A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 09/2017

Vrijdag 27 oktober 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Save the date: Studiedag 'Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen' - 25/01/2018
  • Nieuwe webpagina over tegemoetkomingen voor patiënten & mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg
  • Programma Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg beschikbaar
  • Researchagenda voor palliatieve zorg in Vlaanderen
 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • Van conflict naar verbinding. Samenwerken in de zorg - 7 november 2017
  • Werken met de Richtlijn Delirium bij palliatieve patiënten - 7 november 2017
  • Intervisie voor intervisoren - 14 november 2017
  • Werken met de Richtlijn Palliatieve sedatie - 18 november 2017
  • Zorgzaam leidinggeven: een haalbare kaart? - 19 december 2017
  • Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg - mei 2018
  • Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen - 2018-2019
  • Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen - 2018-2019
 • VOOR U GELEZEN
  • 'Hoe palliatieve zorg vroegtijdig en succesvol integreren in de oncologie?'
  • 'Palliative care communication in oncology departments in Flanders, Belgium'
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • UCSIA conference on euthanasia - 15, 16 & 17 november 2017
  • Werelddag Palliatieve Zorg - 'Palliatieve zorg nog lang niet voor alle patiënten in Vlaanderen beschikbaar'
  • Winnaars boek 'Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart' - Alexander Verstaen
  • Music for Life 2017: kies palliatieve zorg als jouw goed doel!

 • BOEKENNIEUWS
  • 'Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium'

 • VACATURES

AANKONDIGINGEN
Save the date: Studiedag 'Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen' - 25/01/2018

Op 25 januari 2018 organiseert de Federatie in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw de studiedag Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen in Vilvoorde.
Sprekers zijn:
• prof. Phil Larkin, verpleegkundige, voorzitter European Association for Palliative Care (EAPC)
• prof. dr. Jan Versijpt, neuroloog, UZ Brussel
• prof. dr. Cees Hertogh, arts-ethicus, VUMc Amsterdam (NL)

Meer info volgt in onze nieuwsbrief van november.

Nieuwe webpagina over tegemoetkomingen voor patiënten & mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg 

De eerste druk (10.000 exemplaren) van onze nieuwe flyer met informatie over tegemoetkomingen voor patiënten en mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg is reeds uitgeput. Een tweede druk wordt voorbereid. Vanaf heden kunt u ook terecht op de nieuwe webpagina 'www.palliatief.be/tegemoetkomingen' waar u alle actuele informatie terugvindt. De elektronische versie van de flyer kunt u hier terugvinden.

Programma Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg beschikbaar

Nu het programma beschikbaar is herinneren wij u graag aan de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg, een organisatie van het Nederlandse Palliactief en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw in samenwerking met de acht academische Expertisecentra Palliatieve Zorg (NL) en de onderzoeksgroepen palliatieve zorg van de vier Vlaamse Universiteiten. Dit initiatief is de opvolger van het Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg.

'Interdisciplinaire perspectieven' is de titel van deze eerste editie van de Wetenschapsdagen die plaatsvinden op 30 november en 1 december 2017 in Amsterdam (Nederland). 42 abstracts zijn geselecteerd voor een korte presentatie, 52 abstracts worden door middel van een poster voorgesteld. Verder omvat het programma een drietal themasessies, twee workshops en drie begeleide postersessies. Keynote sprekers zij Maria Bakitas (University of Alabama) en Lieve van den Block (Vrije Universiteit Brussel). Inschrijven kan via deze link.

Researchagenda voor palliatieve zorg in Vlaanderen

Het uitbouwen van kennis en expertise binnen de Federatie houdt onder andere in dat we trends en ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg op de voet volgen, onder meer in wetenschappelijk onderzoek over palliatieve zorg. Binnen deze taak stellen we ons het doel om de richting van het onderzoek in de palliatieve zorg actief bij te sturen, met name door het formuleren van onderwerpen die actueel en relevant zijn voor de praktijk van de palliatieve zorg; de researchagenda.

