kwaliteit en maken de zorg eenvoudiger, voorspelbaarder en dus ook beheersbaar. Maar er is een keerzijde aan protocollen. Een te sterk doorgedreven geprotocolleerde zorg kan zelfs het waarnemings- en beoordelingsvermogen van de zorgverlener ondermijnen. De zorgverlener hoeft zelf niet meer na te denken, de richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis waarop men kan vertrouwen. Dit soort van redeneringen kan het morele denkkader van de zorgverlener vernauwen, iets wat net noodzakelijk is in de zorgverlening.
Inzetten op kwaliteit en het uitvoeren van protocollen moet dus samen gaan met het inzetten op verstandigheid of praktische wijsheid van het betrokken zorgpersoneel. Een goed kwaliteitskader zou dus niet alleen moeten inzetten op protocollen, maar ook suggesties moeten bevatten voor de vorming van professionele zorgverleners in kwaliteitsbewustzijn.

Volledige bespreking ...

Klik hier voor een samenvatting door Andries Baart zelf: 'Voorbij de afvinklijstjes van de inspectie'. Via deze link kunt u zijn vrij te downloaden essay terugvinden 'Over de nieuwe regels, gehoorzaamheid en verstandigheid'.

                                                                                                                                                                                                                   top

AANKONDIGINGEN
Derde druk beschikbaar van 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg'

De derde druk van het boekje met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen (het 'zakboekje') die terug te vinden zijn op www.pallialine.be is nu beschikbaar! Het boekje is uitzonderlijk enkel via de Federatie verkrijgbaar. Meer info of bestellen via info@palliatief.be of 02 255 30 40.

Kostprijs (excl. verzendingskosten):

 • 10 euro voor leden, 8 euro vanaf 5 exemplaren
 • niet-leden betalen 12 euro

NIEUW:
De steekkaarten van de verschillende richtlijnen kunnen vanaf nu ook gratis als PDF worden gedownload in kleur via deze link. Op die manier kunnen diegenen die beschikken over een eerdere druk hun boekje aanvullen.

top

Studienamiddag over wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg
Studienamiddag op vrijdag 5 mei 2017 - van 12u30 tot 16u in Vilvoorde ! Voor al wie betrokken is bij onderzoek en onderwijs in palliatieve zorg

Vorige maand berichtten we reeds over onze studienamiddag van vrijdag 5 mei 2017. In de flyer vindt u nu het programma terug van wat de Federatie die dag te bieden heeft. Doelgroep van deze namiddag:

 • lectoren, docenten en professoren die onderzoek verrichten of coördineren m.b.t. palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde, ongeacht discipline of beroepsgroep ('van epidemiologie tot ethiek').
 • ook wie betrokken is bij onderwijs in palliatieve zorg en levenseinde is welkom. 

Locatie:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde - op wandelafstand van het station van Vilvoorde.
De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link voor donderdag 28 april 2017. Voor vragen kan u steeds terecht bij Jessica Fraeyman of tel 02 255 30 40.

top

Documentaire 'Tot in den draai' op Eén !

De documentaire 'Tot in den draai' zal op paaszondag 16 april 2017 worden vertoond op Eén na het laatavondjournaal. Programmeer alvast uw digicorder!

De DVD kan trouwens nog steeds aangekocht of gehuurd worden volgens de onderstaande modaliteiten:

Lidorganisaties FPZV:
Enkel leden van de Federatie kunnen deze bij ons aankopen voor 20 euro (excl. verzendkosten) èn deze bovendien ook (kosteloos) gebruiken voor vertoningen mits de vertoning georganiseerd wordt door leden van de Federatie en mits er geen inkomprijs voor wordt gevraagd. Indien er wel een inkomprijs wordt gevraagd dient de organisatie contact op te nemen met Filip Loobuyck voor afspraken rond vertoningsrechten.

Aankoop door particulieren:
De DVD is te koop voor particulieren aan 20 euro (excl. verzendingskosten). De DVD is dan uitsluitend bestemd voor privégebruik. Te bestellen via: Filip Loobuyck.

Huren:
Voor het huren van de DVD wordt er voor de kostprijs een onderscheid gemaakt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De documentaire kan enkel gehuurd worden bij de Beweging van Wakkere Geesten, (Filip Loobuyck) en dus NIET bij de Federatie !

