A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 04/2016

Vrijdag 29 april 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Studiedag 'Zorgethisch Beleid Levenseinde' - donderdag 12 mei 2016, 13u00 - 16u30, Vilvoorde
  • Boekje 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' opnieuw beschikbaar 
  • Schrijf u in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven
  • Nieuw LOK-pakket ‘Levensmoeheid bij ouderen. Werken met de PaGe flowchart’
  • Studiedag werkgroep Palliatieve Zorg Eenheden (PZE) van de Federatie - 28 april 2017

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING

 • VACATURES
  • Federatie zoekt een deeltijdse Researchcoördinator (m/v)
  • Coördinator Palliatief en Psychosociaal Supportteam (m/v) - Sint-Jozef kliniek (Bornem)

 • VOOR U GELEZEN
  • Een stapsgewijze aanpak van levensmoeheid
  • Waarom is het moeilijk om over palliatieve zorg te praten voor oncologen in Vlaanderen?

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - WZC
  • Opendeurdag Heidehuis vzw

 • FEDERATIE IN DE MEDIA
 • FEDERATIE OP FACEBOOK

AANKONDIGINGEN
Studiedag 'Zorgethisch Beleid Levenseinde' - donderdag 12 mei 2016, 13u00 - 16u30, Vilvoorde

Donderdag 12 mei 2016 stellen dr. Ruth Piers PhD, dhr. Linus Vanlaere PhD, mevr. Sylvie Tack PhD, mevr. Annick Vansevenant en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen ‘Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners' (Lannoo Campus) voor in het CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Deze studienamiddag richt zich tot geïnteresseerde basiswerkers en hun leidinggevenden. U leert er zelf aan de slag te gaan met het werkboek én hoe uw medewerkers dit kunnen aanleren. Onthaal met broodjes vanaf 12u30, verwelkoming om 13u, het einde is voorzien rond 16u30.

Vanaf 12 mei 2016 is het werkboek te koop aan 15 euro voor leden en 12 euro bij aankoop van minstens 5 exemplaren. Niet-leden betalen 20 euro per exemplaar. Het boek is ook verkrijgbaar in de betere boekhandel.

Meer informatie over het boek:
De huidige levenseindezorg staat voor grote uitdagingen. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat we langer leven, maar vaak ook langer zorgafhankelijk zijn. Dat er meer mogelijkheden bestaan dan vroeger maakt de keuzes er niet altijd gemakkelijker op. Tegelijkertijd willen zorgverleners en organisaties waardevolle zorg blijven bieden. Dit werkboek wil helpen om dat doel te bereiken.

Organisaties zorgen voor de nodige structuur en expertise, maar ook de gebundelde krachten van zorgverleners dragen in belangrijke mate bij aan een zorgvuldige en zorgzame levenseindezorg.

Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.

top

Boekje 'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' opnieuw beschikbaar

De tweede druk van het handig boekje (16,5 cm x 12,5 cm) met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug te vinden zijn op www.pallialine.be is weer beschikbaar en te koop aan 9 euro voor leden, 7 euro vanaf 5 exemplaren. Niet-leden betalen 11 euro.

OPGELET: dit boekje is enkel verkrijgbaar bij de Federatie! Voor de verzendingskosten klik hier.

De steekkaart van de nieuwe ALS richtlijn kan gratis worden gedownload via deze link zodat diegenen die beschikken over de eerste druk van het boekje deze kunnen afdrukken en invoegen.

top

Schrijf u in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven

Dit jaar organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL), in samenwerking met de stuurgroep research van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Het congres gaat door in het UZ Gasthuisberg te Leuven op dinsdag 20 september 2016, van 13u tot 18u30. Het thema van dit jaar is 'Kostbare tijd'. Het congres richt zich tot artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines die met dit onderwerp in aanraking komen.

Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link.

top

Nieuw LOK-pakket 'Levensmoeheid bij ouderen. Werken met de PaGe flowchart'

Om artsen en andere zorgverleners te helpen in hun omgang met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid heeft de werkgroep PaGe van de Federatie een instrument ontwikkeld om vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen op systematische wijze te exploreren.

Met het LOK-pakket Levensmoeheid leren artsen het ontwikkelde instrument te gebruiken. Wie een LOK-sessie over dit thema wenst te organiseren, neemt contact op met greet.francois@palliatief.be. De Federatie zorgt samen met het netwerk palliatieve zorg uit dezelfde regio voor een spreker die het thema toelicht en de LOK-sessie begeleidt.

top

Studiedag werkgroep Palliatieve Zorg Eenheden (PZE) van de Federatie - 28 april 2017
Save the date!

De werkgroep PZE van de Federatie houdt op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als werktitel "Zorgconcept in evolutie" in het auditorium van AZ Damiaan in Oostende. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Meer informatie leest u in een volgende Nieuwsflash.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, wordt op 10, 17 en 24 juni 2016 in Sint-Michiels Brugge de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems. De eerste reeks is reeds VOLZET. U kunt nog inschrijven voor de tweede reeks gegeven op 6, 13 en 20 oktober 2016, eveneens in Sint-Michiels-Brugge. Meer informatie. Inschrijven via e-mail: info@heidehuis.be.

 • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 georganiseerd in Vilvoorde. Meer informatie. Inschrijven via deze link.

top

VACATURES
De Federatie is op zoek naar een deeltijdse Researchcoördinator (m/v)

De Federatie zoekt een deeltijdse Researchcoördinator (m/v) voor indiensttreding vanaf 1 juni 2016, in opvolging van Gwenda Albers PhD. Meer informatie in de vacature. Solliciteren tot en met 23 mei 2016. Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie op 02 255 30 48. 

top

Coördinator Palliatief en Psychosociaal Supportteam (m/v) - Sint-Jozef kliniek (Bornem)

De Sint-Jozef kliniek (Campus Bornem) is op zoek naar een voltijds Coördinator Palliatief en Psychosociaal Supportteam (m/v). Meer informatie. Solliciteren tot en met 31/05/2016.

top

VOOR U GELEZEN
Een stapsgewijze aanpak van levensmoeheid

Levensmoeheid bij ouderen kan aanleiding geven tot een wens om te sterven. Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 kan dit uitmonden in een actieve vraag naar levensbeëindiging. Vanuit de visie dat een dergelijke vraag op een zorgvuldige manier dient benaderd te worden, gaan de auteurs dieper in op de factoren die een invloed kunnen hebben op deze levensmoeheid. Dit artikel dient als achtergrond en leidraad bij de flowchart die werd ontwikkeld door de werkgroep Palliatieve Zorg en Geriatrie (PaGe) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Het geheel is opgezet als een praktische handleiding voor zorgverleners die geconfronteerd worden met een persoon met levensmoeheid, al dan niet met een vraag naar actieve levensbeëindiging.

Vervolg artikel...

Referentie:
Van Den Noortgate, N., Vanden Berghe, P., De Lepeleire, J., Ghijsebrechts, G., Lisaerde, J., & Beyen, A. (2016). Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen. Tijdschrift voor Geneeskunde, 72(3), 145-157.

top

Waarom is het moeilijk om over palliatieve zorg te praten voor oncologen in Vlaanderen? 

Ondanks de groeiende aandacht voor palliatieve zorg en de positieve effecten hiervan worden oncologische patiënten vaak niet - of pas laat - in het ziektetraject doorverwezen naar palliatieve zorg. Uit verschillende studies blijkt dat de vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bijdraagt aan een betere levenskwaliteit en overleving bij kankerpatiënten. Er wordt dan ook gepleit voor palliatieve zorg als geïntegreerde, multidisciplinaire zorg die gelijktijdig met curatieve en levensverlengende behandeling aangeboden wordt.

Voordat doorverwezen kan worden naar palliatieve zorg dient eerst een eerlijk en open gesprek gevoerd te worden over de ziekte, de prognose, de therapeutische (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen van deze behandelingen. Idealiter zou tijdens dit gesprek ook over de voordelen van palliatieve zorg als complementaire behandeling gesproken worden, maar het initiëren van een eerste gesprek over palliatieve zorg blijkt voor veel medisch oncologen moeilijk te zijn.

Vervolg artikel....

Referentie:
Horlait M, Chambaere K, Pardon K, Deliens L, Van Belle S. What are the barriers faced by medical oncologists in initiating discussion of palliative care? A qualitative study in Flanders, Belgium, Support Care Cancer. 2016 Apr 16. [Epub ahead of print]

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

De Standaard, 25 april 2016, Stervende moet thuis even goede hulp krijgen als in ziekenhuis, dr. Siegfried Provoost, voorzitter van de werkgroep Medicatietransport van de Federatie, aan het woord over de noodzaak van urgentiekits met medicijnen voor de palliatieve thuiszorgequipes. 

De Standaard, 13 april 2016, Een op vijf patiënten in ziekenhuizen is palliatief, toelichting van de resultaten van de PICT-studie door dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - WZC

In de vorige edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector voorgesteld. Deze maand is het de beurt aan vier projecten die in woonzorgcentra actief zijn. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

 • Palliatief team WZC De Zonnebloem Zwijnaarde, Kiosk vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg
  Infopunt opgericht voor bezoekers, vrijwilligers, professionelen & buurtbewoners rond palliatieve zorg en vroegtijdig zorgplanning. Het doel is om een aanspreekpunt te zijn voor de omgeving en internen en externen te helpen om de nodige documenten in te vullen rond vroegtijdige zorgplanning.
  Contact: Monique.Malis@ocmwgent.be.

 • Palliatief supportteam WZC Ave Maria Sleidinge, Omgaan met palliatieve sedatie binnen woonzorgcentra
  Opstellen van een duidelijke procedure om stapsgewijs met alle actoren het proces van de laatste levensfase te doorlopen, waarbij er voldoende aandacht wordt besteed aan de voorwaarden en indicaties van palliatieve sedatie. Kern van deze procedure zijn de overlegmomenten met het verzorgend team, de huisarts en de betrokken personen uit de omgeving van de bewoner.
  Contact: kristine.binge@avemaria-zfs.be

 • Werkgroep Aroma, WZC Ocura Koersel, Aromatherapie binnen de palliatieve zorgverlening - 'Palliatief aromaatje
  Vanuit praktijkervaringen werd een palliatief setje samengesteld met veilige zuivere etherische oliën. Dit kreeg de naam 'Palliatief aromaatje'. Het dient als basis om op een eenvoudige en geïntegreerde werking te starten met de aromatherapie binnen de palliatieve totaalzorg.
  Contact: greta.vandevenne@ocura.be

top

Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen) opent zijn deuren op zondag 5 juni 2016

Heidehuis vzw zet zich in voor de uitbouw van palliatieve zorg in de regio Noord-West-Vlaanderen. Tijdens de opendeurdag op zondag 5 juni (van 11 tot 18u) stellen zij hun werking voor: de Palliatieve Zorg Thuis, het Palliatief Dagcentrum en het Netwerk Palliatieve Zorg. Dit jaar wordt de Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder in de kijker gezet. Meer info in de flyer

top

De Federatie op Facebook !

U kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link.

U kan ons nog steeds volgen op Twitter via @FPZVlaanderen

top