A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 04/2018

Vrijdag 27 april 2018

IN DEZE NIEUWSFLASH

Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Bekendmaking programma 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
  • Lancering nieuwe webmodule van de federatie
 • BELEIDSNIEUWS
          ° Opname PICT in akkoord artsen-ziekenfondsen 2017-2018
 • VORMINGSNIEUWS
  • Inschrijvingen geopend! Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen 18/19
  • Inschrijvingen geopend! Referentiepersoon 'psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' 18/19
  • Laatste plaatsen! Urgenties in palliatieve zorg
  • Laatste plaatsen! Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 18/19
 • ONDERZOEKSNIEUWS
  • Onderzoek: vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie - KBS
 • BOEKENENNIEUWS
  • Draai niet om de dood heen - Frederiek Weeda
  • We wandelen verder... - Jos Delarbre
 • TIPS
  • Campagne: What matters to you - Zorgnet Icuro
  • Symposium: Post EAPC Symposium - Palliactief (NL)
  • Congres: Palliatieve Zorg Congres - Nursing (NL)
 • ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE FEDERATIE
  • In de bloemen


AANKONDIGINGEN


Nieuw! Bekendmaking sprekers 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg!


Het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg staat in het teken van het thema 'palliatieve zorg en de oudere patiënt' en draagt de titel 'palliatieve zorg gaat voor (g)oud!'.

Programma

1.    'Forever Young. Over het mooie en het moeilijke van de ouderdom en (hardnekkige) percepties over de oude patiënt'
door Bernadette Van Den Heuvel; raadgever woonzorg Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2.    'De oudere patiënt en zijn/haar polypathologie'
door dr. Catharina Mertens; geriater GasthuisZusters Antwerpen in Mortsel

3.    'Hoe palliatieve zorg implementeren in een Woonzorgcentrum?'
door Jo Sels; psycholoog en directeur in WZC Heilig Hart in Nijlen en Sint- Jozef in Kessel

4.    'En ze leefden nog lang en... nog langer. Zin en ziel bij ouderen'
door Kathleen Verhelst; psychotherapeut, supervisor, moreel consulent

5.    'Ouderen thuis. Toen, nu en binnenkort'
door dr. Roy Remmen; hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter eerstelijns en interdisciplinaire zorg UAntwerpen

Praktische informatie

 • Doelgroep: al wie betrokken is bij palliatieve zorg
 • Datum: dinsdag 9 oktober 2018 om 13 uur (deuren open vanaf 12 uur)
 • Plaats: Cultuurhuis De Warande in Turnhout (Warandestraat 42, 2300 Turnhout)
 • Inschrijvingen: worden geopend in mei 2018!

Neemt u graag deel aan dit congres? Noteer dan zeker 9 oktober 2018 in uw agenda en hou onze website en sociale media in de maand mei in het oog voor de start van de inschrijvingen!

Nieuw! Lancering webplatform Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen streeft naar een optimaal en veilig gebruik van haar online toepassingen. Daarom liet zij een webplatform ontwikkelen dat conform is met de nieuwe GDPR regelgeving (General Data Protection Regulation) en dat toelaat om eenvoudig en snel in te schrijven voor opleidingen en evenementen. Ook de inschrijvingen voor het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2018 zullen via dit platform verlopen. Wanneer u of uw instelling lid is van de Federatie, zal u binnenkort per post een lidnummer en activeringscode ontvangen. Hiermee kan u zich inschrijven voor het congres en kan u ook uw ledengegevens online beheren en aanpassen. De link naar het webplatform kan u steeds terugvinden bij de aankondiging van een opleiding of evenement. Om u op weg te helpen met dit nieuw platform ontwikkelden we een beknopte handleiding. U kan deze terugvinden op de aanmeldpagina van het platform onder de knop 'hulp nodig'. Heeft u toch nog vragen of bemerkingen? Dan kan u daarvoor tijdens de kantooruren terecht op dit e-mailadres.


BELEIDSNIEUWS

PICT in akkoord artsen-ziekenfondsen van 2017-2018

Palliatieve zorg kan vroeger dan in de terminale fase ingezet worden en dient voor elke patiënt toegankelijk te zijn, ongeacht zijn of haar aandoening. Daarnaast moet de zorg aan de patiënt afgestemd worden op diens reële zorgnoden. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, werd in 2015 binnen de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, in samenwerking met o.a. de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het PICT-instrument ontwikkeld: de Palliative Care Indicator Tool. Sindsdien heeft de Federatie hoog ingezet om het gebruik van de PICT een vaste plaats te geven in de zorgpraktijk. Dit begint stilaan vruchten af te werpen. In 2016 werd het principe van vervroegde en getrapte inzet van palliatieve zorg unaniem aanvaard en opgenomen in een nieuw KB (21 juli 2016). Recent werd nu ook in het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2017-2018 de doelstelling opgenomen om de PICT een plaats te geven in de zorgpraktijk. Meer dan een stap in de richting van toekomstgerichte palliatieve zorg!


Meer informatie over het PICT-instrument vindt u terug op onze website


VORMINGSNIEUWS

Inschrijvingen geopend! 'Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen 2018-2019.'
Bent u arts, heeft u de basisopleiding gevolgd en/of ruime klinische ervaring in palliatieve zorg en wil u uw kennis en vaardigheden verdiepen? Dan is dit interuniversitair postgraduaat iets voor u. Experten met jarenlange klinische ervaring gaan dieper in op specifieke thema's en doelgroepen, met veel ruimte voor casusbespreking en uitwisseling. Interesse? Lees dan deze flyer voor meer informatie of schrijf u in via dit e-mailadres.


Inschrijvingen geopend! 'Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' 2018-2019. In oktober 2018 start de tweede editie van de 8-daagse opleiding voor zorgverleners die in de geestelijke gezondheidszorg werken en steeds meer te maken krijgen met palliatieve zorg en levenseinde. Herkent u dit en wil u handvatten krijgen om uw patiënten beter te ondersteunen met aandacht voor wetenschappelijke evidentie en implementatie in de praktijk? Lees dan deze flyer en schrijf u in via het webplatform.


LAATSTE PLAATSEN! Wegens succes wordt de praktijkgerichte cursus' Urgenties in palliatieve zorg' herhaald. Deze cursus vindt plaats op 29 mei 2018 bij Welzijnszorg Kempen. Docenten prof. dr. Johan Menten en dr. Barbara Vantroyen bespreken de meest frequente urgenties thuis en in een ziekenhuis en de zin en onzin van urgente ziekenhuisopname en/of therapie. Interesse? Lees dan deze flyer voor meer informatie of schrijf u in via het inschrijfformulier.


LAATSTE PLAATSEN! Grijp snel uw kans als u nog wil deelnemen aan de 'Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen'! Deze opleiding richt zich naar huisartsen en specialisten die basiskennis van palliatieve zorg willen verwerven. Ze vindt vanaf oktober 2018 tot en met april 2019 plaats in de Universiteit Hasselt. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg via deze weblink.

Zoekt u nog een interessante opleiding waarmee u uw kennis en vaardigheden up-to-date kan houden met het oog op de beste zorg aan patiënten? Neem dan zeker eens een kijkje op ons vormingsaanbod in de VTO -rubriek op onze website
ONDERZOEKSNIEUWS

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie - Koning Boudewijnstichting

Bij mensen met dementie raakt de informatieverwerking in de hersenen verstoord. Daardoor verliezen zij grip op het leven. Niet van vandaag op morgen, maar geleidelijk aan. Om personen met dementie nog zoveel mogelijk zelf te laten beslissen, moeten we inschatten over welke mentale vaardigheden ze nog wel beschikken. Maar tegelijkertijd moeten we weten wat hun wensen en verwachtingen zijn. Nu, maar ook op het ogenblik dat de dementie al vergevorderd is. Hiervoor kan een proces van vroegtijdige zorgplanning helpen. Concreet betekent vroegtijdige zorgplanning 'vroeger nadenken over later', erover praten met anderen (zowel zorgverleners als naasten) en eventueel de resultaten neerschrijven in een wilsverklaring.

Lees het volledige artikel hier of op de website van de Koning Boudewijnstichting
BOEKENNIEUWS

Draai niet om de dood heen - Frederiek Weeda

'Ik had dit boekje liever niet geschreven. Maar het is er, om te laten zien wat je te wachten staat als je hoort dat een geliefde gaat sterven.' Frederiek Weeda heeft het boek geschreven dat ze had willen lezen toen haar man ziek werd en doodging. Om goed afscheid te kunnen nemen, moet je immers horen hoe de dood komt. Deze gids biedt persoonlijke verhalen en praktische tips voor wanneer een dierbare uit het ziekenhuis wordt ontslagen en thuis zal sterven.

Meer informatie over het boek op deze websiteWe wandelen verder... - Jos Delarbre

Jos Delarbre verloor in 1993 zijn vrouw aan kanker en bleef met twee kleine zoontjes achter. Hij schreef zijn verdriet al die jaren van zich af en bundelt deze persoonlijke teksten en gedichten nu in een boek. Met dit boek deelt hij zijn rouwproces van 25 jaar en vertelt hij met een lach en een traan over het verdriet om het verlies van zijn vrouw en moeder van zijn kinderen. Dit met als doel om verdriet, pijn en rouwverwerking bespreekbaar te maken en om hulp en troost te bieden aan lotgenoten. De opbrengst van het boek wordt geschonken aan vzw Ispahan, een vereniging voor palliatieve thuiszorg in de regio Kempen.

Meer informatie over het boek op de website 'we wandelen verder...'TIPS

'What matters to you' campagne - Zorgnet Icuro

Op woensdag 6 juni 2018 neemt Zorgnet Icuro voor de tweede keer deel aan de internationale 'What matters to you'-dag. Zorgverleners en hun teams zetten zich op die dag extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie ze zorg verlenen maar ook voor hun familie en omgeving. De bedoeling van de dag is om de kracht van warme zorg te benadrukken en in de kijker te zetten. Immers, een empathische houding creeërt vertrouwen en tevredenheid en heeft een ontegensprekelijk positieve impact op de kwaliteit van de zorg.

Voor meer informatie en/of deelname, kan u terecht op de website van What matters to you


Post EAPC symposium - Palliactief (Nederland)

Van 24-26 mei 2018 vindt in Bern het 10de World Research Congress van de European Association for Palliative Care (EAPC) plaats. Op 19 juni 2018 organiseert Palliactief; de Nederlanse vereniging voor professionele palliatieve zorg samen met de expertisecentra Palliatieve Zorg voor de negende maal een post-EAPC symposium. Zeven personen die aan het congres in Bern deelnamen, presenteren wat zij op het congres gehoord en gezien hebben over hun onderzoeksgebied. Na elke presentatie is er ruimte voor vragen en/of discussie.

Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u terecht op de website van palliactief.Het Palliatieve Zorg Congres - Nursing (Nederland)

Op dinsdag 18 september 2018 organiseert Nursing vanwege groot succes voor de tweede maal dit jaar het Palliatieve Zorg Congres. Het vindt plaats in Ede in Nederland en richt zich specifiek naar verpleegkundigen en verzorgenden. Het gaat dieper in op de recente ontwikelingen in het werkveld en bekijkt palliatieve zorg vanuit verschillende dimensies. Zo bekijken de sprekers palliatieve zorg bij verschillende doelgroepen zoals personen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast bespreken ze ook palliatieve zorg bij verschillende ziektebeelden zoals COPD en delier. Tot slot komen praktijken zoals euthanasie en palliatieve sedatie aan bod. Naast deze lezingen zijn er ook workshops en een panelgesprek.


Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u terecht op de website van Nursing.NLACHTER DE SCHERMEN BIJ DE FEDERATIE

Op donderdag 19 februari 2018 was het secretaressedag. Elk jaar wordt op deze dag stilgestaan bij de belangrijke rol die secretaressen spelen in een organisatie. Ook de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen kan al jaren rekenen op de onvoorwaardelijke toewijding en inzet van twee gemotiveerde en harwerkende secretaresses; Nathalie en Daniella. Daarom zette de Federatie hen op deze dag graag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. Bedankt Nathalie en Daniella!


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier