A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 01/2018

Woensdag 31 januari 2018

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Nieuwjaarswensen van voorzitter Gert Huysmans

 

 • BELEID
  • KCE rapport 296A: passende zorg in de laatste levensfase
  • Verhoging palliatief forfait

 

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • Nieuw! PICT - 20 februari 2018
  • Nieuw! Therapeutische hardnekkigheid – 15 mei 2018
  • Volzet! Psychiatrische patiënten in de palliatieve zorg - 1 & 22 februari 2018
  • Laatste plaatsen! Een contextuele benadering van ziekte - 17, 24 en 31 mei 2018
  • Niet te missen! Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen - 2018-2019
  • Aanrader! Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen - 2018-2019

 

 • STUDIEDAG IN DE KIJKER
  • Studiedag ‘Het zal mij een zorg wezen?’

 

 • BOEK IN DE KIJKER
  • Het DNA van rouw - Gerke Verthriest en Johan Maes

 

 • (FEDERATIE) IN DE MEDIA
  • Verzet tegen euthanasie bij psychisch lijden neemt toe
  • Mogen we nu (eindelijk) vragen stellen over euthanasie bij psychisch lijden?
  • Verzet tegen euthanasie bij psychisch lijden blijft groeien

 

 • TERUGBLIK
  • Studiedag ‘Een mantel om het vergeten?’

 

 • VOOR U GELEZEN
  • Meestal soepel sterfproces als patiënt stopt met eten en drinken


 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Symposium: ‘Mijn zorg= onze zorg!’ - FOD Volksgezondheid
   Summer Course ‘Ethics in dementia care ‘ - Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven)
AANKONDIGINGEN

Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Een nieuw jaar, nieuwe en oude wensen.

Voor elke hulpverlener:
doorzettingsvermogen, wijsheid en een groot hart om elke dag opnieuw aan de slag te gaan voor mensen aan het eind van hun leven. Er is nog zoveel te doen.

Voor elk team, elke equipe:
het deugddoende besef dat samenwerking aan een ziekbed de voedingsbodem vormt waarop kwaliteitsvolle zorg gedijt.

Voor al die organisaties in het palliatieve landschap:
stugge volharding om aan de weg te blijven timmeren, zodat eenieder die het nodig heeft de levenseindezorg krijgt waarop hij recht heeft.

En voor de overheid ten slotte:
de moed om eindelijk keuzes te maken. De moed om naast preventie en curatie, van palliatieve zorg een volwaardige derde pijler te maken van ons gezondheidssysteem. Veel hoeft dat niet te kosten, palliatieve zorg betaalt zichzelf terug. Maar het vraagt moed om te weerstaan aan belangengroepen die de curatieve trein ten allen prijze willen laten voortdenderen, ook als het niet zinvol of gewenst meer is. De instrumenten zijn voorhanden, de wetenschap is gekend, het maatschappelijk draagvlak is er al vele jaren. Misschien, heel misschien, kan 2018 zo'n jaar zijn waarin het voor palliatieve zorg opnieuw wat vooruit gaat. Er is nog zoveel te doen.

Gert Huysmans - voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

BELEID

KCE rapport 296A: passende zorg in de laatste levensfase

Wat wordt in ons land beschouwd als passende zorg in de laatste levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen deze zorg niet krijgen, en hoe kan dit worden voorkomen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doorzocht de Belgische publicaties en organiseerde samen met het onderzoeksteam van UAntwerpen en de UCL een grootschalig onderzoek (waaronder een enquête) bij zorgverleners, patiënten, familieleden en vrijwilligers.

Lees meer op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)


Verhoging palliatief forfait naar 663,49 euro


Het palliatief forfait is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. In 2018 bedraagt het forfait 663,49 euro. Het wordt voor één maand toegekend en kan nog een tweede maal worden verleend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

Nieuw! PANAL, het Palliatief Netwerk arr. Leuven en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen bieden op dinsdagnamiddag 20 februari 2018 in Heverlee een opleiding aan over de PICT; een nieuwe tool voor het adequaat identificeren van palliatieve patiënten. Lesgever is dr. Gert Huysmans, huisarts en voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht op de website of e- mail van PANAL vragen@panal.be.

Nieuw! Het Palliatief Netwerk arr. Leuven en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren op 15 mei 2018 samen de opleiding 'Therapeutische hardnekkigheid' in Heverlee. Er wordt stil gestaan bij het verschijnsel en de manier om er als zorgverstrekker mee om te gaan. Lesgever is dr. Michel Reniers, huisarts, CRA en palliatief arts in RZ H-Hart Tienen. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht op de website of e- mail van PANAL vragen@panal.be.

Aanrader! Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteit Hasselt organiseren samen de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2018-2019. De zesdaagse opleiding vindt plaats op Campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt op 13 oktober, 17 november en 8 december 2018 en op 16 februari, 16 maart en 27 april 2019. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij Kim Haesen van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg via kim.haesen@npzl.be.

Niet te missen! Heeft u de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen al gevolgd of heeft u klinische ervaring in palliatieve zorg en wil u uw kennis en expertise nog verdiepen? Dan is het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen2018-2019 misschien iets voor u. De volledige datareeks is: 19 en 20 oktober, 30 november en 1 december 2018, 15 en 16 februari en 26 en 27 april 2019. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht bij vorming@palliatief.be of tel. 02/255.30.42.


Geboeid door onze opleidingen, vormingen en trainingen? Neem dan voor een volledig overzicht en meer informatie zeker ook eens een kijkje op de VTO -rubriek op onze website!


STUDIEDAG IN DE KIJKER

De studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen'

Op 25 jaar tijd is de palliatieve zorg in Vlaanderen sterk uitgebouwd. Maar bereiken we ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen? Met name personen met een andere culturele achtergrond, in kansarmoede en met een verstandelijke beperking vinden niet gemakkelijk de weg naar de diensten palliatieve zorg. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we die bevolkingsgroepen beter bereiken en hen de palliatieve zorg bieden die bij hen past? Wat hebben wij daarvoor nodig? En ook: hoe kunnen we onszelf anders opstellen zodat we beter aanspreekbaar worden? Op deze studiedag gaan we samen met verschillende ervaringsdeskundigen op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Wanneer: donderdag 15 maart 2018
Waar: Foyer - Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel
Doelgroep: Verpleegkundigen, psychologen, artsen, andere paramedici en instellingsverantwoordelijken
Kostprijs: 40 euro
Meer info: via de uitnodiging
Inschrijven: via de website


BOEK IN DE KIJKER


Het DNA van rouw - Gerke Verthriest en Johan Maes


Vorig jaar is het honderd jaar geleden dat Sigmund Freud zijn Trauer und Melancholie schreef, de eerste baanbrekende systematische studie over rouw. Zijn denken heeft de visie op rouw in onze cultuur sterk beïnvloed. Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond echter een nieuw rouwparadigma waardoor het standaardmodel van de 'rouwverwerking' onder vuur kwam te liggen. De eigentijdse kijk op wat het is om mens te zijn en nieuwe inzichten op het vlak van hechting en rouw, veerkracht en coping, emotieregulering en betekenisgeving, leidden tot de constructie van nieuwe rouwodellen. De auteurs van dit boek, actief in de rouwhulpverlening, willen hun steentje bijdragen en ontwikkelden een driedimensionaal model, dat treffend geillustreerd wordt door het beeld en de voorstelling van het menselijke DNA.

Lees hier de korte uiteenzetting van Johan Maes over het boek 


FEDERATIE IN DE MEDIA

VRT, 31 oktober 2017, Mogen we nu (eindelijk) vragen stellen over euthanasie bij psychisch lijden?, over de open brief waarin wordt opgeroepen tot herziening van de huidige euthanasiewet bij psychisch lijden. Deze brief kwam mede tot stand dankzij Dr. An Haekens - lid van de werkgroep Psychiatrie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.


De Morgen, 09 januari 2018, Verzet tegen euthanasie bij psycisch lijden neemt toe, met bijdrage van Dr. An Haekens over de open brief die ondertussen ondertekend werd door een reeks psychologen, psychiaters en proffen.


De artikels werden gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish:
info@license2publish.be.

Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter .


TERUGBLIK

Studiedag 'Een mantel om het vergeten' Over palliatieve zorg, dementie en levenseidebeslissingen'

Op donderdag 25 januari 2018 vond in CC het Bolwerk de studienamiddag plaats 'Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen'. De namiddag was een initiatief van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en stond stil bij de uitdagingen waarmee personen met dementie kampen als het gaat om het maken van beslissingen rond het levenseinde. Maar liefst 120 deelnemers luisterden geboeid naar de lezingen van 3 deskundigen en verlieten de namiddag met heel wat nieuwe inzichten en instrumenten. Kon u de studienamiddag niet bijwonen? Dan vindt u de presentaties, de reflectienota, de animatie en het vormingspakket hier terug.

VOOR U GELEZEN


Meestal soepel sterfproces als patiënt stopt met eten en drinken

Patiënten die stoppen met eten en drinken, overlijden meestal binnen één tot twee weken op een voor hen acceptabele manier. Dat concludeert Eva Bolt, huisarts-in-opleiding, in haar proefschrift. In Nederland wordt stoppen met eten en drinken soms gezien als een alternatief voor euthanasie, maar in tegenstelling tot euthanasie kunnen patiënten hiertoe overgaan zonder tussenkomst van de arts en kan het sterfproces langer duren. Juist bij het stoppen met eten en drinken moeten artsen en verpleegkundigen betrokken zijn, stelt Bolt. Zij vroeg huisartsen naar hun ervaringen, en beschrijft in haar proefschrift het sterfproces van bijna honderd patiënten die stopten met eten en drinken.

Lees meer


VOOR U GESIGNALEERD

Symposium "Mijn zorg= onze zorg!" - FOD Volksgezondheid

Op dinsdag 6 maart 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de elfde keer het symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid met als titel: "Mijn zorg = onze zorg!". Het thema dit jaar is shared decision making (SDM); een proces waarbij de patiënt en zijn naasten samen met de zorgverlener een beslissing nemen over de meest passende behandeling. De keuze voor het zorgtraject wordt enerzijds gemaakt op basis van de voorkeuren van de patiënt en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek over de mogelijkheden, uitkomsten en onzekerheden. Het symposium wil zowel het concept van SDM theoretisch kaderen en verduidelijken als bruikbare instrumenten en praktische voorbeelden aanreiken.

Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid


Summer Course on Ethics in Dementia Care - Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KUL)


Van 3 tot 6 juli 2018 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 4de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, enz. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De cursus wordt gegeven in het Engels en richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici enz.

Voor meer informatie en aanmelding, kan u u terecht in de folder of op de website van de KU Leuven. U kan ook mailen naar Chris.Gastmans@kuleuven.be De deadline voor early registration is 15 mei 2018.


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier