A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 02/2016

Maandag 29 februari 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • BBK PZ - gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen
  • Persberichten van de Federatie

 • VORMING, TRAINING EN OPLEIDING
  • Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg (15 maart 2016)
  • Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg (10, 17 & 24 juni 2016)
  • Opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' (8 donderdagen van oktober 2016 tot mei 2017)
 • AANKONDIGINGEN
  • NIEUW: artikel en studiedag over levensmoeheid
  • De Federatie op Facebook !
  • Boekje 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' opnieuw beschikbaar!
  • Overige projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg': thuiszorg
  • Zomercursus 'Ethiek in de Dementiezorg'
 • VOOR U GELEZEN
  • Naderend levenseinde verandert ideeën over wat een waardig leven is
  • Het broze ego bij ziekte en sterven
 • BEDANKT!
  • Palliatieve zorg dankt Danshart!

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

 • VACATURES

 • FILMNIEUWS

 • BOEKENNIEUWS

top

BELEIDSNIEUWS
BBK PZ - gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen

Op 1 juli 2014 werden de gemeenschappen bevoegd voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen. Ook voor de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg heeft dit gevolgen. Meer informatie.

top

Persberichten van de Federatie

Begin februari werden er drie persberichten uitgestuurd naar aanleiding van de belangrijke thema's die de media beheersten. Voor meer details kan u klikken op de onderstaande titels:

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg? wordt op 15 maart 2016 door Annik Janssens gegeven in VilvoordeMeer informatie.
 • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen wordt op 10, 17 en 24 juni 2016 in Sint-Michiels Brugge de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems. Meer informatie.

 • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon ''Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 georganiseerd in Vilvoorde. Meer informatie.

top

AANKONDIGINGEN
NIEUW: artikel en studiedag over levensmoeheid

Explorerend instrument rond het verlies van levensperspectief bij ouderen
Om artsen en andere zorgverleners te helpen in hun omgang met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid heeft de Werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een instrument ontwikkeld om vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen te exploreren. Er werd hier een artikel over gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit is de eerste wetenschappelijke en voor zorgverleners bruikbare publicatie die hierover in ons land verschijnt.

Klik hier voor het artikel en de bijhorende flowchart.

Referentie artikel:
VAN DEN NOORTGATE N., VANDEN BERGHE P., DE LEPELEIRE J., GHIJSEBRECHTS G., LISAERDE J., BEYEN A. (2016), 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, nr. 3, 145-157.

STUDIEDAG
Op zaterdag 23 april 2016 organiseert de werkgroep PaGe in het Vlaams Parlement in Brussel een studievoormiddag over dit thema: Levensmoeheid bij ouderen.
Het programma en meer informatie kan u terugvinden in de flyer.
Inschrijven kan rechtstreeks via deze link.


De UC Leuven-Limburg organiseert in samenwerking met enkele partners een theatervoorstelling over levensmoeheid en sociaal isolement bij ouderen. De voorstellingen gaan door in de schouwburg in Genk. Klik hier voor meer informatie.

top

De Federatie op Facebook ! 

Sinds deze week kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link

U kan ons nog steeds volgen op Twitter via @FPZVlaanderen.

top

Boekje 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' opnieuw beschikbaar !

De tweede druk van het handig boekje (16,5 cm x 12,5 cm) met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug te vinden zijn op www.pallialine.be is weer beschikbaar en te koop aan 9 euro. Deze tweede druk is inclusief de steekkaart van de nieuwe ALS richtlijn. OPGELET: dit boekje is enkel verkrijgbaar bij de Federatie! Voor de verzendingskosten klik hier.

De steekkaart van de nieuwe ALS richtlijn kan gratis worden gedownload via deze link zodat diegenen die beschikken over de eerste druk van het boekje dit kunnen afdrukken en bijvoegen.

top

Overige projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - Thuiszorg

In de vorige edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector voorgesteld. In de NF van januari werden de projecten uit de gehandicaptensector toegelicht. Deze maand is het de beurt aan drie projecten uit de thuiszorg. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

 • Pallion, De inspiratiekoffer
  Een koffer vol inspirerende muziek, woorden, geuren en creatieve werkvormen om de palliatieve thuiszorgpatiënt en zijn omgeving te inspireren en op die manier de kwaliteit van zorg en leven te verhogen.
  Contact: info@pallion.be 

top

Zomercursus 'Ethiek in de Dementiezorg' - Leuven

Van 6 tot 8 juli 2016 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 2de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, ...), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

Meer informatie: flyer en programma

top

VOOR U GELEZEN
Naderend levenseinde verandert ideeën over wat een waardig leven is

Ernstig zieke mensen veranderen vaak hun op opvattingen over wat een waardig leven is. Veel mensen kunnen dingen die zij in eerste instantie als onwaardig beschouwden, uiteindelijk wel accepteren. Verlies van waardigheid is gerelateerd aan psychologisch lijden en vormt vaak een reden voor een euthanasieverzoek. Daarmee zijn waardig sterven en waardigheid in de zorg belangrijke onderwerpen geworden in de samenleving.

Vervolg artikel...

Referentie:
van Gennip IE, Pasman HR, Oosterveld-Vlug MG, Willems DL, Onwuteaka-Philipsen BD, Dynamics in the sense of dignity over the course of illness: A longitudinal study into the perspectives of seriously ill patients, Int J Nurs Stud. 2015 Nov; 52(11): 1694-704.

top

Het broze ego bij ziekte en sterven

Het begrip "frailty" omschrijft een groep van ouderen die in een toestand van verregaande kwetsbaarheid verkeren. Veelal wordt hierbij vooral nadruk gelegd op de lichamelijke aspecten zoals spierverlies, gewichtsdaling, vertraagde activiteit en snelle vermoeidheid. Alexander Verstaen PhD - researchcoördinator van de Federatie - gaat in dit artikel dieper in op het spirituele aspect van "frailty" dat veel minder gekend is en verkend wordt dan het psychologische aspect. Er wordt ook ingegaan op de implicaties hiervan voor de zorgpraktijk.

Vervolg artikel...

Referentie:
VERSTAEN, A., Het broze ego bij ziekte en sterven, Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Paliatieve Zorg 2015-14 (2), 64-71.

top

BEDANKT !
Palliatieve zorg dankt Danshart!

Onder de slogan 'Danshart 2015 - Laat je hart en benen spreken' organiseerde de S-Sport Federatie vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten, op 26 november 2015 het Danshart-evenement voor 50-plussers op twee locaties: Zaventem en Oudenaarde. Een week later, op 3 december 2015, werd het evenement herhaald in Hemiksem. Bart Kaëll was bij alle edities zanger en entertainer van dienst.

Dankzij de inbreng van vele medewerkers en vrijwilligers werd het evenement een overweldigend succes dat maar liefst 16.000 euro (en daarmee 5.000 euro meer dan de vorige editie van 2013) ophaalde. De opbrengst gaat naar palliatieve zorg in het algemeen en de vrijwilligerswerking van de eenheden in het bijzonder.

De palliatieve sector is de S-Sport Federatie, haar medewerkers en de vele 50-plussers die aan het evenement deelnamen, buitengewoon dankbaar en hoopt bij de volgende editie opnieuw als goed doel te worden uitgekozen. In afwachting daarvan nogmaals een welgemeend DANKJEWEL!

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

De Standaard, 2 februari 2016, Niet alle levensmoeë ouderen zijn depressief, interview met prof. Nele Van den Noortgate, voorzitter van de werkgroep PaGe van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 

top

VACATURES

 • Het Palliatief Support Team (PST) van Gasthuisberg (Leuven) is op zoek naar een halftijds verpleegkundige (50%). OPGELET: solliciteren tot en met 01/03/2016. 

top

FILMNIEUWS
The Farewell Party

"The Farewell Party" gaat in de eerste plaats over het probleem van de levensbeëindiging. Het lijden van Max wordt onhoudbaar. Yehezkel wil zijn vriend helpen, maar zijn vrouw Levana heeft serieuze morele bezwaren en spreekt van moord.

Meer informatie ...

top

BOEKENNIEUWS

Over de dood gesproken. Stilstaan bij vragen rond leven en sterven.

Rob Bruntink
Uitgeverij Ten Have, 2015, 128 pag.
ISBN 978 90 259 0496 8

Vragen over leven en dood staan centraal in dit boek dat journalist Rob Bruntink schreef i.s.m. VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Het is een bewerking van de Elkerlijck-lezingen door prominente Nederlanders en Vlamingen die sinds 2007 door VPTZ georganiseerd worden. O.a. Kristien Hemmerechts en Bert Keizer verleenden hun medewerking.

Meer informatie...

Lijden verlichten. Op weg gaan met de ander.

Marinus van den Berg
Uitgeverij Ten Have, 2015, 223 pag.
ISBN 978 90 259 0494 4

Lijden bagatelliseren of het leven als maakbaar voorstellen, werkt volgens Marinus van den Berg niet. En het is ook niet goed lijden te verdringen en te verzwijgen. Juist erkennen geeft verlichting. Dit boek staat vol verhalen uit de praktijk, over 'erbij zijn', het lijden en de onmacht samen met je naaste uithouden. Lijden vraagt om respons, om op weg gaan met de ander. Lijden verlichten markeert Marinus van den Bergs veertigjarig jubileum als pastor.

Meer informatie...

top