A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 9/2014

Maandag 24 november 2014

AANKONDIGINGEN
30/01/2015 - Studiedag werkgroep PST: vroege vogels betalen minder!

Nog tot en met 19 december betaalt u slechts € 35 (daarna € 45) voor de studiedag van de werkgroep PST op 30 januari 2015 in Gent. Het onderwerp luidt: Oncologisch team en palliatief supportteam: verder goed samenwerken? Programma - Inschrijven

top

5/12/2014 - Colloquium over vroegtijdige zorgplanning en dementie

De Koning Boudewijnstichting organiseert op 5 december a.s. een colloquium onder de titel Vroegtijdige zorgplanning: makkelijker gezegd dan gedaan? Hoe mensen met dementie begeleiden in het uitwerken van vroegtijdige zorgplanning? Plaats van gebeuren is Brussel (Sint-Gillis). Meer informatie ...

top

13/12/2014 - Symposium 'Ondraaglijk existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg'

In het licht van de toenemende vragen rond de betekenis van zorg en euthanasie in de context van ondraaglijk existentieel lijden wil deze studiedag inhoud geven aan het werkconcept 'psychiatrische palliatie'. In de voormiddag wordt de problematiek belicht vanuit het perspectief van zowel verpleegkundige als arts en instelling. In het facultatieve namiddagprogramma wordt het onderwerp ook maatschappelijk gekaderd.

Het symposium is een initiatief van Ethos, de cel ethiek en zorg van KHLim QUADRI, in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw en Zorgnet Vlaanderen. Inschrijven kan via deze link.

top

12/03/2015 - (V)aardig met familie in begeleiding van de palliatieve patiënt

De belangstelling voor de studiedag van de werkgroep Sociaal Werk van de Federatie was in maart jl. zo groot dat er een wachtlijst werd aangelegd. Wie er toen niet bij was, kan zich nu inschrijven voor de herneming op 12 maart 2015 in Schaarbeek. Flyer - Inschrijven

top

8 t/m 10 mei 2015 - EAPC-congres in Kopenhagen (DK)

Het 14de EAPC-congres vindt plaats van 8 t/m 10 mei 2015 in Kopenhagen. Inschrijven kan tot half februari tegen verlaagd tarief. Meer informatie ...

top

22/09/2015 - 12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg

De volgende editie van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg zal plaatsvinden in Hasselt, i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, en focussen op 'De kunst van het verbinden. Over relaties in palliatieve zorg'. Noteer 22 september 2015 alvast in uw nieuwe agenda. Meer informatie in het voorjaar.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

- Studienamiddag Werken met de pallialine-richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten op 27 november in Vilvoorde
- Communicatie via aanraking in de stervensfase: als woorden ontoereikend zijn - door Mieke Ballinckx in Wemmel op 2 december - nog 1 plaatsje vrij!
- En wat doe ik met de onmacht? - residentiële tweedaagse op 26 en 27 januari 2015 in Gent door Marita Stas
- Urgenties in palliatieve zorg op 3 februari in Vilvoorde
- Interuniversitair postgraduaat palliatieve zorg voor artsen - module 1. Planning van de zorg - op 5, 6 en 7 februari in Leuven
- De tweedaagse Introductie in intervisietechnieken voor intervisoren - door Walter Rombouts wordt opnieuw georganiseerd in het voorjaar op 4 en 5 februari én als zomercursus op 26 en 27 augustus.

top

Per richtlijn afgeleide werkinstrumenten moeten de verspreiding en toepassing van de Pallialine-richtlijnen makkelijker maken. Wie wil hieraan meewerken?

De Pallialine-redactie is op zoek naar enthousiaste medewerkers die zich, in nauw overleg met de auteursgroep van elke richtlijn, willen inzetten om werkinstrumenten te ontwikkelen (opleidingsmateriaal, vouwkaarten, ...). Wij denken aan artsen en verpleegkundigen die geboeid zijn door leerprocessen en een heldere voorstelling van kennis, en die een bijdrage willen leveren aan de interactie tussen onderzoek, werkveld en opleiding. Meer informatie ...
Interesse? Vragen? Contacteer dr. Peter Pype (peter.pype@ugent.be) of Greet François (greet.francois@palliatief.be).

