A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 03/2018

Vrijdag 31 maart 2018

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Prijs: Passie voor palliatieve zorg


 • VORMINGSNIEUWS
  • Save the date! Training Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten
  • Inschrijvingen geopend! Basisopleiding Palliatieve Zorg voor artsen 2018-2019 (Hasselt)
  • Laatste plaatsen: Opleiding Een contextuele benadering van ziekte
  • Bijna volzet! Opleiding Therapeutische hardnekkigheid

 • ONDERZOEKSNIEUWS
  • Studie: minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten - NIVEL

 • BOEKENENNIEUWS
  • Franstalige werkboekjes over palliatieve zorg en kinderen - L'ASPPN
  • Levenseindegesprekken - Bureau Morbidee

 • VACATURES
  • Klinisch psycholoog bij het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove (100%)
  • Deskundige palliatieve zorg bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West Vlaanderen (50%)
  • Empirisch medewerker bij End of Life Care Research Group (EOLC) (100%)
  • Empirisch medewerker bij End of Life Care Research Group  (EOLC) (100%)
 • TIPS
  • Website: Begrafenis.wiki
  • Website: Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
  • Congres: Geen palliatieve zorg zonder vrijwilligers en mantelzorgers? - VUB

AANKONDIGINGEN

Prijs: Passie voor palliatieve zorg

In 2015 riep de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen naar aanleiding van haar 25- jarig bestaan de driejaarlijkse prijs "Passie voor palliatieve zorg" in het leven. Met deze prijs wil ze inventieve en/of innovatieve projecten in het kader van palliatieve zorg in de kijker zetten. De drie sterkste projecten worden bekroond en financieel ondersteund door een jury van verschillende specialisten uit de palliatieve zorgwereld. Tijdens de eerste editie werd de hoofdprijs in de wacht gesleept door Woonzorgcentrum de Ruyschaert in Marke voor het project: 'Voor ik het vergeet'. Dit jaar lanceren we de wedstrijd opnieuw en wordt prijs uitgereikt op het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg op 09 oktober 2018 in de Warande te Turnhout.

Wilt u graag deelnemen aan deze wedstrijd? Dan vindt u meer informatie over de voorwaarden en inschrijvingen terug op deze uitnodiging!

VORMINGSNIEUWS

Save the date! De training 'Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten' wordt voor de eerste keer provinciaal georganiseerd met de netwerken van West-Vlaanderen. Wilt u erbij zijn? Hou dan alvast de volgende data vrij: 21 en 22 september, 12 en 13 oktober, 9 en 10 november en 14 en 15 december 2018 en geef uw interesse door aan onze stafmedewerker VTO via haar e -mailadres.


Inschrijvingen geopend! De inschrijvingen voor de basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2018-2019 zijn van start gegaan. Deze opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten. Heeft u interesse? Kijk dan voor meer informatie of inschrijvingen op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en schrijf u vandaag nog in!

Laatste plaatsen! De opleiding 'Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in palliatieve zorg' is bijna volzet. De opleiding is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Ze vindt plaats op 17, 24 en 31 mei 2018 in Diksmuide. De docent van dienst is Katlijn Willems. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht op de uitnodiging of op het e -mailadres van het netwerk.

Bijna volzet! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de opleiding over het verschijnsel 'Therapeutische hardnekkigheid'. Deze opleiding is een initiatief van het Palliatief Netwerk arr. Leuven en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Ze vindt plaats op 15 mei 2018 in Heverlee. Lesgever is dr. Michel Reniers, huisarts, CRA en palliatief arts in RZ H-Hart Tienen. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht op de website of het e- mailadres van het netwerk.


Zoekt u nog een interessante opleiding waarmee u uw kennis en vaardigheden up-to-date kan houden met het oog op de beste zorg aan patiënten? Neem dan zeker eens een kijkje op ons vormingsaanbod in de VTO -rubriek op onze website!

ONDERZOEKSNIEUWS

Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende behandeling of palliatieve sedatie. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners daarover minder gesprekken voeren met patiënten die hooguit basisonderwijs genoten hebben. Het opleidingsniveau blijkt daarnaast ook een rol te spelen bij hoe patiënten en naasten de palliatieve zorg zelf ervaren. Patiënten en hun naasten voelen zich beter gehoord en ervaren meer regie over hun zorg en resterende leven wanneer ze actiever geïnformeerd worden en hun wensen bespreekbaar zijn.

Meer lezen via de website van NIVEL

BOEKENNIEUWS

Franstalige werkboekjes voor palliatieve zorg en kinderen - L'ASPPN

Wanneer ze geconfronteerd worden met ziekte, sterfelijkheid en verlies, gaan kinderen vaak op een andere manier om met de verschillende aspecten van rouw en verdriet dan volwassenen. Ze beleven en uiten hun verlieswerking op een eigen manier waardoor het voor hun omgeving (ouders en zorgverleners) soms moeilijk kan zijn om hier op een passende manier mee om te gaan. Om de kinderen en hun omgeving constructief te ondersteunen in dit proces, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg van de provincie Namen (L'association des Soins Palliatifs en province de Namur) de twee werkboekjes: 'Le temps qui reste' ('De tijd die ons rest') en 'Depuis que tu n'es plus là' ('Sinds je er niet meer bent').

Meer informatie over het boek op de website van Stichting tegen Kanker of op de website van L'ASPPN
De werkboekjes en bijhorende handleidingen zijn beiden gratis te downloaden via onze website.

Levenseindegesprekken - Bureau Morbidee

Levenseindegesprekken worden steeds belangrijker, met name sinds de gezondheidszorg 'advance care planning' (vroegtijdige zorgplanning) omarmt. Van artsen en verpleegkundigen wordt verwacht dat zij gesprekken over de nabije toekomst aangaan met patiënten die zich in een levensbedreigende of kwetsbare situatie bevinden. In de praktijk blijkt echter dat vele zorgprofessionals niet meer geschoold zijn in dergelijke gesprekken, en het ook moeilijk vinden om er een start mee te maken. Het boek 'Levenseindegesprekken' biedt daar tal van praktische handvatten voor en geeft zinvolle achtergrondinformatie over waarom het praten over de dood vaak zo moeilijk is.

Meer informatie over het boek op de website van Bureau Morbidee

VACATURES

 • Het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst- Dendermonde- Ninove is op zoek naar een psycholoog (100%). Deze medewerker zal ondersteuning geven aan alle betrokken zorggevers van palliatieve patiënten en zo nodig ook rechtstreeks aan de patiënt en/of familie met het doel de deskundigheid en samenwerking te verbeteren of te verhogen voor psycho-emotionele en sociale aspecten in palliatieve zorg. Meer informatie en solliciteren via de vacature.
 • Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid- West- Vlaanderen vzw is op zoek naar een deskundige palliatieve zorg (50%). Deze medewerker zal ondersteuning geven van de palliatieve zorgverlening in de thuiszorg: overleg plegen en informatie geven i.v.m. pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning bieden aan patiënten, familie en naastbestaanden, samenwerken met en coördineren van de betrokken hulpverleners en zorgverstrekker. Meer informatie en solliciteren via de vacature.
 • De End-of-Life Care Research Group - Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is op zoek naar een empirisch onderzoeker (100%). Deze medewerker krijgt de opdracht om een onderzoeksproject uit tevoeren over voorafgaande zorgplanning bij kinderen met kanker en hun ouders. Meer informatie of solliciteren via de website.

 • De End-of-Life Care Research Group - Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is op zoek naar een empirisch onderzoeker (100%). Deze medewerker krijgt de opdracht om een onderzoeksproject uit tevoeren over voorafgaande zorgplanning in de huisartsenpraktijk. Meer informatie of solliciteren via de website

  Bent u lid van de federatie en wilt u ook graag een vacature publiceren via onze nieuwsflash of website? Dan kan u hiervoor terecht bij sa.vandenbrink@palliatief.be.

TIPS

Congres: geen palliatieve zorg zonder vrijwilligers en mantelzorgers? - VUB

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert INTEGRATE een congres in Brussel over de vermaatschappelijking van de palliatieve zorg in Vlaanderen. De onderzoekers gaan dieper in op de problemen en verbeterpunten voor mantelzorg in de palliatieve zorg, het beleid en mogelijke interventies ter ondersteuning van mantelzorgers en de verschillende rollen die vrijwilligers in de palliatieve zorg opnemen. Daarnaast brengen de organisatoren enkele treffende praktijkvoorbeelden van binnen en buiten het werkveld om de veranderende rol van informele zorgverleners te illustreren. Tot slot maakt een uitgebreid panel van beleidsmakers de vertaalslag naar de sector.

Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u terecht op de website van het EOLC

Website: Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en dragen bij tot kwaliteit van leven. Zij verdienen dan ook de nodige erkenning en ondersteuning. Vanuit de onmiskenbare nood om kenis en expertise rond dit thema samen te brengen voor mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers, werd Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg opgericht. Deze website bundelt inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen over mantelzorg in Vlaanderen.

Voor meer informatie en vragen, kan u terecht op de website


Website: Begrafenis.wiki

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een overlijden. De Begrafenis.wiki is een website voor iedereen met vragen hierover. Het is een platform en een gemeenschap van experten en betrokkenen waarop men terecht kan voor informatie en ondersteuning voorafgaand, tijdens en na een overlijden. Men kan er informatie terug vinden op juridisch, praktisch, medisch en psychosociaal vlak en vragen stellen aan experten. De bedoeling is om een laagdrempelige plek te creëeren waar men antwoorden, steun en hoop kan vinden.

Voor meer informatie en vragen, kan u terecht op de website


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier