A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 01/2016

Vrijdag 29 januari 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • BBK PZ - gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen

 • VORMING, TRAINING EN OPLEIDING
 • VOOR U GELEZEN
  • Wanneer zet je palliatieve zorg in bij een persoon met dementie?
  • Van morele stress naar morele veerkracht

 • AANKONDIGINGEN
  • 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven
  • Overige projecten "Prijs Passie voor Palliatieve Zorg" (gehandicaptenzorg)
  • Studiedag Verpleegkundigen Palliatieve Zorg - NVKVV
  • Studiedag voor ARTSEN: "Levenseindezorg op maat: opdracht en uitdaging..."
  • Tweejaarlijkse conferentie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  • Congres "Euthanasia 2016" - NVVE, Amsterdam

 • IN DE KIJKER
  • Dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

 • BOEKENNIEUWS

top

BELEIDSNIEUWS
BBK PZ - gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen

Op 1 juli 2014 werden de gemeenschappen bevoegd voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen. Ook voor de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg heeft dit gevolgen. Meer informatie.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg? wordt op 15 maart 2016 door Annik Janssens gegeven in Vilvoorde. Meer informatie.
 • De werkgroep Palliatieve zorg en Geriatrie (PaGa) organiseert op 23 april 2016 in Brussel een studievoormiddag over Levensmoeheid bij ouderen. Reserveer alvast deze datum, de flyer zal u kunnen terugvinden in de Nieuwsflash van februari 2016.

 • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen wordt op 10, 17 en 24 juni 2016 de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Wanneer zet je palliatieve zorg in bij een persoon met dementie?

Deze vraag werd voorgelegd aan zorgverleners werkzaam in woonzorgcentra (WZC). De deelnemende zorgverleners kregen een fictieve casus over een persoon met dementie die recentelijk opgenomen was in een WZC. Zij moesten de casus met collega's bediscussiëren om zo het juiste moment te bepalen om palliatieve zorg in te zetten bij personen met dementie. In totaal deden er 84 zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, sociaal werkers) uit 13 verschillende woonzorgcentra, verspreid over 6 verschillende Europese landen, mee aan het onderzoek.

Vervolg artikel...

top

Van morele stress naar morele veerkracht
Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. De spanning die daarbij ontstaat kan inspireren en een doel geven om naar te streven. Wanneer zorgverleners echter frequent en/of intens geconfronteerd worden met de kloof die er bestaat tussen wat zij beschouwen als goede zorg en de zorg die in de praktijk wordt gebracht, raakt dit aan hun identiteit als zorgverlener en als mens. Morele stress is dus een 'diepere' vorm van stress die kwalitatief verschilt van 'gewone' werkstress (vb. een drukke werkdag) of emotionele stress (vb. het moeilijk hebben bij een overlijden).

Vervolg artikel ...

top

AANKONDIGINGEN

13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016 - Leuven

Op dinsdag 20 september 2016 gaat in Leuven het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg door in het UZ (Centraal Auditorium op Gasthuisberg), een samenwerking tussen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven vzw (PANAL). Het centrale thema is 'tijd'. Joke Hermsen zal het aspect 'kloktijd' versus 'belevingstijd' toelichten (Chronos en Kaïros). Walter Rombouts zal de tijdsbeleving van de patiënt en de familie verduidelijken. Hoe hulpverleners prioriteit geven aan palliatieve zorg zal dr. Johan Coppens duidelijk maken. Linus Vanlaere sluit het geheel af met 'trage zorg' en luiheid als goede zorg. Na de wetenschappelijke studies, voorgesteld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, zullen prof. Rik Torfs en prof. dr. Johan Menten uitgeleiden.

Van zodra de elektronische flyer klaar is, en u zich kan inschrijven voor het Vlaams Congres, leest u dit in een volgende Nieuwsflash!

top

Overige projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - per setting
Gehandicaptenzorg

In de laatste drie edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor palliatieve zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector kort voorgesteld. In deze Nieuwsflash stellen wij u graag twee projecten voor binnen de gehandicaptenzorg. Meer informatie over het project door op de titel te klikken.

top

Studiedag Verpleegkundigen Palliatieve zorg - 14 maart 2016
Palliatieve Zorg: nog te vaak een donderslag bij heldere hemel?

Het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) organiseert in de week van de verpleegkunde één dag rond palliatieve zorg op maandag 14 maart 2016. Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, zal er spreken over De PICT-schaal: een instrument om de palliatieve fase te (h)erkennen. Alexander Verstaen PhD, researchcoördinator van de Federatie, geeft een presentatie over Communicatie in moeilijke omstandigheden: hoe pak ik het aan? Ilse Ruysseveldt, bestuurslid van de Federatie, zal een keuzesessie rond pediatrie begeleiden.

Meer info op de website van het NVKVV. Inschrijven kan via deze link.

top

Studiedag voor ARTSEN (27/02/2016)
"LEVENSEINDEZORG OP MAAT: Opdracht en uitdaging voor de arts"

Uit onderzoek (KCE) dat peilde bij 900 artsen bleek dat er m.b.t. vroegtijdige zorgplanning (VZP) of levenseindezorg nog werk aan de winkel is. Het palliatief netwerk arrondissement Turnhout organiseert daarom op zaterdag 27 februari 2016 een vormingsprogramma rond vroegtijdige zorgplanning i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Domus Medica. Volgende items komen in deze vorming aan bod:

 • Betekenis van levenseindezorg in de praktijk van de arts: voor wie is VZP bedoeld? Wat is VZP?
 • Het wettelijk kader: begrippenkader (met o.a. verduidelijking van palliatieve sedatie en euthanasie)
 • Hoe spreken over VZP? De meerwaarde van een VZP-traject ook voor de arts.

Klik hier voor de folder. Inschrijven kan via deze link (voor 20 februari 2016).

top

Tweejaarlijkse conferentie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Zorg verlenen: een engagement zonder grenzen?

Op woensdag 13 april 2016 organiseert het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek haar tweejaarlijkse conferentie met als thema 'Zorg verlenen: een engagement zonder grenzen?'. Het thema wordt behandeld door twee internationale experten, bachelorstudenten uit paramedische richtingen en vertegenwoordigers van commissies voor medische ethiek. De conferentie wordt afgesloten met een verjaardagslunch naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het Comité.

De toegang is gratis, inschrijven verplicht via deze link.

Klik hier voor de flyer.

top

Congres 'Euthanasia 2016'
11 tot 14 mei 2016 - Amsterdam

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseert van 11 tot 14 mei 2016 het wereldcongres Euthanasia 2016 - Professional Challenges. Het NVVE is een organisatie die streeft naar een ruimere uitvoering van de euthanasiewet.

Meer info op de website. Klik hier voor de flyer.

top

IN DE KIJKER
Dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg

In haar recente nota Naar een betere ondersteuning van mantelzorgers pleit Kom op tegen Kanker voor een betere bekendmaking van en betere geleiding naar oppashulp en respijtzorg voor mantelzorgers. Ook de palliatieve dagcentra worden door Kom op tegen Kanker genoemd bij de initiatieven die vandaag reeds zorgen voor een tijdelijke ontlasting van de mantelzorger, maar ze kampen met een gebrek aan financiële middelen. Ze staan - samen met andere initiatieven als de zorghuizen voor alleenstaande kankerpatiënten en de vrijwilligerswerking voor huisbezoeken bij oudere kankerpatiënten - model voor wat een vermaatschappelijking van de zorg in de toekomst kan betekenen, maar komen nu amper rond. Kom op tegen Kanker pleit voor het voortbestaan van deze initiatieven en voor hun evolutie tot volwaardige partners in het Vlaamse zorglandschap.

Klik hier voor een voorstelling van de dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg met enkele linken naar filmpjes die u een goed beeld geven over het aanbod en de dagelijkse werking.

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Radio 1, 25 januari 2016, Thuis sterven: een wens van velen?, voorzitter dr. Gert Huysmans te gast bij Hautekiet over palliatieve zorg en het thuis sterven naar aanleiding van de aflevering 'Het schoonste einde' van Annemie Struyf.

Eén, 18 januari 2016, Het schoonste einde - Via Annemie, Annemie Struyf was een week te gast op de palliatieve afdeling van Sint-Augustinus in Wilrijk.

top

BOEKENNIEUWS

Bang voor kanker. Hoe kun je helpen?
Goedele Van Edom
Lannoo Campus, 2014, 208 pag.
ISBN 978 94 014 1703 7

Bang voor kanker stelt een dertigtal concrete strategieën voor om mensen met kanker te helpen bij het verlichten van angst en zo hun levenskwaliteit te bevorderen. Het is vooral gericht op zorgverleners maar is ook een praktische gids voor mensen met kanker zelf en hun familie en vrienden.

Meer informatie...


Als je een broer of zus verliest

Minke Weggemans
Uitgeverij KOK, 2015, 288 pag.
ISBN 978 90 435 2398 1

Wat moet je wanneer je een broer of zus verliest? Minke Weggemans besteedt in haar boek aandacht aan het, biologisch gezien, meest dichtbije verlies. Ze gaat o.m. in op de vraag hoe je kunt omgaan met de veranderde dynamiek in je familie.

Meer informatie...


Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn

Andre Vyt
Garant-Uitgevers, 2016, 103 pag.
ISBN 378 90 441 3307 3

Onlangs verscheen de 3de herziene druk van dit oorspronkelijk in 2012 uitgegeven boek. Andre Vyt schreef in het jongste nummer van ons Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (sept. 2015) een artikel over interprofessionele palliatieve zorg.

Meer informatie...

top