A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 05/2016

Dinsdag 31 mei 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • NIEUW: Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners. 
  • Vijfde druk beschikbaar van 'Niet te jong voor verlies'. Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg'
  • Schrijf u in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING

 • VOOR U GELEZEN
  • Wat is een goede dood?
  • Pijnbehandeling vermindert agitatie bij personen met dementie in woonzorgcentra

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - ziekenhuizen

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

AANKONDIGINGEN
Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners'

'Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners' (Lannoo Campus) werd geschreven door dr. Ruth Piers PhD, dhr. Linus Vanlaere PhD, mevr. Sylvie Tack PhD, mevr. Annick Vansevenant en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Het werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.

De huidige levenseindezorg staat voor grote uitdagingen. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat we langer leven, maar vaak ook langer zorgafhankelijk zijn. Dat er meer mogelijkheden bestaan dan vroeger maakt de keuzes er niet altijd gemakkelijker op. Tegelijkertijd willen zorgverleners en organisaties waardevolle zorg blijven bieden. Dit werkboek wil helpen om dat doel te bereiken. Organisaties zorgen voor de nodige structuur en expertise, maar ook de gebundelde krachten van zorgverleners dragen in belangrijke mate bij aan een zorgvuldige en zorgzame levenseindezorg.

Het werkboek is te koop tegen 15 euro voor leden en 12 euro bij aankoop van minstens 5 exemplaren. Niet-leden betalen 20 euro per exemplaar. Het boek is eveneens verkrijgbaar bij de netwerken palliatieve zorg en in de betere boekhandel.

top


Vijfde druk beschikbaar van 'Niet te jong voor verlies'
Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg


De vijfde druk van de brochure 'Niet te jong voor verlies' is beschikbaar. Hierin vinden ouders en hulpverleners tips hoe kinderen en jongeren te betrekken bij een palliatieve situatie. Wat vertel je en wanneer? Wat als je het zelf niet weet? ...

De brochure wordt verdeeld door de netwerken palliatieve zorg. Zoek hier het dichtstbijzijnde netwerk in uw buurt.
Klik hier voor het overzicht van de verschillende publicaties van de Federatie.

top
Schrijf je in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven


Dit jaar organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL), in samenwerking met de stuurgroep research van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Het congres gaat door in het UZ Gasthuisberg te Leuven op dinsdag 20 september 2016, van 13u tot 18u30. Het thema van dit jaar is 'Kostbare tijd'. Het congres richt zich tot artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines die met dit onderwerp in aanraking komen.

Wacht niet te lang met inschrijven, meer dan 300 personen hebben zich reeds aangemeld.

Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Op 29 september en 20 oktober 2016 wordt in Vilvoorde de opleiding Van zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg herhaald. In deze opleiding - gegeven door Marita Stas - wordt er stilgestaan bij het eigen en het team-functioneren. De tweedaagse wordt opgebouwd rond korte theoretische uiteenzettingen, het delen van ervaringen, het vergroten van inzicht en besef rond zorgzaamheid, en het nadenken over verbeteringen in het eigen team. Meer informatie

 • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, wordt op 6, 13 en 20 oktober 2016 in Sint-Michiels Brugge de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems. OPGELET: dit is de tweede reeks, die van juni 2016 is reeds VOLZET. Meer informatie. Inschrijven via e-mail: info@heidehuis.be

 • Een nieuwe editie van de opleiding Urgenties in palliatieve zorg wordt georganiseerd op 20 oktober 2016. Deze vorming vindt plaats in Dendermonde in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio Aalst-Dendermonde-Ninove. Snel inschrijven is de boodschap! Meer informatie

 • Op 24 november 2016 wordt in samenwerking met het Palliatief Netwerk arr. Leuven (PANAL) de opleiding Therapeutische hardnekkigheid hernomen in Heverlee. Lesgever is dr. Lucas Ceulemans. Meer informatie

 • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 georganiseerd in Vilvoorde. Het gedetailleerde programma is nu ook beschikbaar: meer informatie. Inschrijven via deze link.

 • Dit najaar wordt opnieuw een reeks Intervisie voor intervisoren opgestart. Doelstelling is reflectie en overleg te bevorderen tussen collega's die intervisies begeleiden en/of opleidingen opzetten voor hulpverleners in palliatieve zorg. De sessies zullen telkens plaatsvinden op een dinsdagvoormiddag - van 9u tot 12u - in de omgeving van Gent. De folder met de exacte locatie en kostprijs kan u terugvinden in de volgende Nieuwsflash! Interesse graag zo snel mogelijk kenbaar maken bij nathalie.hamaide@palliatief.be.

 • NIEUW in 2017: De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten staat volledig in het teken van de 4de pijler van palliatieve zorg. Het is een diepgaand en ervaringsgericht traject dat 4x2 dagen omvat. Het vindt plaats in 2017 in Kapelle-op-den-Bos. Lesgever en begeleider is Alexander Verstaen PhD, psycholoog & psychotherapeut bij Perennis & researchcoördinator bij de Federatie. Op 20 oktober 2016 is er een kosteloze introductienamiddag over deze opleiding. Meer informatie

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

top

VOOR U GELEZEN
Wat is een goede dood? 

In deze literatuurstudie werd nagegaan wat de verschillende belanghebbenden in palliatieve zorg verstaan onder een goede dood. Definities van een goede dood door patiënten, familieleden en hulpverleners werden in kaart gebracht evenals eventuele verschillen tussen deze drie groepen. In totaal voldeden 36 artikels (gepubliceerd tussen 1996 en 2015) aan de inclusiecriteria. De auteurs identificeerden 11 kernthema's, elk nog bestaand uit twee tot vier subthema's.

Vervolg artikel...

Referentie:
Meier, E., Gallegos, J., Montross-Thomas, L., Depp, C., Irwin, S., & Jeste, D. (2016). Defining a good death (successful dying): literature review and a call for research and public dialogue. American Journal of Geriatric Psychiatry, 24(4), 261-271.

top

Pijnbehandeling vermindert agitatie bij personen met dementie in woonzorgcentra

Een goede behandeling van pijnklachten kan geagiteerde bewoners met dementie in woonzorgcentra mogelijk wat tot rust brengen. Onderzoek in Noorse woonzorgcentra toont aan dat de agitatie bij personen met dementie in aanzienlijke mate afneemt wanneer ze systematisch tegen pijn behandeld worden. 

Vervolg artikel...

Referentie:
Husebo S, Ballard C, Scandvik R, Bjarte Nilsen O, Aarsland D (2011). Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomized clinical trial. BMJ, 15;343.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' - WZC

In de vorige edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector voorgesteld. Deze maand informeren wij u over de eerste vijf projecten in de sector van de ziekenhuizen. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

top

DE FEDERATIE IN DE MEDIA

Maczima, april 2016, Mensen praten nu open over het levenseinde, interview met voorzitter dr. Gert Huysmans naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

U kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link.

U kan ons nog steeds volgen op Twitter via @FPZVlaanderen

top