A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 06/2017

Vrijdag 30 juni 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Nog maar 200 plaatsen beschikbaar voor het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg !
  • Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg - 30/11 & 1/12 2017
  • Jaarverslag 2016 van de Federatie beschikbaar
 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • NIEUW: Dansen rond de leegte. Leren omgaan met onmacht - 28 september 2017
  • NIEUW: meerdaagse opleiding 'Zelfzorg, samenwerken en leidinggeven in de palliatieve zorg':
   • Zelfzorg in de palliatieve zorg - 26 oktober 2017
   • Van conflict naar verbinding. Samenwerken in de zorg - 7 november 2017
   • Zorgzaam leidinggeven: een haalbare kaart? - 19 december 2017
  • Werken met de Richtlijn Delirium bij palliatieve patiënten - 7 november 2017
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten - najaar 2017
 • VOOR U GELEZEN
  • 'Suboptimale palliatieve sedatie in de huisartsenpraktijk'
  • 'Hoeveel mensen zullen in 2040 nood hebben aan palliatieve zorg?'
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Studiedag 'Geen eind aan mijn pijn - over euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden' - vrijdag 8 september 2017, Tienen
  • 6de Waals Colloquium Palliatieve Zorg - 12 & 13 oktober 2017, Luik
  • Congres over tijdige integratie van palliatieve zorg bij mensen met kanker en COPD - vrijdag 17 november 2017, Gent
  • 'Maak werk van de nieuwe wet palliatieve zorg a.u.b.' - Artikel in Artsenkrant
  • Nieuwe administratief medewerker

AANKONDIGINGEN
Nog maar 200 plaatsen beschikbaar voor het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg !

Drie netwerken van de provincie Oost-Vlaanderen organiseren samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg,
'De laatste pijn voorbij' op dinsdag 26 september 2017 van 13u tot 18u30 in zaal Capitole in Gent.

Het congres richt zich tot artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, sociaal werkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Alle informatie en het programma kunt u terugvinden in de flyer: klik hier.

Inschrijven kan rechtstreeks via deze link.
Wees snel: meer dan 900 personen schreven zich reeds in, waardoor er nog maar 200 plaatsen beschikbaar zijn! Uiterste inschrijvingsdatum is 12 september 2017.

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg
30 november en 1 december 2017, Amsterdam

Het Nederlandse Palliactief en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw organiseren in samenwerking met de acht academische Expertisecentra Palliatieve Zorg (NL) en de onderzoeksgroepen palliatieve zorg van de vier Vlaamse Universiteiten voor de eerste maal de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg op 30 november en 1 december 2017 in Amsterdam (Nederland). Dit initiatief is de opvolger van het Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg.

'Interdisciplinaire perspectieven' is de titel van deze eerste editie van de wetenschapsdagen. Interdisciplinaire samenwerking is niet alleen belangrijk voor zorgverleners, maar ook voor onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg: Wat is de meerwaarde voor patiënt, zorgpraktijk en onderzoek? Wat zijn de uitdagingen in de wisselwerking tussen zorg en onderzoek?

Deze wetenschapsdagen richten zich bijgevolg onderzoekers én zorgverleners die interesse hebben in onderzoek. Het programma omvat 4 plenaire sessies en 12 parallelsessies. Meer informatie in de flyer. Inschrijven via deze link.

Abstracts, ook over andere relevante thema's voor onderzoek in de palliatieve zorg, kunnen worden ingediend voor 7 september 2017 via deze link. De twee beste abstracts worden plenair gepresenteerd.

Jaarverslag 2016 van de Federatie beschikbaar

In ons Jaarverslag 2016 kunt u terugvinden welke acties de Federatie en haar vrijwilligers hebben genomen in 2016 om te bouwen aan de verdere professionalisering van palliatieve zorg.

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • NIEUW: Op donderdag 28 september 2017 organiseert de Federatie de opleiding 'Dansen rond de leegte. Leren omgaan met onmacht.' in Vilvoorde. In deze opleiding zal Katrien Cornette stilstaan bij onmacht, en hoe je hier constructief mee kan omgaan. Wil u hier meer over weten en aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden en oefeningen? Meer informatie. Inschrijven kan via deze link.
 • NIEUW: Marita Stas, gekend om haar praktijkgerichte opleidingen, verzorgt een meerdaagse opleiding 'Zelfzorg, samenwerken en leidinggeven in de palliatieve zorg'. De opleidingsdagen zijn complementair, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.
  • Tijdens de opleiding Zelfzorg in de palliatieve zorg wordt er stilgestaan bij de dynamiek achter het verlenen van zorg en wat kan helpen om beter voor jezelf te zorgen. De opleiding gaat door op donderdag 26 oktober 2017 in Vilvoorde. Meer informatie.
  • De interactieve opleiding Van conflict naar verbinding. Samenwerken in de zorg wordt georganiseerd op dinsdag 7 november 2017 in Vilvoorde. Tijdens deze lesdag ligt de focus op het functioneren in team en op communicatie met andere zorgverleners. Krijg jij af en toe te maken met conflicten op het werk? Kijk dan hier voor meer informatie.
  • In de opleiding Zorgzaam leidinggeven: een haalbare kaart? ga je aan de slag met een leergroep om jouw competenties als leidinggevende verder te ontwikkelen om te komen tot een goede samenwerking en een nog betere zorgverlening. De vorming vindt plaats in Vilvoorde op dinsdag 19 december 2017. Meer informatie.

Er is een korting voorzien bij het volgen van meerdere dagen: volgt u twee dagen, dan is er een reductietarief van 10 euro. Wanneer u het volledige driedaagse traject volgt, krijgt u 15 euro korting. Inschrijven voor één of meerdere van de bovenstaande vormingsmomenten kan via deze link.

 • In samenwerking met het netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende wordt op dinsdag 7 november 2017 de vorming Werken met de Richtlijn Delirium bij palliatieve patiënten georganiseerd in Diksmuide. Tijdens deze vorming voor artsen en verpleegkundigen leggen experten de richtlijn stap voor stap uit en overlopen zij de bestaande behandelmogelijkheden. Wil u meer weten over delier en hoe u het kan herkennen en aanpakken? Meer informatie. Inschrijven via mail info@palliatieve.be of telefonisch 051 51 98 00.
 • Voor de snelle beslissers: door onverwachte omstandigheden zijn er twee plaatsen vrijgekomen voor de training 'Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten'. De achtdaagse training start in september 2017. De editie van 2018 is reeds volzet, wees er dus snel bij en schrijf je in via deze link! Meer informatie in de flyer.

VOOR U GELEZEN
Suboptimale palliatieve sedatie in de huisartsenpraktijk

De Universiteit van Gent heeft onderzoek gevoerd naar de toepassing van palliatieve sedatie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Er werd onderzocht (1) hoe vaak huisartsen betrokken waren bij een suboptimale palliatieve sedatie en welke factoren die beslissing hebben beïnvloed en (2) wat de ervaringen zijn van de huisartsen die met een suboptimale palliatieve sedatie te maken krijgen.

Uit interviews met de huisartsen bleek dat er een reële angst was om te falen. De arts ervaart het als een last en een falen wanneer de patiënt na het sederen niet zo snel overlijdt als verwacht, wat soms kan leiden tot een overmatig gebruik van sedatieven. Bovendien speelt de houding van familie en naasten van de patiënt een grote rol in de draagkracht van de arts. Daarom is het van belang om steeds open te communiceren over de verwachtingen van de familie en naasten. Samenwerken met andere zorgverleners kan de arts helpen om tot een gedeelde beslissing te komen.

Referentie:
To cite this article: Peter Pype , Inge Teuwen, Fien Mertens, Marij Sercu & An De Sutter (2017): Suboptimal palliative sedation in primary care: an exploration, Acta Clinica Belgica, Jun 5:1-8.

Volledige bespreking ...

Hoeveel mensen zullen in 2040 nood hebben aan palliatieve zorg?

Het onderzoeksinstituut van Cicely Saunders International heeft berekend welke proportie van de bevolking in 2040 palliatieve zorgnoden zal hebben. De berekening werd gemaakt voor Engeland en Wales, maar we kunnen een gelijkaardige trend voor andere Europese landen zoals België verwachten. Enkele van hun bevindingen:

 • tussen 2014 en 2040 zal het aantal 85-plussers stijgen van 39% naar 53% van de totale bevolking;
 • huidige schattingen stellen dat ongeveer 75% van de mensen die zich in hun levenseinde bevinden, gebaat zal zijn met palliatieve zorg;
 • dementie en kanker zullen de vaakst voorkomende oorzaken zijn voor deze verhoogde palliatieve zorgnood.

Aangezien deze voorspellingen gelijkaardig zijn voor België, heeft ons gezondheidszorgsysteem er alle belang bij om zich voor te bereiden op deze toename aan chronische zorgnoden. Dat kan door palliatieve zorg in verschillende gezondheidssectoren te integreren en te stimuleren.

Referentie:
Etkind SN, Bone AE, Gomes B, Lovell N, Evans CJ, Higginson IJ and Murtagh FEM. How many people will need palliative care in 2040? Past trends, future projections and implications for services. BMC Medicine 017;15:102.

Volledige referentie...

VOOR U GESIGNALEERD
Studiedag 'Geen eind aan mijn pijn - over euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden' - vrijdag 8 september 2017, Tienen

Op vrijdag 8 september 2017 organiseert de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen de studiedag 'Geen eind aan mijn pijn - over euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden'.

Vijftien jaar na goedkeuring zorgt de euthanasiewet nog steeds voor heel wat beroering. Zeker wanneer het gaat om euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden. Door de verschillende standpunten tijdens deze studiedag in dialoog te brengen, wordt er gezocht naar houvast voor het denken en handelen.

Verschillende experten komen tijdens deze studiedag aan bod die elk vanuit hun eigen invalshoek een belangrijke bijdrage aan het debat hebben geleverd. Discussie- en pijnpunten worden niet uit de weg gegaan. De vraag wordt gesteld naar alternatieven voor euthanasie in confrontatie met uitzichtloos lijden zoals het hersteldenken en palliatieve psychiatrische zorg. Meer informatie in de flyer.

6de Waals Colloquium Palliatieve Zorg - 12 & 13 oktober 2017, Luik

De Waalse Federatie Palliatieve Zorg organiseert op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2017 het 6de Waals Colloquium Palliatieve Zorg. 'Les soins palliatifs en mouvement' is de titel voor dit tweedaags evenement. Alle informtie en inschrijven via deze link.

Congres over tijdige integratie van palliatieve zorg bij mensen met kanker en COPD

Op vrijdag 17 november 2017 organiseert INTEGRATE, een vier jaar durend onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de VUB-UGent End-of-Life Care Research Group en KU Leuven LUCAS, een congres over tijdige integratie van palliatieve zorg bij mensen met kanker en COPD in Gent.

De deelnemers worden geïnformeerd over de implementatie en het effect van vroege integratie van palliatieve zorg-trajecten. Enerzijds door het presenteren van resultaten en anderzijds door het delen van ervaringen van onderzoekers, patiënten en hulpverleners die betrokken waren bij deze innovatieve zorgtrajecten. Meer informatie in de flyer.

'Maak werk van de nieuwe wet palliatieve zorg a.u.b.' - Artikel in Artsenkrant

In 2002 waren er heel wat nieuwe initiatieven op vlak van medische wetgeving. Zo was er de euthanasiewet (28 mei 2002), de wet palliatieve zorg (14 juni 2002) en de patiëntenrechtenwet (22 augustus 2002). In een driedelige reeks spreekt Artsenkrant met mensen die destijds nauw betrokken waren bij de totstandkoming van deze wetten. Net zoals de Federatie vorige maand in een persbericht ('Minister De Block moet kleur bekennen') bekendmaakte, vindt ook Magda Aelvoet dat er werk moet worden gemaakt van de nieuwe wet palliatieve zorg. U kunt het interview met mevr. Aelvoet hier lezen.

Nieuwe administratief medewerker

Deze maand trad Daniëlla Vermeir in dienst bij de Federatie als bijkomend (+30%) administratief medewerker nadat zij de voorbije maanden Nathalie Hamaide had vervangen tijdens haar bevallingsverlof.

Naast de algemene administratieve opdrachten zal Daniëlla tijdens haar halftijdse tewerkstelling ook ondersteuning bieden aan onze vormingsmedewerker. Daniëlla werkt op dinsdag, woensdagnamiddag en donderdag. Nathalie Hamaide werkt van maandag tot donderdag. De Federatie is erg blij met de komst van Daniëlla en wenst haar veel succes!

Deze maand namen wij afscheid van Alexander Verstaen als researchcoördinator bij de Federatie. Alexander heeft besloten om zich voortaan voltijds toe te leggen op het werk binnen zijn eigen praktijk 'Perennis, Centrum voor groei in leven en sterven'.

De Federatie bedankt Alexander voor de fijne samenwerking en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière !