A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 10/2019

Vrijdag 30 oktober 2019

IN DEZE NIEUWSFLASH

Voor meer details, scroll naar beneden

AANKONDIGINGEN

Dr. Gert Huysmans bij de opening van het congresMeer dan 1000 deelnemers op 16e Vlaams Congres Palliatieve Zorg

"Hoe houden we het hoofd boven water als je weet dat je afscheid moet nemen van alles dat je lief is?" Met die vraag in zijn welkomstwoordje vatte onze voorzitter Dr. Gert Huysmans het thema samen van het 16e Vlaams Congres Palliatieve Zorg, dat op dinsdag 15 oktober meer dan 1000 belangstellenden naar het Kursaal van Oostende bracht. Onder het thema 'Boven water' belichtte het congres de gevoelens in de laatste levensfase. Lees meer.

Bekijk hier meer foto's van het congres.

Nederlands-Vlaamse wetenschapsdagen palliatieve zorg 2019: ben je al ingeschreven?

Op 21 en 22 november 2019 organiseren UAntwerpen en FPZV, in samenwerking met Palliactief, de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2019.

Deze bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijk onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector, en vormen ook een unieke gelegenheid om hen met elkaar te verbinden. Lees meer, bekijk het programma en schrijf je in.

BELEIDSNIEUWS

Nog even wachten met aanvragen mantelzorgverlof

hospiceZoals we in onze Nieuwsflash van september schreven, trad de regelgeving die een werknemer toelaat mantelzorgverlof op te nemen, in werking op 1 oktober 2019. Dit geeft mantelzorgers de mogelijkheid om een volledige maand niet of twee maanden minder te werken.

Toch is het nog niet mogelijk dit verlof effectief aan te vragen, want de procedure daarvoor is nog niet geregeld via koninklijk besluit. Wij brengen u op de hoogte van zodra dit ook gebeurd is.

Eerstelijns- en palliatieve zorg in het Vlaams regeerakkoord

We hebben voor u even het nieuwe Vlaams Regeerakkoord nagevlooid op wat voor ons onmiddellijk relevant is.

De belangrijkste passages vindt u op de pagina's 105-106 en 109-110.

Met betrekking tot de hervorming van de eerste lijn lijkt in essentie de ingeslagen weg verder bewandeld te zullen worden, met - nieuw - een concrete timing. Lees meer.

VORMINGSNIEUWS

KotKStudiedag over kwetsbare ouderen en kanker - voor zorgverleners

Op 06/02 organiseert het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker een studiedag over kwetsbare ouderen en kanker. Deze is bedoeld voor zorgverleners.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod: Met welke specifieke problematieken krijgen ouderen met kanker te maken? Hoe kan ik beter omgaan met ouderen met kanker en hun naasten? Hoe hou ik rekening met de lage gezondheidsvaardigheden van ouderen met kanker? Met welke existentiële vragen worden ouderen met kanker geconfronteerd en hoe kan ik hierbij helpen?

De sprekers zijn Lore De Coster, Luc Van de Ven, Jasmine Andries en Leen Haesaert.

Meer info en inschrijvingen hier.

Eindelevensverhaal Leren Schrijven

In het voorjaar 2020 zijn er twee vierdaagse trainingen rond het voeren van een eindelevensgesprek en uitwerking in een mooi verhaal voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve sector en in woonzorgcentra (op voordracht van diensthoofd/directie).

Gent: dinsdagen 18/2, 3/3, 17/3 en 21/4 van 9.30u tot 16.30u.

Vilvoorde (FPZV): donderdagen 30/4, 14/5, 28/5, 18/6 van 9.30u tot 16.30u.

Lesgevers zijn Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst.

Meer info en inschrijvingen via www.afscheiddatverbindt.be of bij hilde.ingels@gmail.com

ONDERZOEKSNIEUWS

Palliatieve thuiszorg biedt hogere levenskwaliteit voor lagere kostprijs

Vier keer meer patiënten die gebruikmaken van palliatieve thuiszorg, sterven thuis. Palliatieve thuiszorg resulteert ook in minder ziekenhuisopnames, diagnostische tests en ingrepen. Bovendien daalt de gemiddelde totale medische zorgkost in de laatste 2 levensweken met € 1.617 per persoon. Lees meer.

doctor-computerCommunicatie over levenseinde tussen zorgverleners en naasten

Wanneer de patiënt terminaal is, communiceren zorgverleners vaak met de naasten in plaats van met de patiënt zelf. Hoewel er voor zorgverleners heel wat aanbevelingen bestaan over hoe communiceren met hun patiënten, is veel minder materiaal voorhanden over de optimale communicatiestrategieën met de naasten van een patiënt. Lees meer.

VACATURES

Vacature wetenschappelijk onderzoeker Zorgprogramma Laatste Levensdagen Voor Woonzorgcentra

De VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde in samenwerking met de Afdeling Geriatrie van het UZGent zoekt in het kader van het Kom op Tegen Kanker Project Zorgprogramma Laatste Levensdagen Voor Woonzorgcentra een voltijds wetenschappelijk onderzoeker (doctoraatsbursaal). Solliciteren vóór 17 november 2019. Meer info.

LEESTIPS

'Tot voorbij de regenboog'

Om kleuters en jonge kinderen te helpen bij het afscheid nemen van een geliefde, schreef en tekende auteur en illustrator Kathleen Amant het prentenboek 'Tot voorbij de regenboog'. Bij het boek hoort een uitgebreid troostpakket, dat zich richt tot scholen, bibliotheken, hulpverleners, palliatieve diensten, slachtofferhulp, enz. Meer informatie.

KIJKTIPS

Gratis ingangstickets voor gesprek over graphic novel Naasten op boekenbeurs

Eind september verscheen Naasten, een medisch goed onderbouwde graphic novel over mantelzorg in de laatste levensfase. Auteur Melanie Kranenburg en tekenaars Niek van Ooijen en Maaike de Haan komen op 11 november op de Boekenbeurs in Antwerpen vertellen over het onderzoek achter het boek. Uitgeverij Oogachtend stelt genereus 10 gratis ingangstickets voor dit gesprek ter beschikking van de lezers van deze Nieuwsflash. Geïnteresseerd? Mail naar ann@oogachtend.be met vermelding 'Boekenbeurs Naasten'. Vermeld ook dat je reageert op het aanbod in onze Nieuwsflash.

AANRADERS

aline_de_vleminck2Waarom moet je blij zijn als je palliatieve zorg krijgt

Onderzoekster Aline De Vleminck van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde kreeg de kans een college te geven voor de Universiteit van Vlaanderen. In het college spreekt dr. De Vleminck onder meer over "langer kwaliteitsvol leven". In een opiniestuk in Knack, getiteld 'Palliatieve zorg is meer dan terminale zorg, en kan al relevant zijn vanaf de diagnose van een ongeneeslijke ziekte', gaat ze dieper in op het belang van palliatieve zorg.

FEDERATIE IN DE MEDIA

Dr. Gert Huysmans over palliatieve sedatie

"Palliatieve sedatie vergt geen apart wettelijk kader," zei onze voorzitter, Dr. Gert Huysmans op een druk bijgewoond symposium in Duffel. "Wel is de stap nodig naar richlijnen, en de steun van palliatieve equipes is noodzakelijk." Lees meer.

Werelddag Palliatieve Zorg

Op 12 oktober was het Werelddag Palliatieve Zorg, met als thema "Mijn zorg, Mijn recht". Wij maakten van de gelegenheid gebruik om, met de hulp van de Ambassadeurs Palliatieve Zorg en sociale media, een krachtige oproep te doen aan onze regionale en federale overheden om dringend werk te maken van de broodnodige bijkomende middelen voor palliatieve zorg. Lees meer.