We bevragen zorgverleners regelmatig naar de onderzoeksnoden in de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorgverlening. Dit levert een lijst op van onderzoeksvragen die toepasbaar zijn in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast lezen we de resultaten van onderzoek in de palliatieve zorg na op het formuleren van beleidsaanbevelingen en onderwerpen voor verder onderzoek. Tenslotte worden de maatschappelijke, politieke, sociale en culturele trends gevolgd die een invloed kunnen hebben op de palliatieve zorg, teneinde hierop te kunnen anticiperen. Meer info ..

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

Hieronder zetten we graag nog eens de opleidingen van het najaar van 2017 in de kijker.

Laatste kans om in te schrijven voor de opleiding Van conflict naar verbinding. Samenwerken in de zorg op dinsdag 7 november 2017 in Vilvoorde. Wil jij er bij zijn? Kijk dan hier voor meer informatie en grijp nog snel je kans!

Het is ook de laatste kans om een plekje te bemachtigen voor de vorming Werken met de Pallialine richtlijn delier op dinsdag 7 november 2017 in Diksmuide. Lees hier meer over de vorming.

Dr. Blyaert, dr. Desodt en mevrouw Declercq leggen op zaterdag 18 november in Brugge de richtlijn over palliatieve sedatie uit, met veel aandacht voor de praktijk. Heb jij nog vragen over sedatie? Klik dan hier voor meer informatie en schrijf je in.

Ben jij leidinggevende, coördinator, ... en wil je meer weten over zorgzaam leidinggeven? Kijk dan hier voor meer informatie over de vorming Zorgzaam leidinggeven: een haalbare kaart? van Marita Stas op 19 december 2017.

Begeleid jij intervisiegroepen en wil je jouw vaardigheden als intervisor verder ontwikkelen? Dan is de intervisiereeks Intervisie voor intervisoren onder begeleiding van Walter Rombouts iets voor jou. Wees er snel bij want het zijn de laatste dagen om in te schrijven.

RECHTZETTING: de opleiding 'Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in palliatieve zorg' vindt plaats op 17, 24 en 31 mei 2018 in plaats van 6, 13 en 20 maart. Wil je meer weten over de opleiding van Katlijn Willems? Lees dan zeker de flyer.

Wil je op de hoogte blijven van de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen? Volg dan zeker onze Nieuwsflash en Facebookpagina voor meer informatie over de editie van 2018-2019, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en de Universiteit Hasselt.

Het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen zal georganiseerd worden in het academiejaar 2018-2019 in 4 modules van twee dagen, telkens op vrijdag en zaterdag. Het postgraduaat gaat in 2018 van start op 19 en 20 oktober, gevolgd door 30 november en 1 december 2018. Hou deze data alvast vrij en volg onze Nieuwsflash voor meer informatie. Heeft u interesse om deel te nemen? Geef dan uw gegevens door via vorming@palliatief.be of via telefoon: 02 255 30 42.

VOOR U GELEZEN
Hoe palliatieve zorg vroegtijdig en succesvol integreren in de oncologie?

Ondanks vele inspanningen en richtlijnen om het vroegtijdig opstarten van palliatieve zorg bij oncologische patiënten met vergevorderde kanker te bevorderen blijft de toepassing nog beperkt. In de Verenigde Staten heeft men enkele jaren geleden een 'telegezondheid-programma' (ENABLE) ontwikkeld dat ontworpen is om gebruikelijke zorg en palliatieve zorg naadloos te integreren vanaf het moment dat er bij de patiënt een vergevorderde kanker wordt vastgesteld. Ondanks de bewezen effecten van dit programma ervaart men dat het weinig wordt toegepast.

In een recent onderzoek heeft men nagegaan op welke manier men dit programma succesvol kan implementeren op een oncologische dienst. Dit resulteerde in een 'toolkit' die bestaat uit vier delen. Elk onderdeel evalueert een ander aspect van de implementatie, zodat het opstarten van het programma vereenvoudigd wordt:

 • Zelf-evaluatie: kan het programma de juiste patiënten bereiken? Is het haalbaar om het programma te implementeren? En kan het behouden blijven eenmaal ingevoerd?
 • Is de organisatie er klaar voor? (bereidheid, infrastructuur, getraind personeel)
 • Welke kost hangt hier aan vast?
 • Wat zijn de meningen van de oncologen over integratie van palliatieve zorg?

Volledige bespreking ...

Referentie:
Zubkoff L, et al., Developing a toolkit to measure implementation of concurrent palliative care in rural community cancer centres, Palliative and Supportive Care: 2017;1-13.

'Palliative care communication in oncology departments in Flanders, Belgium' - Proefschrift dr. Melissa Horlait

Uitgaande van de hypothese dat open en tijdige communicatie over palliatieve zorg zal leiden tot betere en snellere implementatie van palliatieve zorg voor kankerpatiënten, werd er voor dit proefschrift een inductief kwalitatief onderzoek opgestart om de determinanten bloot te leggen die de communicatie over palliatieve zorg op oncologie-afdelingen beïnvloeden. Het proefschrift is opgebouwd uit drie empirische deelstudies en een beschouwende paper over de financiering van communicatie in de oncologie.

Een belangrijke conclusie van dit proefschrift is dat de invoering van financiële prikkels op het niveau van het gezondheidszorgsysteem pas effectief zal zijn indien deze prikkels worden overwogen binnen de complexe mix van onderling samenhangende factoren die communicatie beïnvloeden en tevens worden afgewogen in het systeem van financiering van de gezondheidzorg. Het proefschrift pleit er dan ook voor dat er vanuit het beleid kan (her)bekeken worden hoe financiële middelen beter kunnen worden ingezet in functie van betere communicatie binnen het team en met de patiënt.

Volledige bespreking ... 

Proefschrift verdedigd op 23 augustus 2017 om 17u te Campus Jette, Vrije Universiteit Brussel.

VOOR U GESIGNALEERD 
UCSIA conference on euthanasia - 15, 16 & 17 november 2017

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) organiseert op 15 november 2017 een avondlezing 'Silent Voices. Some reflections on the Belgian euthanasia experiment' door Prof. Dr. Willem Lemmens en Prof. Dr. Jan Delepeleire.

Op 16 en 17 november 2017 organiseert UCSIA de internationale 2-daagse conferentie '15 Years of Euthanasia Law in Belgium, Critical perspectives from home and abroad'. Tijdens de eerste congresdag worden zowel nationale als internationale experten uitgenodigd om in debat te treden rond de inhoud en toepassing van de Belgische euthanasiewet. De tweede congresdag biedt een platform voor internationale en Belgische experten om een kritische blik te werpen op euthanasie voor psychiatrische en geriatrische patiënten. Meer info.

Werelddag Palliatieve Zorg - 'Palliatieve zorg nog lang niet voor alle patiënten in Vlaanderen beschikbaar'

De Werelddag Palliatieve Zorg 2017 van 14 oktober focuste op de universele toegang tot palliatieve zorg voor iedereen die er nood aan heeft. Hoe universeel is de toegang tot palliatieve zorg in Vlaanderen? De hoogste tijd om stappen vooruit te zetten. Een groot aantal zieken blijft ook in het Vlaanderen van vandaag en ondanks een hoge nood, verstoken van kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde. Bijgevolg was de boodschap van ons (pers)bericht dan ook 'Palliatieve zorg nog lang niet voor alle patiënten in Vlaanderen beschikbaar'.

