A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 01/2020

Vrijdag 31 januari 2020
 

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden
AANKONDIGINGEN

Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg

palliatieve zorgDe Federatie ondersteunt gespecialiseerde palliatieve zorgteams (multidisciplinaire begeleidingsequipes voor de palliatieve thuiszorg (MBE), palliatieve zorgeenheden (PZE) en palliatieve supportteams (PST) in de ziekenhuizen) die de kwaliteit van hun zorg intern wensen te evalueren met het oog op verbetering waar nodig. We doen dit aan de hand van de door de VUB ontwikkelde en gevalideerde set van kwaliteitsindicatoren. Meer informatie is hier te vinden.

Door gebrek aan mankracht afgelopen najaar liep de dataverwerking voor de laatste meetmomenten vertraging op. Onze excuses hiervoor. Sinds 1 januari is de dataverwerking terug opgestart. Wij bezorgen aan de zorgteams die deelnamen aan deze meting zo snel als mogelijk hun resultatenrapporten.

U kan voor vragen en ondersteuning voortaan terecht bij Michèle Morel, op de e-mail projectmedewerker@palliatief.be Gelieve ermee rekening te houden dat de projectmedewerker slechts één dag per week beschikbaar is voor deze dataverwerking. U kan indien gewenst per email een telefonische afspraak maken.

Deze doorstart gebeurt in afstemming met de onderzoeksgroep 'Zorg rond het Levenseinde' van de VUB-UGent die deze indicatoren ontwikkelde, en met de steun van de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten die wij uitdrukkelijk willen danken voor het ter beschikking stellen van deze mankracht tot eind 2020.

Het spreekt voor zich dat alle dataverwerking gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen omtrent de rechten van de patiënt en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Afscheid Paul Vanden Berghe

Vanaf 1 februari 2020 zoekt Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, andere professionele horizonten op. De Federatie wenst hem dan ook uitdrukkelijk te danken voor zijn jarenlange inzet voor de Federatie en palliatieve zorg in Vlaanderen.

In afwachting van de selectie en aanwerving van een nieuwe directeur kan u de Federatie bereiken via de gebruikelijke kanalen.

We zullen er met het team en het bestuur van de Federatie alles aan doen om dit vertrek zo weinig mogelijk te laten wegen op de dagelijkse werking van de Federatie en danken u bij voorbaat voor uw begrip, mocht u hiervan toch enige hinder ondervinden.

Gert Huysmans, Voorzitter FPZV

 

BELEIDSNIEUWS

Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in het Medicomut akkoord 2019-2020

ziekenhuisHet Medicomut akkoord 2019-2020, dat heel wat cruciale afspraken vastlegt tussen de artsen en de ziekenfondsen, voorziet in paragraaf 4.2.3 ook een belangrijke bepaling over voorafgaande zorgplanning:

"4.2.3. Op 27 augustus 2018 werd het Riziv door de minister van sociale zaken verzocht om financiële incentives te voorzien voor artsen om samen met de patiënt en in interdisciplinair overleg over te gaan tot vroegtijdige zorgplanning. Dergelijke zorgplanning is hoofdzakelijk een taak voor huisartsen.

Hiervoor werd een bedrag toegekend van 6.537.000 euro (na indexatie).

Met dit bedrag zal vanaf 1 september 2020, onder de modaliteiten voorgesteld door de Technisch Geneeskundige Raad (TGR), een honorarium van minstens 58 euro worden voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden in een eerste fase met de groep van palliatieve patiënten geïdentificeerd op basis van de 'palliative indicator care tool' (PICT)."

Op dit moment verandert er nog niets. We brengen je op de hoogte wanneer de praktische modaliteiten van deze maatregel bekend gemaakt worden.

Meer informatie over Medicomut vind je hier.

VORMINGSNIEUWS

schrijvenEindelevensverhaal Leren Schrijven

Op 30 april 2020 start een tweede vierdaagse training rond het voeren van een eindelevensgesprek. Je leert hoe je zo'n interview aanpakt en hoe je dat in een vlot verhaal verwerkt.

De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werken in de palliatieve sector en in woonzorgcentra (op voordracht van diensthoofd/directie).

De eerste training in Gent is al volzet, maar voor die in Vilvoorde zijn er nog een aantal van de twaalf plaatsen vrij. Best zo snel mogelijk aanmelden dus.

Wanneer? donderdagen 30/4, 14/5, 28/5, 18/6 van 9.30u tot 16.30u.

Waar? Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Luchthavenlaan 10, Vilvoorde

Lesgevers zijn Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst.

Meer info en inschrijvingen via www.afscheiddatverbindt.be of bij hilde.ingels@gmail.com

Zomercursus 'Ethics in Dementia Care' (KU Leuven)

Van 7 tot 10 juli 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, .), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

Alle praktische informatie over deze cursus vind je in deze brochure of op deze website. De deadline voor registratie en betaling is 14 juni.

 VACATURES

Directeur FPZV

De Federatie is momenteel op zoek naar een Directeur (m/v/x). Meer informatie vind je hier.

Ken je iemand met het gezochte profiel of ben je zelf geïnteresseerd? Solliciteren kan tot en met 31/03/2020.

Medisch staflid palliatieve zorg / UZ Leuven

Het Palliatief Support Team (PST) en de Palliatieve Zorg Eenheid (PZE) binnen UZ Leuven zoeken in het kader van een uitbreiding van het artsenmandaat één arts-staflid voor een 50% tewerkstelling. Solliciteren vóór 01/03/2020. Meer informatie.

2 deeltijdse verpleegkundigen

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB / UGent) is op zoek naar 2 deeltijdse verpleegkundigen (m/v) in het kader van het internationaal onderzoeksproject DIAdIC. Solliciteren vóór 31 maart 2020. Meer informatie.

 


AANRADERS

ULB/UCL: Studiedag over neonatale palliatieve zorg

Op 6 maart organiseert de GIP (Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de périnatalité ULB-UCL) aan de ULB in Brussel een studiedag (in het Frans) over neonatale palliatieve zorg. Het thema is 'Soins palliatifs, de l'anté au postnatal: un long fleuve tranquille'. Meer informatie over het programma en inschrijvingen vind je hier.

marcdesmetMarc Desmet: De waarde van palliatieve sedatie en van waken

Eén van de felgesmaakte voordrachten op onze studiedag Palliatieve Sedatie afgelopen 12 december was 'Een filosofisch-existentiële blik' van Dr. Marc Desmet, palliatieve zorgarts in het Jessa Ziekenhuis Hasselt en voorzitter van de werkgroep Ethiek van de Federatie. Met uitspraken als "Waken na palliatieve sedatie is kamperen" belichtte hij op verassende wijze de complexe materie van de palliatieve sedatie.

Wie er niet bij kon zijn, vindt een online versie in Ignis webmagazine die de grote lijnen van zijn betoog toen weergeeft.

 VARIA

JamesCookeJames Cooke zoekt palliatieve patiënten voor portret in docureeks

Televisiemaker James Cooke bereidt momenteel een nieuw project voor: 'Leef!', een docureeks over mensen aan het levenseinde dat de dood bespreekbaar wil maken.

Cooke zal voor enkele dagen bij de palliatieve patiënt intrekken. "Samen beleven ze de gewone dingen van het leven en geven we een mooi portret weer," zo stelt het productieteam. Het overlijden van de geportretteerde zal niet aan bod komen in het portret, omdat de producenten vinden dat dat moet worden overgelaten aan naasten en dierbaren.

"Met dit programma willen we bewust omgaan met terminale patiënten en geen bocht maken rond palliatieve zorg. De dood - hoe jammer het ook is - hoort bij het leven. Hun verhaal kan verrijkend zijn voor de mensen die ooit in deze situatie komen of die er in hun omgeving mee geconfronteerd worden. De onderliggende boodschap van het programma is ga om met de sterfelijkheid - ga hen vooral niet uit de weg," aldus het productieteam.

Voor deze docureeks zijn de producenten nu op zoek naar palliatieve patiënten (en hun familie) die bereid zijn zich te laten portretteren. Als je hiervoor interesse hebt, of je kent zo'n persoon, kan je hen contacteren op het e-mail adres Leef@dedsit.be

Lees hier een artikel uit het Belang van Limburg over 'Leef!'.

 
FEDERATIE IN DE MEDIA

Euthanasieproces: 'Levenseindezorg in Vlaanderen zal de verliezer zijn'

Naar aanleiding van de assisenzaak in Gent tegen drie artsen die euthanasie uitvoerden bij Tine Nys, heeft onze voorzitter en palliatief arts Gert Huysmans via verschillende mediakanalen zijn bezorgdheid geuit over wat dit proces zal betekenen voor de levenseindezorg. Hij pleit ook voor aan een kritische evaluatie van de wet, die niet wordt ingegeven door vooringenomenheid voor of tegen. Lees hier meer.

In deze context kunnen we u ook het opiniestuk aanraden van Marc Desmet, palliatieve zorgarts en voorzitter van de werkgroep Ethiek van de Federatie: 'Straf de artsen niet, hervorm de commissie' (De Standaard).


De artikels werden gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.


Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Luchthavenlaan 10- 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier