A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 12/2019

Woensdag 8 januari 2020

IN DEZE NIEUWSFLASH

Voor meer details, scroll naar beneden

AANKONDIGINGEN

Guy Hannes stelt de Checklist Palliatieve Sedatie voor 'Checklist Palliatieve Sedatie' nu beschikbaar

Palliatieve sedatie is een medische praktijk die niet altijd eenvoudig is en grote deskundigheid en zorg vereist, medisch-technisch maar evengoed communicatief. Om de brug te slaan van de richtlijn palliatieve sedatie naar een goede praktijk aan het bed van de patiënt heeft onze Werkgroep Ethiek een 'Checklist Palliatieve Sedatie' opgesteld, die voorgesteld werd op onze studiedag van afgelopen 12 december.

Een 200-tal deelnemers vnl. uit de zorgsector kwam er samen in het Vlaams Parlement om de staat van palliatieve sedatie op te maken, te bekijken hoe de praktijk is geëvolueerd en waar deze nog voor verbetering vatbaar is.

Deze checklist is een eenvoudig en laagdrempelig werkinstrument dat bruikbaar is in elke setting.

Bekijk en download de checklist hier; de gedetailleerde richtlijn palliatieve sedatie is nog steeds beschikbaar op Pallialine.

(foto: Guy Hannes, coördinator Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout, stelt de Checklist Palliatieve Sedatie voor op de studiedag in het Vlaams Parlement op 12 december.)

BELEIDSNIEUWS

huisartsConventie 2020 versterkt huisartsen

In december hebben artsen, ziekenfondsen en de overheid een conventieakkoord gesloten. Het is een overgangsakkoord voor één jaar geworden, met enkele opvallende punten van vooruitgang voor de eerstelijnszorg. Lees meer op Domus Medica.

Verhoogde uitkering thematisch verlof voor alleenstaanden

Vanaf 1 januari 2020 verhogen de uitkeringen voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof met 4,5%. Deze verhoging geldt uitsluitend voor alleenstaande werknemers die dit thematisch verlof opnemen om voor hun kind te zorgen.

Dit geldt zowel bij een voltijdse of halftijdse onderbreking als bij een 1/5 vermindering. Om de hogere uitkering te krijgen, mag de werknemer enkel samenwonen met één of meerdere kinderen die te zijnen laste zijn en moet hij de biologische ouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding van het kind waarmee hij samenwoont. Bovendien moet het kind jonger zijn dan 18 jaar in geval van palliatief verlof. Die leeftijdsgrenzen verhogen tot 21 jaar voor kinderen met een handicap.

ONDERZOEKSNIEUWS

Vrijwilligers in de palliatieve zorg

Aansluitend bij de Warmste Week willen we de vrijwilligers ook in deze rubriek van de nieuwsflash een plaats geven. Ze nemen een specifieke plaats in bij palliatieve zorg en kunnen de brug slaan tussen professionele en niet-professionele zorg. Het betrekken en aanmoedigen van vrijwilligers kan een belangrijke strategie zijn om palliatieve zorg beter te integreren en breder aan te bieden in het zorglandschap. Steven Vanderstichelen onderzocht de betrokkenheid van vrijwilligers in de palliatieve zorg binnen de Vlaamse gezondheidszorg. Lees meer.

Lees ook de getuigenis van Ana Yael Gonzalez, een vrijwilligster voor Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA).

Hoe vaak sterven bewoners van woonzorgcentra in het ziekenhuis?

Een systematische review beschrijft dat het aantal rusthuisbewoners dat in verschillende landen in het ziekenhuis sterft varieert tussen 5,9% en 77,1%. Er bestaan niet alleen grote internationale verschillen; er zijn ook grote regionale verschillen binnen eenzelfde land beschreven. Hoe komt dit? Lees meer.

 

LEESTIP

 

mangomomentMangomoment

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners die warme zorg realiseren.

Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) wijdt er een website, een Twitter-account én een boek aan.


AANRADER


zorgplanning-wzcBoekvoorstelling 'Vroegtijdige Zorgplanning In Woonzorgcentra. Kiezen In Overleg' (Chantal Van Audenhove, Aline Sevenants, Walter Rombouts en Patrick Laevens)

De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder. Dit boek brengt een visie en inspiratie voor de aanpak van deze gesprekken over zorg bij levenseinde van personen met dementie in de praktijk van woonzorgcentra.

Boekvoorstelling op vrijdag 31 januari van 14u tot 16u in LUCAS KU Leuven (Lokaal 00.46), Minderbroedersstraat 8. Meer info en inschrijvingen hier.