A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 06/2020

Vrijdag 26 juni 2020
 

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

ONS TEAM
Indiensttreding Aude Defurne

Op 1 juli treedt Aude Defurne in dienst als stafmedewerker Algemeen beleid & Communicatie. Aude behaalde een bachelor taal- en letterkunde Nederlands-Duits en een master Westerse literatuur aan de KU Leuven. Daarna werkte ze er de afgelopen vijf jaar als doctoraatsonderzoeker. Voortaan zal zij een groot deel van onze interne en externe communicatie voor haar rekening nemen, daarnaast bepaalde beleidsdossiers en een aantal werkgroepen opvolgen. We wensen haar van harte welkom!

BELEID
Het palliatief debat

In maart en (wegens corona) opnieuw in juni lanceerde Kom op tegen Kanker bovenvermeld project rond palliatieve zorg. Bedoeling is na te gaan hoe de zorg bij een naderend levenseinde best wordt vormgegeven. De inzichten die verkregen worden via een breed maatschappelijk debat moeten begin 2021 uitmonden in een gedragen visietekst voor zowel onze sector als de verantwoordelijke beleidsniveaus.

Ook u wordt uitgenodigd om aan dat maatschappelijk debat deel te nemen. Tot 11 november kunt u mee discussiëren op kleine debatmomenten overal in Vlaanderen, via het online platform van KOTK, of op een door KOTK ondersteund maar door u georganiseerd debatmoment. Meer informatie over dit alles vindt u op de website www.hetpalliatiefdebat.be

VORMING, TRAINING & OPLEIDING
Afscheid dat verbindt

In deze vierdaagse training voor professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg leer je een eindelevensgesprek voeren, dat gesprek uitschrijven in een vlot verhaal en het vormgeven in een mooi boekje. De opleiding start op 12 november en eindigt op 25 februari 2021. Geïnteresseerden mogen zich kandidaat stellen aan de hand van een grondige motivering. 

ONDERZOEK

Crustatieve zorg als nieuw zorgmodel

Wanneer de principes van palliatieve zorg worden toegepast bij EPPA-patiënten (patiënten met een ernstige persisterende psychiatrische aandoening) komt dat hun levenskwaliteit ten goede. Tot die conclusie kwamen enkele Vlaamse zorgverleners werkzaam in de psychiatrie. Vanuit hun praktijkervaring ontwikkelden ze het crustatieve zorgmodel, ook 'schelpzorg' genoemd. Ze schreven hun ervaringen, analyses en reflecties neer in een parel van een publicatie.

Te weinig gebruik van opioïden in de terminale fase?

In België heeft een op vier bewoners van een residentiële instelling voor ouderenzorg in de laatste drie dagen van zijn/haar leven last van pijn of kortademigheid die vermeden kan worden door een behandeling met opioïden. Dat blijkt uit resultaten van het internationale PACE-project (PAlliative Care for the Elderly). Lees meer ...

Oproep tot zorgverleners palliatieve zorg (en anderen)

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (UGent en VUB) wil samen met onderzoekers van UZ Brussel een onderzoek voeren naar de beleving van zorgverleners bij de zorg voor stervende patiënten tijdens de covid-19-pandemie. Bent u werkzaam in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog of andere hulp-/zorgverlener en kreeg u te maken met een overlijden na 15 maart (al dan niet door covid-19), dan is uw input meer dan welkom. Meer uitleg en de enquête vindt u op hun website.

KIJKTIP

Documentairemaker Leo De Bock volgde in maart jl. dr. Marc Desmet, palliatief arts in het Hasseltse Jessaziekenhuis en voorzitter van onze Stuurgroep Ethiek. Begin dit jaar werd hij benoemd tot nieuwe regionaal overste van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, een functie die hij binnenkort voltijds zal opnemen. Wilt u hem nog even aan het werk zien als arts, kijk dan naar de documentaire Rozen van barmhartigheid (27'50'').

IN DE MEDIA

Twee van onze bestuursleden kropen in hun pen om vanuit hun persoonlijke ervaring terug te blikken op de zwaarste periode van de coronacrisis:

dr. Gert Huysmans, naast huisarts en equipearts ook onze voorzitter, publiceerde een opiniebijdrage in de Artsenkrant van 18 juli jl. over de kwaliteit van sterven in coronatijden: Collateral damage.

Ken Wagner, algemeen directeur van WZC Sint-Vincentius in Avelgem en onze penningmeester, gaf zijn mening in het Tertio-nummer van 17 juni met als titel Woonzorgcentra na corona: oud is out?


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - Luchthavenlaan 10- 1800 Vilvoorde - www.palliatief.be

Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn

Vragen of reacties op deze nieuwsflash? Klik hier