A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 02/2021

Vrijdag 26 februari 2021

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

Team FPZV

Op 1 maart mogen we een nieuwe collega verwelkomen: Kathleen Leemans gaat aan de slag als medewerker vorming en algemeen beleid. Kathleen (1985) woont in Rumst en is mama van 2 dochters. Na haar studies klinische psychologie behaalde ze een doctoraat aan de VUB over kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg in de ziekenhuizen en thuiszorg. Ze werkte ook aan een implementatieproject samen met gespecialiseerde teams palliatieve zorg. In 2017 ging ze aan de slag in het UZ Brussel rond kwaliteit van zorg bij de dienst radiotherapie en het oncologisch zorgprogramma. Sindsdien voerde ze in opdracht van de overheid een project uit rond kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg in de woonzorgcentra. Dankzij haar ruime ervaring zal Kathleen ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor de Federatie!

Deze maand namen Ilse Van Tricht en Ineke Van Thuyne afscheid van ons team. Ilse was administratief medewerker, terwijl Ineke als stafmedewerker onder meer het Vlaams Congres van 2019 en het e-dossier in goede banen leidde. Ilse en Ineke werkten ook mee aan onze opleidingen. Beiden gaan nu aan de slag in de VAPH-sector. We bedanken hen voor de gewaardeerde samenwerking en wensen hen veel succes!

Stuurgroep Ethiek: Oproep nieuwe leden

De stuurgroep Ethiek van de Federatie verwelkomt in 2021 graag nieuwe leden! De stuurgroep schreef de voorbije jaren onder meer de nota 'Palliatieve zorg en dementie: Levenseindebeslissingen' en publiceerde diverse standpunten in de media. Wil jij deze stuurgroep versterken en een nieuwe impuls geven? Neem dan contact op met annemarie.de.lust@palliatief.be

Ook mensen die liever eenmalig deelnemen om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten, zijn van harte welkom. Dit zijn best onderwerpen die de pure casuïstiek overstijgen.

Vormingsnieuws

Oproep deelname lerend netwerk EduPal Vlaanderen: Samen voor een betere (basis)opleiding palliatieve zorg!

In maart gaat het lerend netwerk Edupal Vlaanderen van start, dat als doel heeft palliatieve zorg sterker te verankeren in de Vlaamse bacheloropleidingen verpleegkunde. Docenten uit de opleidingen verpleegkunde zullen binnen dit netwerk driemaandelijks samenkomen om antwoord te zoeken op volgende vragen: 1) Wat is de huidige stand van zaken in de Vlaamse opleidingen verpleegkunde rond palliatieve thema's? 2) En hoe kunnen we samen verbeteringen verwezenlijken?

Edupal Vlaanderen kadert binnen het Europese Erasmus+ NursEduPal@euro project. Ben je docent in een bacheloropleiding verpleegkunde en wil je je engageren om van het lerend netwerk EduPal Vlaanderen een succes te maken? Neem dan zeker contact op met Danny Vereecke (danny.vereecke@howest.be) of Veerle Coupez (veerle.coupez@howest.be). Hier vind je uitgebreide informatie over het project.

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen: extra editie 2021 (maart - oktober 2021)

Van maart tot oktober organiseren we een extra editie 'Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen.' Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. In de flyer en op onze website vind je meer informatie.

Onderzoeksnieuws

Update kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg

In 2020 verwerkte de Federatie de metingen van de teams die nog met de kwaliteitsindicatoren hadden gewerkt. Dit jaar worden de kwaliteitsindicatoren overgenomen door het VIKZ, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Na beoordeling door een overheidscommissie zullen de indicatoren aangepast worden en vervolgens gemeten door het VIKZ. Dit gebeurt in overleg met de Federatie en onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB).
Een concrete datum voor de start van de nieuwe metingen en meer info over de nieuwe meetprocedure volgen later dit voorjaar. Op www.zorgkwaliteit.be kun je meer lezen over het VIKZ.

Oproep deelname onderzoek 'Attente bezoekers in de thuiszorg'

Het onderzoeksproject 'Attente bezoekers in de thuiszorg' (UGent, met de steun van KOTK) wil een vorming ontwikkelen om thuisvrijwilligers te ondersteunen in het herkennen, beschrijven en doorgeven van ontwikkelende palliatieve zorgnoden bij de mensen die ze bezoeken.

Het is belangrijk dat deze vorming aansluit bij de ervaringen en noden van de betrokken hulpverleners. Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar hulpverleners in de thuiszorg die willen deelnemen aan een eenmalige virtuele focusgroep (huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, levensbeschouwelijke consulenten...) Alle informatie vind je in deze brief. Interesse? Neem dan contact op met Kenneth.Chambaere@UGent.be

Schelpzorg: een palliatief zorgmodel voor patiënten met een ernstige, persisterende psychiatrische aandoening

Schelpzorg of crustatieve zorg is een innovatief zorgmodel dat in Vlaanderen ontwikkeld wordt om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan patiënten met een ernstige, persisterende psychiatrische aandoening (EPPA). Schelpzorg vertaalt de palliatieve filosofie naar de psychiatrie, en uit de eerste bevindingen blijkt dat dit het welzijn van EPPA-patiënten verhoogt. Dat schreven Vlaamse zorgverleners vorige maand in een artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg.

Save the date

De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen vinden dit jaar plaats op donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021. Verdere info volgt!

Aanraders

Interview Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform

"Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk een waardig levenseinde en afscheid zijn." - Ilse Weeghmans

De levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening en hun naasten verbeteren, dat is de missie van het Vlaams Patiëntenplatform. Wij spraken met Ilse Weeghmans, sinds 2002 directeur van het VPP, en vroegen haar naar haar visie op palliatieve zorg. Waar liggen volgens haar de knelpunten en noden? Welk beeld hebben patiënten met een chronische aandoening van palliatieve zorg? En welke toekomst ziet het VPP voor de sector palliatieve zorg in Vlaanderen? Lees meer.

'Leef!'

Sinds deze week kun je elke maandagavond kijken naar 'Leef!', waarin James Cooke zes mensen volgt die terminaal ziek zijn. Sterven blijft voor veel mensen taboe, daarom is het zo belangrijk dat een reeks als 'Leef!' op de Vlaamse televisie komt. 'Leef!' is geen zwaar, donker of beladen programma: er wordt gehuild, mar ook gelachen, geknuffeld en genoten. De reeks wil zo de dood bespreekbaar maken en het levenseinde op een andere manier in beeld brengen.

'Leef', elke maandagavond om 20u35 op Play4 of online op Goplay

'Touching Infinity' nu ook te koop op DVD

"De film ziet er prachtig uit in breekbare, machteloze menselijkheid." - Dirk De Wachter

De documentaire 'Touching Infinity'' is sinds kort te koop op DVD. 'Touching Infinity' volgt drie mensen die zich aan het levenseinde bevinden en hun families. Naast de film bevat de DVD ook het nagesprek van de première met regisseur Griet Teck, Bart, de man van de overleden Rebecca en dokter Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie. De DVD is te koop via de website van Dalton.

In de media

"We moeten meer durven loslaten. In deze maatschappij denken we dat we met geneeskunde alles kunnen oplossen, maar dat is niet zo." - Christine De Cafmeyer

Vlaams Patiëntenplatform publiceerde een mooi interview met onze directeur Christine in hun nieuwsbrief. Lees hier het hele interview.

Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn

 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen VZW
info@palliatief.be - 02 255 30 40
KBO 0442990288 - RPR Brussel


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Luchthavenlaan 10- 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier