A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 02/2018

Woensdag 26 februari 2018

IN DEZE NIEUWSFLASH

Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • VORMINGSNIEUWS
  • Nieuw! Werken met de richtlijn nausea en braken
  • Aanrader! Referentiepersoon psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde

 • ONDERZOEKSNIEUWS
  • Onderzoek: thuis sterven dankzij palliatieve thuiszorg
  • Onderzoek: vroege palliatieve zorg verbetert levenskwaliteit

 • BOEKENENNIEUWS
  • Het goede levenseinde in casussen - T. Boer, B. Cusveller, B. Koopman, DJ Bakker

 • SAVE THE DATE
  • 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg

 • TIPS
  • 10th World Research Congres - EAPC
  • Studiedag 'Doodgaan doe je (n)ooit alleen?' - NVKVV

 • OPROEPEN
  • Vertel over uw mangomoment - KOTK & KULeuven
  • Palliatieve zorg omarmen - Koning Boudewijnstichting

 • AANKONDIGINGEN
  • Week van de Vrijwilliger: 3 - 11 maart 2018
  • Wedstrijd: win een duo- ticket voor een cultuurpauze!
  • Studiedag 'Het zal mij een zorg wezen?' is volzet

 • FEDERATIE IN DE MEDIA
  • Registreren van palliatieve sedatie: zorgvuldigheid of strategische keuze?
VORMINGSNIEUWS

Nieuw! Het Heidehuis en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren op vrijdag 27 april 2018 samen de vorming 'werken met de richtlijn Nausea en braken' in het Heidehuis. Tijdens de vorming leggen sprekers; Dr. Johan Coppens, Dr. Mieke Deceuninck en Mevr. Christine De Coninck de richtlijn op een praktijkgerichte en interactieve manier uit. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij info@heidehuis.be of op 050. 40 61 50.

Save the date! Wegens succes wordt het 8-daags opleidingstraject 'referentiepersoon psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' herhaald. Heeft u interesse en wil u er graag bij zijn? Markeer dan alvast de volgende data in uw agenda: 11/10, 15/11 en 13/12 2018 en 17/01, 21/02, 21/03, 25/04, 16/05 2019. Meer informatie volgt nog.


Geboeid door onze opleidingen, vormingen en trainingen? Neem dan voor een volledig overzicht ook eens een kijkje op de VTO -rubriek op onze website!


ONDERZOEKSNIEUWS

Vroege palliatieve zorg verbetert levenskwaliteit

Palliatieve zorg wordt vaak pas ingeschakeld bij het levenseinde. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het zinvol is om dat eerder al te doen. Als vroege palliatieve zorg geïntegreerd wordt in de medische zorg voor mensen die een ongeneeslijke kanker hebben, blijkt die interventie hun levenskwaliteit te verhogen. Dat stelden onderzoekers van de VUB en de UGent vast, die samenwerken in de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. Ook het UZ Gent werkte mee. Dit is wereldwijd één van de eerste klinische studies over vroegtijdige palliatieve zorg. De resultaten werden gepubliceerd in The Lancet Oncology.

Meer lezen via de website van The Lancet Oncology


Thuis sterven dankzij palliatieve zorg

Er is wetenschappelijk bewijs dat palliatieve thuiszorg de kans op thuis sterven vergroot en de ernst van symptomen vermindert. Dit vooral bij mensen met kanker, zonder de mantelzorgers meer verdriet te bezorgen. Meer dan de helft van de mensen zou bij ongeneeslijke ziekte het liefst thuis sterven. Door de vergrijzing neemt de nood aan palliatieve thuiszorg dus toe maar in veel landen kunnen relatief weinig mensen van deze keuze gebruik maken. Om de organisatie ervan te verbeteren of uit te breiden, moet daarom de impact van palliatieve thuiszorg op de kans op thuis sterven, symptoombestrijding en tevredenheid van de zorg verder onderzocht worden.

Meer lezen via de website van gezondheid en wetenschap
BOEKENNIEUWS

Het goede levenseinde in casussen - Theo Boer, Bart Cusveller, Bart Koopman, Dirk Jan Bakker

Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners en biedt inspiratie aan iedereen die belang heeft bij geslaagde zorg. Artsen en ethici gaan daarvoor op zoek naar het 'Higgs-deeltje' van palliatieve zorg: onzichtbaar maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip. Uit de vele casussen blijkt dat er bij geslaagde zorg steeds aandacht is voor wat ziek-zijn en afhankelijkheid betekenen voor een specifieke patiënt. Om te helpen met het maken van keuzes die beter bij de patiënt passen, kunnen de real life casussen in dit boek een houvast zijn.

Meer informatie over het boek op de website van Bohn Stafleu van Loghum
SAVE THE DATE!

15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Netwerken Palliatieve Zorg in het najaar het Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Dit congres heeft als bedoeling om alle hulpverleners en vrijwilligers uit de sector samen te brengen, een hart onder de riem te steken en op de hoogte te houden van actuele tendensen in het werkveld. Dit jaar is het congres aan de 15de editie toe en zakt het af naar de provincie Antwerpen. De editie staat in het teken van het thema 'palliatieve zorg en de oudere patiënt' en draagt als titel 'palliatieve zorg gaat voor (g)oud!' De organisatoren van dienst zijn Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA), Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT), Palliatief Netwerk Mechelen (P.N.M.) en Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen (NPZN).

Praktische informatie

 • Titel: palliatieve zorg gaat voor (g)oud!
 • Thema: palliatieve zorg en de oudere patiënt
 • Doelgroep: al wie betrokken is bij palliatieve zorg
 • Datum: dinsdag 9 oktober 2018 vanaf 13 uur
 • Plaats: Cultuurhuis De Warande te Turnhout (Warandestraat 42, 2300 Turnhout)
 • Programma wordt binnenkort bekend gemaakt

Hebt u interesse in een deelname aan dit congres? Markeer dan alvast dinsdag 09 oktober 2018 in uw agenda!
TIPS

10th World Research Congress - EAPC

The European Association For Palliative Care (EAPC) organiseert van 24 tot en met 26 mei 2018 haar 10de mondiaal onderzoekscongres in Bern, Zwitserland. Tijdens dit congres kunnen de deelnemers nieuwe kennis en inzichten op doen door gedachten uit te wisselen met meer dan 1500 hulpverleners en onderzoekers die wereldwijd actief zijn in het palliatief werkveld. Wilt u graag inschrijven aan een verlaagd tarief? Registreer u dan zeker vóór 15 maart 2018 via de website!

Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u u terecht op de website van het EAPC

Studiedag 'doodgaan doe je (n)ooit alleen' - NVKVV

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) organiseert van 19 tot en met 23 maart 2018 de 44ste Week van de Verpleegkundigen in het Kursaal Oostende. Tijdens deze congresweek worden de deelnemers ondergedompeld in de verschillende dimensies van het beroep en worden ze op de hoogte gebracht van de laatste nieuwe ontwikkelingen in de sector. Ook dit jaar wordt er één van het twintigtal studiedagen volledig gewijd aan het thema palliatieve zorg. De studiedag 'doodgaan doe je (n) ooit alleen' vindt plaats op 23 maart en laat onder meer sprekers zoals L. Blancquaert, Dr. An Haekens, Dr. Jo Lisaerde, Mevr. V. Coupez, enz. aan het woord.


Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u terecht op de website van het NVKVV
OPROEPEN

Vertel over uw mangomoment - Kom op tegen Kanker

Onverwachte positieve ervaringen tijdens dagelijkse zorgactiviteiten hebben niet enkel een positieve impact op patiënten, bewoners en familieleden maar zullen tevens de bevlogenheid van hulpverleners positief beïnvloeden. En net dat is het opzet van de campagne "Op zoek naar Mangomomenten". Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid gaat daarin met steun van Kom Op Tegen Kanker op zoek naar verhalen van patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners over kleine attenties of gebaren van zorgverleners, die van grote waarde waren voor de zorgbeleving van patiënten. Doel van het onderzoek? Leren hoe zorgverstrekkers en hulpverleners patiënten meer positieve ervaringen kunnen bieden tijdens hun zorgproces.

Meer informatie of aanmeldingen op de website van Kom op Tegen Kanker en op de website van de KULeuvenPalliatieve zorg omarmen - Koning Boudewijnstichting

Het is voor iedere palliatieve patiënt belangrijk dat men de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien met zijn naasten en zorgverleners. Het is echter niet evident om na te denken over hoe men wil verzorgd worden op het moment waarop men afhankelijk wordt. Het vraagt immers tijd en inzet om wensen rond het levenseinde bespreekbaar te maken en personen te ondersteunen bij behandelingskeuzes. De Koning Boudewijnstichting wenst daarom praktijkgerichte projecten en organisaties te steunen die activiteiten voorzien ter bevordering van een warme en patiëntgerichte palliatieve zorg en doet een oproep naar alle organisaties die zich hiervoor inzetten.

Meer informatie of aanmeldingen op de website van de Koning Boudewijnstichting

Meer informatie of aanmeldingen voor onderzoek in de palliatieve zorg binnen de federatie Wallonië- Brussel op de website van de Koning BoudewijnstichtingAANKONDIGINGEN

Week van de Vrijwilliger: 3-11 maart 2018

Met 750.000 zijn ze; de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Ze doen dit met veel toewijding en inzet ten voordele van talrijke goede doelen en organisaties. Om al deze mensen te bedanken, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk naar jaarlijkse gewoonte de Week van de Vrijwilliger. Onder het motto 'iedereen vrijwilligt!' lanceert het steunpunt van 3 tot 11 maart een grootschalige promotiecampagne waarmee ze organisaties willen aanmoedigen om hun vrijwilligers een week lang in de bloemetjes te zetten.

Zijn er bij u in de organisatie ook vrijwilligers actief die u graag wil bedanken? Dan kan u hiervoor inspiratie op doen en materiaal terug vinden op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.Wedstrijd: win een duo- ticket voor een cultuurpauze!

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger bedankt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen graag de mantelzorgers die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor personen die aangewezen zijn op palliatieve zorg. Daarom schenkt de federatie 3 gratis duo- tickets weg voor een cultuurpauze in Vlaanderen of Brussel. Cultuurpauze is een nieuwe initatief van de sociaal- culturele organisatie; FedOS vzw met als bedoeling mensen zoals mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om hun drukke leven even op pauze te zetten en samen te genieten van straffe cultuur door deel te nemen aan een interessante expo, voorstelling of lezing.

Kent u iemand die u graag met een cultuurpauze wil bedanken voor diens vrijwillige inzet in de palliatieve zorg? Doe dan mee aan onze wedstrijd en geef vóór 31 maart 2018 het antwoord op de vraag: "welke reflectienota stelde de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen dit jaar voor?"

Mee doen aan de wedstrijd via dit formulier

Meer info over cultuurpauze op hun websiteFEDERATIE IN DE MEDIA

Medi- sfeer, 15 februari 2018, Registreren van palliatieve sedatie: zorgvuldigheid of strategische keuze? met bijdrage van Dhr. Gert Huysmans - voorzitter van de Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen op blz. 10 & 11De artikels werden gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish:
info@license2publish.be.

Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier