A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 05/2020

Vrijdag 29 mei 2020
 

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 

ONS TEAM

Nieuwe directeur benoemd

Gisterenavond benoemde het Bestuursorgaan mevr. Christine De Cafmeyer unaniem als directeur van onze federatie. Christine De Cafmeyer is sociologe, bouwde een mooie loopbaan uit in de banksector en was jarenlang manager 'social profit en lokale overheden' binnen KBC. Ze is uiterst gemotiveerd om in samenwerking met de leden en stakeholders palliatieve zorg en onze organisatie in het bijzonder verder uit te bouwen.

Op 15 juni e.k. begint ze met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. Wij heten haar van harte welkom.

Stafmedewerker Algemeen beleid & communicatie

Ruim twee jaar na haar aanwerving trad Sara Anne van den Brink begin deze maand uit dienst. Met spijt in het hart, maar gezien haar jonge kinderen was een job op fietsafstand net iets aantrekkelijker. Wij willen haar van harte danken voor haar inzet, creatieve bijdragen, oog voor detail en spitse humor en wensen haar alle goeds toe!

Door wie Sara Anne wordt opgevolgd, verneemt u waarschijnlijk in onze volgende Nieuwsflash.

BELEID
Wilsverklaring Euthanasie onbeperkt geldig

Sinds 2 april 2020 is de wilsverklaring euthanasie in geval van een onomkeerbare coma geldig voor onbepaalde duur op voorwaarde dat de wilsverklaring is opgesteld of herbevestigd na 2 april 2020.
Een wilsverklaring die u vóór die datum heeft opgesteld, gewijzigd en eventueel bij de gemeente heeft laten registreren wordt bijgevolg niét automatisch onbeperkt geldig! U moet ze met andere woorden nog een laatste keer herbevestigen en indien gewenst, laten registreren.
Het document Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde dat u op www.palliatief.be (rubriek publicaties/boeken) of www.delaatstereis.be kunt downloaden, werd in die zin aangepast. De Frans- en Duitstalige versies volgen binnenkort. 

VORMING, TRAINING & OPLEIDING

Werkplekleren voor Palliatieve Supportteams

Deze training, specifiek bedoeld voor medewerkers van palliatieve supportteams, beoogt de deelnemers kennis en kunde bij te brengen aan de hand van concrete patiëntsituaties. Daarnaast leren de deelnemers een aantal methodieken inzake werkplekleren aan waarmee ze collega's in andere teams op hun beurt kunnen ondersteunen.

De opleiding telt drie lesdagen en laat maximum 16 deelnemers toe. Geïnteresseerde duo's (telkens twee zorgverleners uit eenzelfde PST) mogen zich kandidaat stellen en worden geselecteerd op basis van de hen toegestuurde vragenlijst. Meer informatie in de flyer.

Webinar Afscheid, rouw en verlies in tijden van corona: nu in aparte filmpjes

In onze Niet te missen van 11 mei jl. kondigden we onze eerste webinar aan. Nieuw is dat je op YouTube voor elke spreker een apart filmpje vindt. Dat scheelt alweer wat muisklikken. Kijk snel in dit overzicht

ONDERZOEK EN COVID-19

Moeilijke gesprekken: evidence-based advies uit het Verenigd Koninkrijk

Hoe een gesprek voeren over het al dan niet staken van een levensverlengende behandeling via telefoon of video? Hoe slecht nieuws brengen in de gewijzigde context van deze coronacrisis? Dr. Ruth Parry, professor Human Communication and Interaction aan de Loughborough University en haar collega's geven daarover evidence-based advies in hun blog.
De start van een gesprek over het levenseinde met een patiënt of de familie vergelijkt dr. Parry met het openen van een deur: klop je aan of duw je de deur open?

Palliatieve sedatie in de context van Covid-19: actuele kijk van internationale experten

Internationale experten, waaronder prof. dr. Johan Menten (UZ en KU Leuven), die meewerken aan het Palliative Sedation Project van EAPC, geven in een artikel op de EAPC-blog hun actuele kijk op palliatieve sedatie voor Covid-19-patiënten. Het lijkt hen nuttiger om collega's daar nu al deelgenoot van te maken dan te wachten tot het virus helemaal is doorgrond.

Zorg verlenen in coronatijden: adviezen en handvaten vanuit de Arteveldehogeschool (Gent)

Hoe als zorgverlener omgaan met verbinding en verlies in coronatijden? De alumni en teamleden van het postgraduaat rouw- en verliesconsulent van de Arteveldehogeschool hebben quicksheets ontwikkeld met adviezen en handvaten voor medewerkers in de verschillende zorgvoorzieningen: woonzorgcentra, thuiszorg, ziekenhuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking. 

LEESTIPS

Creatieve spirituele zorg bij sterven en overlijden: opiniestuk van Martijn Steegen (UZ Leuven) en prof. Anne Vandenhoeck (KU Leuven)

Tien dagen na de piek in het aantal coronaoverlijdens schreven Martijn Steegen, diensthoofd pastorale dienst UZ Leuven, en Anne Vandenhoeck, professor spirituele zorg van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven, een opiniestuk over spirituele zorg in de context van een pandemie. Lees hier meer.

Hoe interprofessionele spirituele zorg verlenen: aanbevelingen vanuit het George Washington Institute for Spirituality and Health

Een door prof. dr. Christina Puchalski aangevoerd team van bovengenoemd instituut nam het initiatief om een aantal aanbevelingen te formuleren specifiek gericht op de vierde pijler van palliatieve zorg tijdens een pandemie.

IN DE MEDIA

  • Euthanasie bij dementie: interview met Gert Huysmans (onze voorzitter) en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) - Actueel p. 30-33
  • Sensibiliseringscampagne 'Zorg en zoveel meer': interview met Gert Huysmans - Samana Mei 2020

De artikels werden gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.


Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Luchthavenlaan 10- 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier