A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 06/2018

Donderdag 28 juni 2018 


  IN DEZE NIEUWSFLASH
  Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

  • AANKONDIGINGEN
   • Helft plaatsen voor 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg uitverkocht
   • Nieuwe wetenschappelijk medewerker


  • SAVE THE DATE
   • Benefietconcert palliatieve zorg met de broers Sercu

  • BELEIDSNIEUWS
   • Publicatie evaluatierapport 2017 van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg
   • Aanpassing If-Ic functie verpleegkundige palliatieve zorg

  • VORMINGSNIEUWS
   • Nieuw! Opleiding 'Werkplekleren voor palliatief support teams'

  • ONDERZOEKSNIEUWS
   • Over polyfarmacie aan het einde van het leven
   • Betrokkenheid van palliatieve zorg bij euthanasie

  • LEESTIP
   • Jaarverslag 2017 - Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

  • KIJKTIP
   • Documentaire: End Game - Netflix

  • FEDERATIE IN DE MEDIA
   • Nijpend tekort aan vrijwiiligers om mensen bij te staan in de laatste levensfase
   • Gezocht: vrijwilligers die mensen willen bijstaan in hun laatste levensdagen
   • Rusthuis/sterfhuis?
   • De huid volgescholden omdat ik euthanasie wilde verlenen
   • Palliatie is volwaardig onderdeel van gepaste zorg
  AANKONDIGINGEN


  Helft van de plaatsen uitverkocht voor het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg

  Sinds de start van de inschrijvingen, gingen er 400 toegangstickets de deur uit voor het 15de Congres Palliatieve Zorg Vlaanderen. Ook kwam de thematiek herhaaldelijk in het nieuws (zie Federatie in de media). Reden te meer om jullie verder te verdiepen in het thema 'palliatieve zorg bij de oudere patiënt' en jullie te laten inspireren door de verschillende experts, die op dinsdag 09 oktober aan bod komen in Cultuurhuis De Warande in Turnhout. Willen jullie graag nog een plaats bemachtigen? Vergeet jullie dan niet tijdig in te schrijven want de uiterste inschrijfdatum nadert langzaam maar zeker.

  Meer informatie over het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg op onze website of in de uitnodiging

  Nieuwe wetenschappelijk medewerker

  Ons team is een nieuwe wetenschappelijk medewerker rijker. Wim Duran volgt zijn voorganger Jessica Fraeyman op, die aan de slag is gegaan als stafmedewerker voor de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Wim zal in zijn nieuwe functie de vertaling maken van onderzoek naar de praktijk en knelpunten uit de praktijk naar onderzoeksgroepen brengen. Daarnaast zal hij intensief meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen binnen de werkgroep Pallialine. Wim werkte de voorbije jaren als klinisch psycholoog bij het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst Ninove Dendermonde, waar hij zowel klinisch als vormingswerk verrichtte en vrijwilligers ondersteunde. Hij studeerde in 2016 af als partnerrelatie, gezins- en systeemtherapeut (UGent) en onderzocht als eindproef de impact van ongeneeslijke ziekte op partnerrelaties. 

  Leren jullie Wim graag kennen of stellen jullie hem graag een vraag? Dan kunnen jullie daarvoor terecht op zijn e-mailadres: wim.duran@palliatief.be of via zijn telefoonnummer: 02 255 30 47


  SAVE THE DATE  Benefietconcert palliatieve zorg met de broers Sercu

  Ten voordele van palliatieve zorg in hun regio organiseren de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de West-Vlaamse netwerken palliatieve zorg dit najaar een benefietconcert in Cultuurcentrum De Spil in Roeselare. Niet zomaar een concert, maar een concert met de vijf broers Sercu, waarvan Kobe Sercu werkzaam is in het palliatief werkveld. Misschien zagen jullie hen vorig jaar al aan het werk op onze studiedag van de werkgroep Palliatieve Zorgeenheden? Konden jullie er toen niet bij zijn? Dan krijgen jullie nu de kans om te genieten van hun muzikale talenten. Stip dus alvast zaterdag 1 december aan in jullie agenda en hou onze nieuwsbrief en website in de gaten voor verdere informatie en inschrijvingen want het aantal plaatsen is beperkt!  BELEIDSNIEUWS


  Publicatie evaluatierapport 2017 van Evaluatiecel Palliatieve Zorg

  In 2002 werd de federale Evaluatiecel voor Palliatieve Zorg opgericht in het kader van de wet van 14/06/2002 betreffende palliatieve zorg. Deze cel heeft de opdracht om op regelmatige basis de noden inzake palliatieve zorg in kaart te brengen en de kwaliteit van de oplossingen te evalueren. Dit in samenwerking met de beroepsorganisaties van de palliatieve zorgverleners. De bevindingen van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg worden om de twee jaar gepubliceerd in de vorm van een evaluatierapport en voorgelegd aan de wetgevende Kamers. De bedoeling is om een volledige stand van zaken op te stellen, om een reeks bekommernissen voor te leggen en aanbevelingen te doen.


  Jullie kunnen het laatste evaluatierapport (2017) lezen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voeldselketen en Leefmilieu of via het bijgevoegd bestand  Aanpassing If-Ic functie verpleegkundige palliatieve zorg

  Palliatieve zorg en IF-IC. Het is belangrijk dat ook in de toekomst palliatieve zorg kan rekenen op competente en ervaren verpleegkundigen. Een correcte verloning is één van de factoren om in een competitief landschap goede krachten te kunnen blijven aantrekken. In dit kader steunt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een pleidooi van het NVKVV, een beroepsorganistie voor verpleegkundigen, om te komen tot een geactualiseerde weging van het functieprofiel op basis van het werk dat een verpleegkundige palliatieve zorg uitvoert en de verantwoordelijkheden die hij/zij draagt anno 2018 en waar nodig over te gaan tot een aanpassing van de bestaande IF-IC functie 'verpleegkundige palliatieve zorg'. Het NVKVV en de Federatie hebben een gezamenlijk betoog hierover bezorgd aan Minister De Block, de directie van het IF-IC en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  Jullie kunnen het pleidooi lezen op de website van het NVKVV of via het bijgevoegd bestand

  VORMINGSNIEUWS


  Nieuw! 

  Opleiding 'werkplekleren voor palliatief support teams'

  Voortbouwend op de inhoud van de studiedag 'het palliatief support team in het ziekenhuis anno 2020, zelf doen of anderen helpen?', organiseert de Federatie dit najaar een gloednieuwe 3-daagse opleiding. Palliatief support teams ondersteunen andere teams die palliatieve zorg verlenen in een ziekenhuis o.a. rond concrete patiënt situaties. Dit noemt men ook 'werkplekleren' en is een uitgelezen manier om teams te verzelfstandigen. In deze interactieve opleiding leren ervaren trainers de deelnemers vaardigheden aan waarmee ze dit werkplekleren kunnen bevorderen. Zowel door een theoretisch kader te schetsen als door te coachen op de eigen werkplek en af te stemmen op de eigen werkcontext.

  Interesse? Dan kunnen jullie meer informatie terug vinden en jullie kandidatuur indienen vóór 30 september 2018 via de uitnodiging.


  ONDERZOEKSNIEUWS


  Choosing wisely? Over polyfarmacie aan het einde van het leven

  Het gelijktijdig voorschrijven en het gebruik van een verscheidenheid aan medicatie zijn een veel voorkomende praktijk bij oudere patiënten. Naar schatting 25 tot 40 % van de ouderen boven de 65 jaar gebruikt minimaal 5 verschillende types van medicatie gebruiken. Polyfarmacie of het toedienen van meer dan 10 voorgeschreven medicijnen op maandbasis (behorend tot de klasse 5 van het ATC classificatiesysteem) vormt het onderwerp van dit onderzoek waarover Lucas Morin een bevlogen betoog hield op het E.A.P.C. congres in Bern.

  Referentie: 
  Morin, L., Vetrano, D.L., Rizzuto, D., et al. Choosing wisely? Measuring the burden of medications in older adults near the end of life: nationwide, longitudinal cohort study.

  Meer lezen...
  Betrokkenheid van palliatieve zorg bij euthanasie

  In het internationaal debat rond medisch begeleid sterven, beroert de vraag naar levensbeëindiging regelmatig de gemoederen in zowel de medische wereld als in het ruimere maatschappelijke veld. Vanuit verschillende organisaties wordt geopperd dat een vraag naar euthanasie niet kan samengaan met goede palliatieve zorg. Toch is de realiteit voor veel artsen anders. Ondanks de stijgende expertise in de begeleiding van palliatieve patiënten worden artsen geconfronteerd met vragen naar levensbeëindiging omwille van fysiek, psychisch of existentieel lijden.

  Referentie:
  Dierickx, S., Deliens, L., Cohen, J. & Chambaere, K. Involvement of palliative care in euthanasia practice in a context of legalized euthanasia: A population- based mortality follow- back study. Palliative Medicine2018; 32 (1): 114 - 122.

  Meer lezen...

  LEESTIP


  Jaarverslag 2017 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

  Wij hebben het afgelopen jaar niet stilgestaan. Bent u benieuwd naar wat wij allemaal hebben ondernomen in het jaar 2017? Bekijk dan zeker eens ons jaarverslag waarin jullie hierover meer kunnen lezen aan de hand van ervaringen en getuigenissen. Zijn jullie daarnaast ook onder de indruk van de cover van dit jaarverslag? Dit is een foto van de fotoreeks die werd gemaakt in samenwerking met fotografe Katrijn van Giel en Pallion; de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe. Meer nieuws over deze geslaagde samenwerking volgt binnenkort.

  Jullie vinden het jaarverslag terug in de bijlage of op de homepagina van onze website.

  KIJKTIP


  Documentairereeks End Game - Netflix

  "Gezonde mensen denken na over hoe ze willen sterven, zieke mensen over hoe ze willen leven." De uitspraken van artsen en patiënten in de documentairereeks End game op Netflix stemmen tot nadenken. De documentaire van Rob Epstein en Jeffrey Friedman gaat over leven en dood en laat zowel terminaal zieke patiënten als hun naasten en hun hulpverleners aan het woord. Het hoofdpersonage is dr. Steve Pantilat, een medisch specialist op het gebied van palliatieve zorg. In het ziekenhuis in San Francisco volgen we hem en zijn collega's, in hun ijver naar kwaliteitsvolle zorg voor patiënten in de laatste levensfase.

  Meer informatie en de trailer op de website van Netflix

  FEDERATIE IN DE MEDIA  Nieuwsblad, 02 juni 2018, Nijpend tekort aan vrijwilligers om mensen bij te staan in de laatste levensdagen, interview met Dr. Gert Huysmans; voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 


  Gazet van Antwerpen, 02 juni 2018, Gezocht: vrijwilligers die mensen willen bijstaan in hun laatste levensdagen, interview met Dr. Gert Huysmans; voorzitter van de Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen


  De Standaard, 16 juni 2018, Rusthuis/sterfhuis?interview met Ken Wagner; penningmeester van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en directeur van Woonzorgcentrum Sint-Vicentius in Avelgem


  De Standaard, 18 juni 2018De huid volgescholden omdat ik euthanasie wilde verleneninterview met Kurt Stabel; voorzitter werkgroep Woonzorgcenra en directeur van Woonzorgcentrum Buitenhof in Brasschaat


  Artsenkrant, 18 juni 2018, Palliatie is volwaardig onderdeel van gepaste zorg, opiniebijdrage van Dr. Gert Huysmans; voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen


  De artikels werden gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: 
  info@license2publish.be.

  Voor meer nieuws kunt u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (@FPZVlaanderen) volgen op Twitter 


  FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Toekomststraat 36 - 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

  Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

  Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier