A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 03/2019

Donderdag 29 maart 2019
 

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 

AANKONDIGINGEN

 

Zakboekje richtlijnen palliatieve zorg terug beschikbaar

Ons zakboekje met de richtlijnen palliatieve zorg is terug beschikbaar! Dit is een handig zakboekje met de steekkaarten van de verschillende richtlijnen die terug te vinden zijn op onze website www.pallialine.be (met uitzondering van de richtlijn euthanasie). De kostprijs bedraagt 10 euro voor leden (of 8 euro vanaf 5 exemplaren) en 12 euro voor niet-leden (excl. verzendingskosten). Je kan het bestellen via het telefoonnummer: 02 255 30 40 of via het e-mailadres: info@palliatief.be.

Indiensttreding Ineke Van Thuyne

Ineke Van Thuyne versterkt sinds deze maand ons team als stafmedewerker Interne Werking en Vorming, Training en Opleiding. Ze genoot een bacheloropleiding toerisme en recreatiemanagment. Gedurende vele jaren was ze werkzaam als reisagent in de zakenreizen, daarna richtte ze haar pijlen op de staalsector. Dat zorgde voor veel nieuwe kennis en ervaringen. Maar dankzij een korte ervaring in de zorgsector, weet ze dat ze hierin verder wil en gaat ze nu ten volle voor deze nieuwe job. Je kan Ineke bereiken via haar e-mailadres: ineke.vanthuyne@palliatief.be of via haar telefoonnummer 02 255 30 40.

BELEIDSNIEUWS

Uit een nieuwe studie van de Socialistische Mutualiteit en de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat palliatieve patiënten nog te vaak gepaste zorg mislopen en dat palliatieve zorg nog te vaak te laat wordt ingeschakeld. Het blijft een taboe om te zeggen dat een patiënt niet te genezen valt. Er blijft sprake van therapeutische hardnekkigheid op maatschappelijk niveau. We roepen daarom op tot een mindshift bij beleidsmakers en formuleren in ons Memorandum 2019 zes prioriteiten voor de volgende regering.

Lees meer over de studie op de website van De Morgen.
Lees het Memorandum op onze website.

VORMINGSNIEUWS

Save the date! Studiedag over palliatieve sedatie

Op donderdag 12 december 2019 organiseert onze stuurgroep ethiek een heuse studiedag over het thema 'palliatieve sedatie'. Ze vindt paats in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel. Markeer deze datum alvast in uw agenda en hou deze nieuwsflash in de gaten voor meer informatie.

TIP

 

Kwaliteitsmonitoring en -verbetering in de gespecialiseerde palliatieve zorg

Palliatieve zorgeenheden en palliatief supportteams in het ziekenhuis en multidisciplinaire begeleidingsequipes thuis kunnen intern hun zorg evalueren en verbeteren aan de hand van een set kwaliteitsindicatoren. Meer informatie over deze indicatoren, vind je hier.

De voorbije maanden hebben wij de taken en de opdrachten in het kader van deze kwaliteitsindicatoren overgenomen van de onderzoekgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent (EOLC).

De wetenschappelijke opvolging gebeurt door de onderzoeksgroep. Je kan hen bereiken of informatie opzoeken via hun website.

De helpdesk is in handen van onze projectmedewerker. Zij verwerkt de vragenlijsten en maakt de feedbackrapporten op. Je kan haar telefonisch bereiken op het telefoonnummer 02 255 30 47 of via het e-mailadres projectmedewerker@palliatief.be

 

 

AANRADERS

Zomercursus: Ethiek in dementiezorg

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KULeuven de 5de editie van deze zomercursus. Ze is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, geneeskunde, verpleegkunde, gerontologie en de klinische ethiek en richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden. Experten uit het binnen- en buitenland geven lezingen over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie.

Voor meer informatie en inschrijvingen, kan je tercht op de website van de KULeuvenTraining: European Palliative Care Academy Leadership Course

Vanaf september 2019 gaat the European Palliative Care Academy Leadership Course 2019 - 2021 van start. Deze intensieve training heeft als doel om palliatieve zorg in Europa te versterken door de toekomstige leidinggevenden in de sector te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden. Onder meer people- en projectmanagement, groepswerk, onderzoek en beleidswerk staan op het programma.

Voor meer informatie en kandidaturen, kan je terecht op de website van het EUPCA.

PASSIE VOOR PALLIATIE

Lees hier meer over de projecten die werden ingediend voor de Prijs Passie voor Palliatieve Zorg 2018 in het kader van het ziekenhuis.

ONDERZOEKSNIEUWS

Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg?

Uit onderzoek blijkt dat veel ongeneeselijk zieke patiënten vanaf de diagnose geconfronteerd worden met toenemende en complexe zorgnoden en daardoor vroeg in het ziekteproces behoefte hebben aan palliatieve zorg. In 2014 had naar schatting 25% van de bevolking nood aan palliatieve zorg. Tegen 2040 wordt dit aantal verwacht te stijgen met maar liefst 42%. Om een antwoord te bieden op deze evolutie verwijst de overheid steevast naar 'de vermaatschappelijking van de zorg'.

Meer lezen....


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier