A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 8/2014

Vrijdag 24 oktober 2014

 

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

OPLEIDINGEN FEDERATIE

- Studienamiddag Werken met de pallialine-richtlijn 'Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten' op 27 november in Vilvoorde
- Communicatie via aanraking in de stervensfase: als woorden ontoereikend zijn door Mieke Ballinckx op 2 december in Wemmel
- En wat doe ik met de onmacht? residentiële tweedaagse op 26 en 27 januari 2015 in Gent door Marita Stas
- Urgenties in palliatieve zorg op 3 februari in Vilvoorde
- HERHALING! De tweedaagse Introductie in intervisietechnieken voor intervisoren door Walter Rombouts wordt opnieuw georganiseerd op 4 en 5 februari 2015, en ook als zomercursus, op 26 en 27 augustus '15.

 

Nieuwe editie van het INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT PALLIATIEVE ZORG voor ARTSEN in 2015!

Voor deze verdiepende opleiding wordt kandidaat-deelnemers gevraagd een basiskennis palliatieve zorg voor te leggen. Inschrijven tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot 31 december 2014. De drie modules omvatten:

  • Planning van de zorg in Leuven op 5, 6 en 7 februari 2015
  • Aanvullingen in pijn- en symptoomcontrole in Antwerpen op 23, 24 en 25 april
  • Psychosociale en spirituele zorg, communicatie met patiënt en hulpverleners in Gent op 22, 23 en 24 oktober

topOPLEIDINGEN ANDERE ORGANISATIES
Intensieve cursus over verpleegkundige ethiek - 2 t/m 5/12/14

 

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven organiseert van 2 tot en met 5 december 2014 een intensieve, interdisciplinaire cursus over verpleegkundige ethiek. De voertaal is Engels. Meer informatie in de flyer.

 

Cursus 'Suffering, Death and Palliative Care - 10 t/m 13/02/2015

 

Radboudumc, het universitair centrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen, organiseert voor de 17de keer zijn bio-ethische cursus 'Suffering, Death and Palliative Care'. EAPC-voorzitter Sheila Payne is in februari keynote speaker. Registreren kan op de website www.masterbioethics.org, rubriek Programme - Intensive Course.

topAANKONDIGINGEN
18 t/m 24 december 2014 - Steun de Federatie via Music for Life!

De week van 18 tot en met 24 december wordt naar goede gewoonte de Warmste Week van het jaar dankzij Studio Brussel en Music for Life. Net als vorig jaar gaat de opbrengst van de actie niet naar één goed doel, maar naar alle organisaties die zich hebben aangemeld. Ook de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw werd geselecteerd. Wij zijn actief op zoek naar mensen en organisaties die samen met ons een actie op touw willen zetten of er zelf eentje trekken! Alle informatie vindt u op www.musicforlife.be.

Alvast bedankt!

topSymposium 'Ondraaglijk existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg' - 13/12/14 in Leuven

n het licht van de toenemende vragen rond de betekenis van zorg en euthanasie in de context van ondraaglijk existentieel lijden wil deze studiedag inhoud geven aan het werkconcept 'psychiatrische palliatie'. In de voormiddag wordt de problematiek belicht vanuit het perspectief van zowel verpleegkundige als arts en instelling. In het facultatieve namiddagprogramma wordt het onderwerp ook maatschappelijk gekaderd.

 

Het symposium is een initiatief van Ethos, de cel ethiek en zorg van KHLim QUADRI, in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw en Zorgnet Vlaanderen. Inschrijven kan via deze link.

topHerneming studiedag: (V)aardig met familie in de begeleiding van de palliatieve patiënt - 12/03/2015 in Schaarbeek

De studiedag die de werkgroep Sociaal Werk van de Federatie vorig jaar organiseerde, was erg succesvol en wordt wegens de lange wachtlijst in het voorjaar hernomen. De locatie is dit keer het Hoger Instituut Gezinswetenschappen De Factorij in Schaarbeek. Meer informatie ...

topZorgen voor zieke ouderen tot het einde - Studie-avond op 8/12/14 in Gent

Het Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt van het UZ Gent organiseert op 8 december e.k. een gratis studie-avond onder de titel 'Zorgen voor zieke ouderen tot het einde'. Vanuit de analyse van verhalen van ouderen en mantelzorgers, worden tips gegeven hoe zorgverleners de zorg beter kunnen laten aansluiten bij het dagelijks leven van zieke ouderen en hun mantelzorgers. De titel van de studie-avond verwijst naar het gelijknamige boek van Cynthia Senden, Karen Versluys, dr. Ruth Piers, prof. dr. Mieke Grypdonck en prof. dr. Nele Van Den Noortgate. Meer info in de flyer.

topNieuwe deadline voor abstracts EAPC-congres Kopenhagen: 31/10/14

De deadline voor het indienen van abstracts voor het EAPC-congres in Kopenhagen, van 8 tot 10 mei 2015, is verschoven naar 31 oktober e.k. Meer info via deze link.

topNa boek ook film 'Nu en straks' - 25/11/14

Sofie Sergeant, educatief medewerker bij vzw Konekt, creëerde in 2013 samen met Saar De Buysere de boeken Nu en straks. Beeldboek, handboek en werkboek waren bedoeld als aanvulling en ondersteuning bij gesprekken met kinderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen die niet zo talig zijn, over ziek zijn, palliatieve zorg en sterven. Maar gesprekken over deze onderwerpen blijven vaak moeilijk. Daarom maakte Sofie Sergeant samen met regisseur Joke Nyssen een film die een gesprek toont met Julien, iemand met een verstandelijke beperking die ernstig ziek is.

 

Op dinsdag 25 november 2014 om 20u vindt de filmvoorstelling plaats. Inschrijven kan via www.konekt.be.
De DVD is vanaf 26 november verkrijgbaar op www.konekt.be/winkel.

topVOOR U GELEZEN
De complexiteit van mantelzorg in de palliatieve zorg

Binnen de palliatieve zorg wordt de mantelzorger steeds meer erkend als een belangrijke actor. Het besef groeit dat mantelzorgers niet alleen ondersteund dienen te worden, maar dat zij ook een belangrijke bron van informatie zijn voor beroepskrachten. De vraag stelt zich dan ook hoe we de communicatie tussen beroepskrachten en mantelzorgers kunnen optimaliseren. In dit verband is een interessante studie verricht door Wallerstedt en collega's (2013). Meer lezen ...

topFamiliegesprekken als essentieel onderdeel van palliatieve zorg

In de klinische praktijk en uit onderzoek blijkt duidelijk dat een goede communicatie tussen patiënten, families en hulpverleners betere zorg en een betere patiënttevredenheid met zich meebrengen. Dergelijke familiegesprekken blijken echter om diverse redenen niet evident te zijn: er is soms het gebrek aan communicatietraining bij hulpverleners, de angst omtrent eventuele emotionele reacties bij de patiënt/familie en de hoge drempel om als hulpverlener zijn eigen emoties te uiten. Om hulpverleners te helpen bij het voeren van dergelijke gesprekken zijn er een aantal protocollen ontwikkeld. Meer lezen ...

top2 nieuwe researchcoördinatoren bij de Federatie

Deze maand traden bij de Federatie niet één, maar twee halftijdse researchcoördinatoren in dienst. Hun aanwerving is het gevolg van het vertrek van Let Dillen (zie ook onze Nieuwsflash van mei jl.) en wordt financieel ondersteund door de 'Kom op tegen Kanker'-actie van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

 

Gwenda Albers, PhD, studeerde in Amsterdam gezondheidswetenschappen en schreef een doctoraat over het meten van kwaliteit van leven en waardigheid binnen palliatieve zorg. Daarna werkte zij als postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel. Gwenda werkt op donderdag en vrijdag, en één woensdag op twee.

Alexander Verstaen, PhD, is voor velen van u geen onbekende. Hij is doctor in de psychologie en was jarenlang verbonden aan Heidehuis vzw in Brugge. Eerst als psycholoog, daarna als directeur. Alexander werkt op maandag en dinsdag, en één woensdag op twee.

In een van de volgende Nieuwsflashes komen we uitgebreider terug op de meerwaarde van de researchcoördinatoren en wat zij voor uw dagelijkse praktijk kunnen betekenen.

De Federatie is heel erg blij met de komst van Gwenda en Alexander en wenst hun veel succes!

topVOOR U GESIGNALEERD
BELEID PALLIATIEVE ZORG

 

Eerste aanvragen BBK PZ goedgekeurd

 

M.b.t. de Bijzondere Beroepsbekwaamheid van verpleegkundige in Palliatieve Zorg, signaleren onze contactpersonen Greet Croenen en Marc Merchier in de bijzondere erkenningscommissie - afdeling palliatieve zorg, ons het volgende:

 

Reguliere aanvragen (zonder overgangsmaatregelen): de eerste dossiers zijn goedgekeurd. De betrokkenen krijgen eerstdaags een brief met de erkenning van het FOD.

 

Aanvragen via overgangsmaatregelen: heel wat dossiers werden positief beoordeeld en alsnog weerhouden. Enkele dossiers werden teruggestuurd naar de verpleegkundige met een vraag naar verduidelijking, en een aantal andere dossiers zijn afgekeurd.

 

De Federatie blijft je op de hoogte houden. Je kunt nog steeds vragen stellen op het mailadres bbkpz@palliatief.be. Vergeet niet je mailadres op het contactformulier in te vullen zodat we je een antwoord kunnen sturen.

topIs penibele financiële toestand van dagcentra palliatieve zorg aan het keren?

De palliatieve dagcentra hebben het niet gemakkelijk om te overleven: eindelijk doorbraak in zicht? Lees hier meer ...

top

Parlementaire studiedag van Groen-Ecolo over palliatieve zorg

'Palliatieve zorg uitbreiden met ondersteunende zorg voor ongeneeslijke ziekten?' Groen en Ecolo bereidden hierover een voorstel van resolutie voor en die vraag was meteen ook de titel van een studiedag op 9 oktober jl. in de Senaat. Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie, vertolkte er de mening van de zorgverleners palliatieve zorg: de Federatie is blij met dit initiatief omdat palliatieve zorg meer is dan terminale zorg, en meer dan zorg voor kankerpatiënten, maar pleit voor 'getrapte palliatieve zorg', zoals ondertussen onderzocht in de lopende PICT-studie. Wij houden u op de hoogte.

top

Feel my Love - film over mensen met dementie

Op 15 oktober jl. ging de documentaire Feel my Love in première. Griet Teck brengt in haar langspeeldebuut een intiem portret van mensen met dementie. Over een periode van vier seizoenen worden de bewoners van Huis Perrekes, huizen voor mensen met dementie, op de voet gevolgd. Feel my Love gaat over liefhebben en loslaten. Het is een film die met verwondering en lichtheid, en gedragen door muziek, verder kijkt dan wat verloren is gegaan. Aan dit project heeft Griet drie jaar lang met hart en ziel gewerkt. Het lange en intense verblijf in Huize Perrekes motiveerde en inspireerde haar voor een volgend filmproject: een filmdocument over het levenseinde en dan meer specifiek over de betekenis en kracht van palliatieve begeleiding van binnenuit. Begin oktober kreeg Griet van het Vlaams Audiovisueel Fonds het nieuws dat ze subsidie krijgt voor het ontwikkelen van de nieuwe film over palliatieve zorg. U zal er zeker nog van horen.

 

Feel my Love is een productie van Wild Heart Productions in samenwerking met Huis Perrekes en kreeg steun van het VAF.

 

Enkele reacties in de pers op Feel my Love:
"Een uitgepuurde en lichtvoetige documentaire, die een zware thematiek draaglijk maakt." Focus Knack

 

"Feel my Love is wondermooie cinema." Dewereldmorgen

 

"Organische film over dementie - publiekslieveling op Internationaal Film Festival Rotterdam." Trouw (NL)

 

Meer info op www.feelmylovefilm.com.

top

MEDIA

- Medi-Sfeer, 15 oktober 2014: Dossier Rouw, n.a.v. het Vlaams Congres Palliatieve Zorg van 23 sep. jl.

- Medi-Sfeer, 8 oktober 2014: Palliatieve zorg kijkt vooruit, maar budget hinkt achterop - m.m.v. dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

- Knack, 24 september 2014: Lezersbrief van dr. Gert Huysmans naar aanleiding van artikel over palliatieve zorg en euthanasie in de Knack van 3 september '14

- Knack, 3 september 2014: Strijd palliatieve zorg en euthanasie laait weer op - interview met dr. Wim Distelmans en dr. Marc Desmet

top

BOEKENNIEUWS

Grote woorden bij kanker
Cindy Verhulst, Karien Vanhauwaert, Marianne Vanhauwaert 2014, Acco, ISBN 978 90 334 9825 1

Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (klein)kind? Dit boek wil grote woorden als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet kinderachtig.
Meer lezen ...

 

Zorgen voor zieke ouderen tot het einde
Cynthia Senden, Karen Versluys, Ruth Piers, Mieke Grypdonck, Nele Van Den Noortgate 2014, Lannoo Campus, ISBN 978 94 014 2153 9
Oudere mensen hebben een rijkgevuld leven achter de rug en dragen een schat aan verhalen met zich mee. Wanneer deze ouderen ernstig ziek worden en het levenseinde nadert, kunnen die levensverhalen een krachtig kompas en houvast bieden voor hun zorgverleners. Geschreven voor zorgverleners die ondersteuning willen bieden aan ouderen die geconfronteerd worden met ziek zijn en sterven.
Meer lezen ...

 

Touwtje springen met oma
Amber ten Brink 2014, Garant-Uitgevers, ISBN 978 90 441 3167 3
Dementie tast niet alleen het leven aan van wie erdoor getroffen wordt, maar ook van zijn of haar omgeving. Naast de echtgenoten, nabije vrienden en kinderen zijn er ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij merken hoe hun relatie met hun familielid met dementie verandert, maar ook hoe moeilijk hun eigen ouders het ermee hebben. Ouders staan voor de uitdaging zelf te leren omgaan met deze moeilijke materie en dit tegelijkertijd op een bevattelijke manier over te brengen aan hun eigen kinderen.
Meer lezen ...

top