A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 03/2016

Vrijdag 25 maart 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details scroll naar beneden

 • STUDIEDAGEN
  • Studiedag 'Levensmoeheid bij ouderen' - zaterdag 23 april 2016, 9u-13u, Brussel
  • Studiedag 'Zorgethisch beleid levenseinde in de praktijk. Werkboek voor zorgverleners' - 12 mei 2016, 12u-16u30, Vilvoorde
  • Studiedag werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie - 27 januari 2017

 • BELEIDSNIEUWS
  • BBK PZ - kandidaturen voor erkenningscommissie - afdeling palliatieve zorg

 • AANKONDIGINGEN
  • Schrijf u nu in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg !
  • PICT: grootschalige studie levert bruikbaar instrument op voor het (tijdig) identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden
  • Overige projecten "Prijs Passie voor Palliatieve Zorg": Palliatieve Zorgeenheden (PZE)

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING

 • VOOR U GELEZEN
  • Bewust afzien van eten en drinken

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Jubilarissen

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

 • FEDERATIE OP FACEBOOK

top

STUDIEDAGEN
Studiedag 'Levensmoeheid bij ouderen' - zaterdag 23 april 2016, 9u-13u, Brussel

Op zaterdag 23 april 2016 organiseert de werkgroep PaGe in het Vlaams Parlement in Brussel een studievoormiddag van 9u tot 13u over het thema Levensmoeheid bij ouderen. U maakt er kennis met een nieuw instrument om het verlies aan levensperspectief bij ouderen te exploreren en aldus beter om te gaan met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid.

Klik hier voor het artikel en de bijhorende flowchart dat over dit thema werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Referentie artikel:
VAN DEN NOORTGATE N., VANDEN BERGHE P., DE LEPELEIRE J., GHIJSEBRECHTS G., LISAERDE J., BEYEN A. (2016), 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, nr. 3, 145-157.

top

Studiedag 'Zorgethisch beleid levenseinde in de praktijk. Werkboek voor zorgverleners'
Donderdag 12 mei 2016, 12u tot 16u30, cc Het Bolwerk, Vilvoorde

Donderdag 12 mei 2016 stellen dr. R. Piers, L. Vanlaere PhD, S. Tack PhD en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het werkboek 'Zorgethisch beleid levenseinde in de praktijk. Werkboek voor zorgverleners' voor in het cc 'Het Bolwerk' in Vilvoorde. Deze studienamiddag richt zich tot geïnteresseerde basiswerkers en hun leidinggevenden. U leert er zelf aan de slag te gaan met het werkboek én hoe uw medewerkers dit kunnen leren. Onthaal vanaf 12u, het einde is voorzien rond 16u30.

Klik hier voor meer informatie (programma onder voorbehoud van kleine wijzigingen).
Inschrijven kan via deze link.

  top

  Studiedag werkgroep Palliatief Support Team van de Federatie - 27 januari 2017
  Save the date !

  De werkgroep PST van de Federatie houdt op vrijdag 27 januari 2017 een studiedag met als werktitel "Coachen bij complexe zorg" in het provinciehuis van Leuven. Noteer alvast de datum in uw agenda! Meer informatie leest u in de volgende Nieuwsflashes.

  top

  BELEIDSNIEUWS
  BBK PZ - kandidaturen voor erkenningscommissie - afdeling palliatieve zorg

  Door de inwerkingtreding van de "Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming" is het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse gemeenschap op 1 juli 2014 bevoegd geworden voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen. De Federatie ontving als koepelorganisatie een schrijven van het Agentschap Zorg & Gezondheid om kandidaten voor te dragen.
  Klik hier voor meer informatie.

  Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur voor 5 april 2016 bij ons bekend te maken.
  Voor bijkomende vragen kan u contact opnemen met de heer Marc Aerts, stafmedewerker van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, via marc.aerts@palliatief.be.

  top

  AANKONDIGINGEN
  Schrijf u nu in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg! - 20 september 2016, Leuven

  Dit jaar organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL), in samenwerking met de stuurgroep research van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Het congres gaat door in het UZ Gasthuisberg te Leuven op dinsdag 20 september 2016, van 13u tot 18u30. Het thema van dit jaar is 'Kostbare tijd'. Het congres richt zich tot artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, en andere disciplines die met dit onderwerp in aanraking komen.

  Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link.

  top

  PICT: grootschalige studie levert bruikbaar instrument op voor het (tijdig) identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden

  In 2015 liep er een grootschalige studie m.b.t. de validatie van een nieuw instrument voor het (tijdig) identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden: de Palliative Care Indicator Tool (PICT).

  De resultaten van deze studie zijn bekend en kunnen geraadpleegd worden. Meer details kan u op onze website terugvinden. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wenst iedereen van harte te bedanken die zijn medewerking heeft verleend aan deze studie !

  "Met deze grootschalige studie ligt de bal opnieuw in het kamp van de politiek. Er liggen enkele wetsvoorstellen op tafel die de weg bereiden voor getrapte en vroegtijdige inzet van palliatieve zorg. Misschien kan over de grenzen van meerderheid en oppositie heen hierover een consensus worden gevonden. Hopelijk vinden we dan terug aansluiting bij die landen die wel durven inzetten op gepaste zorg aan het levenseinde. Hulpverleners in het werkveld snakken hier al lang naar.
  Maar vooral: de zieke met een beperkte levensverwachting heeft er recht op."

  Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

  top

  Overige projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - PZE

  In de vorige edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector voorgesteld. Deze maand is het de beurt aan drie projecten uit de PZE. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

  • PZE Jessa Ziekenhuis Hasselt, Bemoedigingsmoment Palliatieve Eenheid
   Dit bezinnings- en herdenkingsmoment voor de families van de overleden patiënten op de eenheid, opgebouwd volgens een welbepaald thema, wordt door heel het team (artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers) georganiseerd. Reeds 15 jaar organiseert het team 5 keer per jaar een dergelijk bemoedigingsmoment.
   Contact: jurgen.breemans@jessazh.be
  • PZE AZ St. Lucas Gent, Muzikaal Moment op Zondag ~ MMOZ-ART
   Op regelmatige tijdstippen wordt er op zondagnamiddag (minimum om de twee maanden) in de living van de afdeling een muzikant (solist) uitgenodigd uit om een uurtje 'livemuziek' te brengen voor de aanwezige patiënten en hun familie.
   Contact: nancy.criel@azstlucas.be

  • PZE Jessa Ziekenhuis Hasselt, SPIRIT & De 'SPIRITUAL BOX',
   Ontwikkeling van een praktische tool ('spiritual box') die op de dagelijkse briefings gebruikt wordt om het spirituele perspectief te oefenen. De oefening bestaat erin vijf spanningsvelden te bekijken die in verstaanbare termen geformuleerd zijn en in diamantvorm ten opzichte van elkaar geplaatst zijn.
   Contact: marc.desmet@jessazh.be

  top

  VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

  • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, wordt op 10, 17 en 24 juni 2016 in Sint-Michiels Brugge de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems.
   Meer informatie. Deze opleiding wordt ook nog een tweede keer gegeven op 6, 13 en 20 oktober 2016, eveneens in Sint-Michiels-Brugge.

  • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 georganiseerd in Vilvoorde. Meer informatie. Inschrijven via deze link.

  top

  VOOR U GELEZEN
  Bewust afzien van eten en drinken

  In Nederland wordt 0,4% - 2,1% van de sterfgevallen voorafgegaan door bewust stoppen met eten en drinken. Bewust afzien van eten en drinken wordt beschreven als een haalbare manier om het levenseinde te bespoedigen en controle te houden. Omdat weinig bekend is over de rol van de huisarts bij dit proces hebben Nederlandse onderzoekers een aselecte steekproef van 1100 huisartsen bevraagd rond dit thema.

  Vervolg artikel...

  Referentie:
  Bolt EE, Hagens M, Willems D, Onwuteaka-Philipsen BD, Primary care patients hastening death by voluntarily stopping eating and drinking, Ann Fam Med. 2015 Sep;13(5):421-8.

  top

  VOOR U GESIGNALEERD

  Op vrijdag 22 april viert de palliatieve zorgeenheid van het AZ Sint-Maria (Halle) vanaf 18u30 zijn kristallen jubileum. Reeds 15 jaar staan medewerkers en artsen dag na dag paraat voor mensen bij wie genezen onmogelijk is geworden en voor hun naaste omgeving.

  In het kader van hun jubileumjaar (20 jarig bestaan) organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Mechelen (PNM) op zondag 24 april een Aperitiefconcert in de kapel van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Meer informatie.

  Onze gelukwensen aan beide jubilarissen!

  top

  FEDERATIE IN DE MEDIA

  VOD TVP PL (Poolse televisie), 10 maart 2016, reportage (50 minuten) over euthanasie met interviews van dr. Marc Desmet, voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van de Federatie, en dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Opgelet, geduld (reclameblokken) en enige notie van het Pools worden aanbevolen!

  Kerk en Leven, 2 maart 2016, Wat als ouderen levensmoe zijn?, interview met prof. Nele Van den Noortgate, voorzitter van de werkgroep PaGe van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

  top

  De Federatie op Facebook !

  U kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link.

  U kan ons nog steeds volgen op Twitter via @FPZVlaanderen

  top