Meer info in de flyer of op de website.

top

Studiedag van de werkgroep PZE is VOLZET

De studiedag "Zorgconcept in evolutie. Warme zorg in woelige tijden" van de werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie is VOLZET.

top

Nieuwe rubriek op onze website: 'feiten & cijfers'

Sinds deze maand staat de nieuwe rubriek 'feiten & cijfers' online op onze website. De webpagina biedt kernachtige informatie van verschillende onderzoeken over palliatieve zorg in Vlaanderen, gestaafd door wetenschappelijke cijfers. Klik hier voor een rechtstreekse link naar de webpagina.

top

Vlaamse erkenningscommissie afdeling bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg

In gevolge de goedkeuring door de Vlaamse Regering van een aantal besluiten op 15 januari 2016 werd ook een nieuwe erkenningscommissie, afdeling bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg samengesteld. De commissie telt acht leden waarvan vier de BBK PZ hebben. De Federatie nam het initiatief om kandidaten voor te stellen. De vier Nederlandstalige leden van de ontbonden federale erkenningscommissie konden zich opnieuw kandidaat stellen.

De Federatie is verheugd u te kunnen meedelen dat haar twee nieuwe kandidaten werden verkozen. Samen met de herverkozen leden Greet Croenen en Marc Merchier, zullen Suzy Van Ende en Ingrid Clemens deel uitmaken van de nieuwe Vlaamse erkenningscommissie. De Federatie wenst hen proficiat met hun (her)verkiezing en dankt hen voor hun engagement!

In afwachting van deze samenstelling was er geen risico op een onderbreking in het erkenningsproces. De nieuwe besluiten van 15 januari 2016 hadden ook een aantal gevolgen voor de procedure en voor de helpdesk bij vragen. U vindt de nieuwe regelgeving op onze webpagina over de bijzondere beroepsbekwaamheid. De implicaties voor de procedure vindt u hier terug.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Congres 'Kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg: waar staan we en wat is de toekomst?'

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent) organiseert op dinsdag 2 mei 2017 een congres in Brussel: Kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg: waar staan we en wat is de toekomst?

Op dit halfdaags congres worden de eerste resultaten gepresenteerd van dit implementatieproject, gefinancierd door Kom op tegen Kanker en met steun van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Er wordt vooruitgeblikt naar de toekomst van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen en aanbevelingen worden overgemaakt aan het beleid in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen.

Het congres staat open voor een breed publiek van iedereen die met palliatieve zorg te maken hebben. Het congres is gratis, voor de lunch betaalt u 15 euro. Inschrijven tot en met 19 april 2017.

Meer info op de website of in de flyer.

top

Studieavond 'Werken met de kracht van de mens - Crustatieve zorg' (palliatieve zorg & psychiatrie)

Op woensdag 3 mei 2017 wordt in KU Leuven Campus Kulak Kortrijk de studieavond 'Werken met de kracht van de mens - Crustatieve zorg' georganiseerd. Sprekers zijn dr. An Haekens en dr. Ilse Decorte, beiden lid van de werkgroep Palliatieve Zorg en Psychiatrie van de Federatie. Meer info over de studieavond op de website. Inschrijven voor 25 april 2017 !

top

Summer School on Qualitative Research Methods in Health Care

De Universiteit Antwerpen organiseert de 22ste editie van de 'Summer School on Qualitative Research Methods in Health Care'. Deze 5-daagse cursus van 21 tot 25 augustus 2017 leert de deelnemers een onderzoeksvraag op te stellen, een kwalitatief onderzoek uit te voeren en een wetenschappelijk artikel te schrijven.

OPGELET: de cursus wordt in het Engels gegeven! Meer informatie op de website.

top

Oproep deelname aan een onderzoek van de Universiteit Gent

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) van de Universiteit Gent voert een studie met als doel meer kennis te vergaren over cannabisgebruik om gezondheidsredenen, aan de hand van de ervaringen van de gebruikers. De onderzoekers hebben hiervoor een online vragenlijst en vragen voor een persoonlijk interview ontwikkeld. Geïnteresseerden vinden meer info op www.cannabisengezondheid.be.

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Nursing, 27 februari 2017, Patiënten over fouten in de palliatieve zorg, het artikel van Alexander Verstaen PhD - researchcoördinator bij de Federatie - in onze Nieuwsflash van november 2016 werd overgenomen in Nursing.