VOOR U GELEZEN

Effectief communiceren over zorgdoelen

Effectieve communicatie komt de zorg rond het levenseinde ten goede maar heeft ook een positief effect op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn familie doorheen het ziektetraject. Als zorgdoelen en zorgplanning al vroeg in het ziektetraject besproken worden, kan de arts de zorg optimaal afstemmen op de wensen van de patiënt. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer dat gebeurt, de patiënt een betere kwaliteit van leven heeft, er minder vaak sprake is van zinloze medische behandelingen, de tevredenheid van de familieleden hoger en de kosten lager liggen.
Uit een recente literatuurstudie van Bernacki en anderen blijkt dat effectieve communicatie vaak belemmerd wordt doordat artsen vinden dat zij onvoldoende geschoold zijn om dit soort gesprekken te voeren, de arts de patiënt niet goed genoeg kent, het moeilijk is het juiste moment te bepalen, artsen zich ongemakkelijk voelen om over dit onderwerp te spreken of niet weten hoe zij moeten omgaan met emotionele reacties van de patiënt. Meer lezen ...

Bernacki RE, Block SD; for the American College of Physicians High Value Care Task Force. Communication about serious illness care goals: A review and synthesis of best practices. JAMA Intern Med. 2014 Oct 20.
Als u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be

top

Een op de vier mantelzorgers overbelast

Een grootschalig crossnationaal onderzoek toont aan dat mantelzorgers (familieleden, vrienden of buren die de zorg voor een terminaal zieke patiënt op zich nemen) vaak last hebben van lichamelijke of emotionele problemen. Meer dan een op vier (28%) mantelzorgers in België is lichamelijk of emotioneel overbelast. Dit probleem doet zich ook voor in Nederland, waar het percentage op 30% ligt, en in Spanje en Italië, waar respectievelijk 35% en 71% van de mantelzorgers overbelast zijn. Dit hoge cijfer in Italië kan worden verklaard door het feit dat daar veel minder woonzorgcentra zijn waardoor mensen met complexe ziekten en symptomen vaker en langer thuis verzorgd worden. Meer lezen ...

Pivodic L, Van den Block L, Pardon K, Miccinesi G, Vega Alonso T, Boffin N, Donker GA, Cancian M, Lopez-Maside A, Onwuteaka-Philipsen BD, Deliens L; EURO IMPACT. Burden on family carers and care-related financial strain at the end of life: a cross-national population-based study. Eur J Public Health. 2014 Oct;24(5):819-26.
Als u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Federatie op Twitter!

Sinds deze week kunt u de Federatie ook op Twitter volgen via @FedPalZorgVl of via deze link.

top

Requiem van Twijfel en Troost binnenkort in twee woonzorgcentra

De Federatie kreeg van twee woonzorgcentra de vraag om het Requiem van Twijfel en Troost bij hen te organiseren:
- WZC Home Vijvens in Huise op 22 december 2014 - flyer
- WZC Sint-Rafaël in Liedekerke op 1 maart 2015
Heeft u interesse om dit evenement ook in uw regio te organiseren, op grote of kleine schaal, klik dan op deze link of mail naar info@palliatief.be.
In de rubriek IN DE MEDIA verderop in deze Nieuwsflash, kunt u een fragment van het Requiem beluisteren.

top

BOEKENNIEUWS

Mijn mama of papa heeft zorg nodig. Een boekje door en voor kinderen.
Ann de Ron, Hilde Lauwers en Gerda Dendooven 2014, Onderzoekscentrum Kind en Samenleving vzw, ISBN 978 90 821 6550 0

Tussen de 20.000 en de 40.000 kinderen en jongeren groeien op in een gezin met een ouder die ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft. Kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving stelde eerder dit jaar een onderzoek voor naar die vergeten groep. Een gratis kinderboek, met tekeningen van Gerda Dendooven, biedt steun en begrip.

Geïnteresseerden kunnen het boekje aanvragen door een mail met naam en adres te sturen naar info@k-s.be. Meer info op www.k-s.be.

Troost. Over ouderdom, zorg en psychologie.

Luc Van de Ven 2014, Garant Uitgevers nv, ISBN 978 90 441 3220 5

Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten, maar de ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale conflicten; sommigen worden getroffen door dementie.
Dit boek belicht het wel en wee van de ouderdom. Ook komen zowel de bezorgdheden van de familie als de uitdagingen voor de professionele hulpverlener bij het begeleiden van ouderen aan bod. Meer info ...

top

IN DE MEDIA

- 19 november 2014, 'Vandaag' op Radio 1: onze voorzitter dr. Gert Huysmans over wilsverklaringen
- 18 november 2014, 'De ochtend' op Radio 1: 'Palliatieve Eenheid UZ Leuven bestaat 15 jaar'
- 4 november 2014, KTRO Braambos (radio): muzikale impressie van het Requiem van Twijfel en Troost n.a.v. Allerheiligen (55Mb - het desbetreffende fragment loopt van 06:06 tot 19:30)
- 22 oktober 2014, Medi-Sfeer: n.a.v. het Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout: 'Vroegtijdige zorgplanning nog onvoldoende geïmplementeerd'


top