Wij willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om ons bericht te verspreiden. Op Facebook werd dit maar liefst 126 keer gedeeld waardoor we tot op heden 10.460 personen hebben bereikt! Het bericht werd ook opgepikt door een aantal politici waaronder Nahima Lanjri, Federaal Volksvertegenwoordiger. Haar artikel 'Geef hogere premie aan mensen die voor zieke zorgen' n.a.v. de Werelddag Palliatieve Zorg verscheen in de Gazet van Antwerpen.

Winnaars boek 'Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart' - Alexander Verstaen

De winnaars van het boek 'Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader. Een reis tussen hoofd en hart' van Alexander Verstaen zijn gekend. Uit de vele geïnteresseerden werden de volgende winnaars geloot: de palliatieve eenheid van het Mariaziekenhuis in Overpelt, het PST-team van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt & de palliatieve eenheid van Kliniek Sint-Jan in Brussel. Blijf onze Nieuwsflash volgen voor meer wedstrijden!
Meer informatie over het boek kunt u hier terugvinden.

Music for Life 2017: kies palliatieve zorg als jouw goed doel!

Hoewel we er een paar zomerse dagen hebben opzitten, is de warmste week van het jaar lang nog niet achter de rug. Van 18 tot 24 december 2017 organiseert Studio Brussel namelijk opnieuw De Warmste Week. De plaats van afspraak is dit jaar het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Een actie registreren kan via de website tot en met 24 december.

Wil je met jouw organisatie in actie komen voor de Federatie? Registreer dan jullie actie en geef ons een seintje, dan zorgen wij voor nog meer bekendheid! Geen inspiratie? Het ASZ Aalst organiseerde vorig jaar een actie ten voordele van de Federatie. Dit leverde maar liefst 5.500 euro op. Als 'wederdienst' organiseren wij voor hen een 'in-house' opleiding over palliatieve zorg. Heb je vragen? Geef dan een seintje via vorming@palliatief.be of op het telefoonnummer 02 255 30 40. Laten we samen zorgen voor een warme week voor de palliatieve zorg!

BOEKENNIEUWS

Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium

David Albert Jones, Chris Gastmans, Calum MacKellar (Eds.)
Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 373 pag.
ISBN 978 1 107 19886 9

Het is nu vijftien jaar geleden dat de euthanasiewet in België van kracht werd. Een ideaal ogenblik om terug te blikken op de impact van deze wet op de Belgische samenleving. Hoewel er reeds heel veel empirische onderzoek naar diverse aspecten van de euthanasiepraktijk in België werd verricht, heeft de kritische ethische reflectie op deze praktijk veel minder aandacht gekregen. Met dit boek geven de editors - drie ethici verbonden aan ethische onderzoekscentra in Oxford, Leuven en Edinburgh - het woord aan een interdisciplinair samengesteld panel van 19 ethici, artsen en juristen uit België, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten van Amerika.

Ook de Federatie heeft een bijdrage geleverd: 'Assisted dying - the current situation in Flanders: euthanasia embedded in palliative care; death as disruption or disruptive dying? Some further reflections since 2013' door dr. Gert Huysmans (voorzitter), Paul Vanden Berghe PhD (directeur) en dr. Marc Desmet (voorzitter van de stuurgroep ethiek van de Federatie).

Lees meer ...

Opgelet: de eerste druk is reeds uitverkocht, tweede druk in voorbereiding.

VACATURES

De End-of-Life Care Research Group - Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is in het kader van het VZP+ project over voorafgaande of vroegtijdige Zorgplanning (VZP) in Vlaamse woonzorgcentra, op zoek naar twee communicatietrainers. Gedurende 1 jaar zullen deze trainers de betrokken woonzorgcentra begeleiden bij de implementatie van VZP door het organiseren van trainingen, het ondersteunen van betrokken zorgverleners en het sturen van het veranderingsproces. Deze functie kadert binnen een evaluatiestudie die wordt uitgevoerd i.s.m. KULeuven. Meer info. Solliciteren tot en met 5 november 2017.