A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 07/2016

Vrijdag 30 september 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • BBK PZ in woonzorgcentra - bekrachtiging van de principiële beslissing van 11/12/2015

 • PALLIALINE
  • Nieuwe richtlijn: 'Vroegtijdige Zorgplanning voor personen met dementie'

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • VOOR U GELEZEN
  • De vergeten fase in het traject van de mantelzorger
  • Omgaan met sterven: naar een model rond 'geletterdheid over het levenseinde'

 • AANKONDIGINGEN
  • Lezing: 'Het lot van het ego bij ziekte en sterven'
  • Tot in den draai: existentiële en spirituele zorg voor mensen in de palliatieve fase
  • Correctheid van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorgen en mijn levenseinde'
  • Nieuwe researchcoördinator
  • Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
  • Save the date: Studiedagen werkgroepen PZE en PST van de Federatie

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Huisartsenconferentie met vakbeurs
  • Studiedag klinische psychotherapie: 'Zingeving in therapie'

 • IN DE MEDIA

BELEIDSNIEUWS

BBK PZ in woonzorgcentra – bekrachtiging van de principiële beslissing van 11/12/2015

Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de principiële beslissing van 11/12/2015 definitief goed waarbij de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Palliatieve Zorg in woonzorgcentra wordt opgeschort (Belgisch Staatsblad 23/08/2016).

Lees meer ...

top

PALLIALINE

Nieuwe richtlijn beschikbaar: 'Vroegtijdige Zorgplanning bij personen met dementie'

Twee jaar na de publicatie van de generieke richtlijn Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is nu de aanvullende richtlijn Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie beschikbaar op www.pallialine.be.

Bij personen met dementie is VZP uitermate belangrijk gezien de ziekte progressief leidt tot wilsonbekwaamheid waardoor het van groot belang is de persoon met dementie te leren kennen, te exploreren wat zijn voorkeuren en waarden zijn en te spreken over toekomstmogelijkheden voordat de persoon met dementie niet meer in staat is zelf zijn wensen te uiten. VZP bij personen met dementie is een continu en dynamisch proces, waarbij de zorgverlener(s) in dialoog proberen te blijven met de persoon met dementie en zijn naasten. Er is daarbij aandacht voor de toekomstige zorg, maar ook steeds voor het heden.

De richtlijn Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie is te raadplegen en te downloaden via deze link.

OPLEIDINGSMATERIAAL OVER DE NIEUWE RICHTLIJN VZP VOOR PERSONEN MET DEMENTIE MEE HELPEN ONTWIKKELEN - EEN OPROEP

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkten in het voorbije jaar, met ondersteuning van een aantal experts, nauw samen aan de uitwerking van de 'Richtlijn vroegtijdige zorgplanning bij dementie'. Om professionals te ondersteunen bij het toepassen van de richtlijn in hun praktijk, nemen we nu samen het initiatief tot de ontwikkeling van een opleidingsaanbod.

Om dit aanbod maximaal te laten aansluiten bij de noden van de professionals zelf, willen we een klankbordgroep oprichten waarin alle betrokken actoren vertegenwoordigd zijn. Meer informatie.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • De opleiding Urgenties in palliatieve zorg die georganiseerd wordt op 20 oktober 2016 in Dendermonde is VOLZET. In het voorjaar 2017 wordt een nieuwe editie georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio Aalst-Dendermonde-Ninove. Geïnteresseerden contacteren info@npzadn.be 

 • In de reeks Intervisie voor intervisoren is NOG 1 PLAATS vrij. Iedereen die op regelmatige basis minstens één intervisiegroep in de palliatieve zorg begeleidt, kan hier ervaringen uitwisselen en verdiepen. De reeks bestaat uit 5 dinsdagvoormiddagen en gaat door te Gent. Meer informatie

 • Op 24 november 2016 wordt in samenwerking met het Palliatief Netwerk arr. Leuven (PANAL) de opleiding Therapeutische hardnekkigheid hernomen in Heverlee. Lesgever is dr. Lucas Ceulemans. Meer informatie

 • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 in Vilvoorde georganiseerd. Deze opleiding is bedoeld voor alle hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg die op zoek zijn naar handvatten om met het psychisch lijden om te gaan. Er zijn nog 5 PLAATSEN beschikbaar! Meer informatie.

 • NIEUW in 2017: De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten staat volledig in het teken van de 4de pijler van palliatieve zorg, een diepgaand en ervaringsgericht traject dat 4x2 dagen omvat, in Kapelle-op-den-Bos. Lesgever en begeleider is Alexander Verstaen PhD, psycholoog, psychotherapeut bij Perennis & researchcoördinator bij de Federatie. Op 24 november 2016 is er een kosteloze introductienamiddag over deze opleiding. Meer informatie

 • Ook de opleiding Nabijheid in zorg: aanraken en aangeraakt worden is NIEUW. Deze gaat door op 29 november 2016 in Strombeek-Bever. U kan er kennismaken met Healing Touch, een vorm van complementaire zorg, met wetenschappelijke evidentie onderbouwd en die langzaam ingang vindt in de ouderenzorg, de palliatieve en de oncologische zorg. Meer informatie.

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

top

VOOR U GELEZEN
De vergeten fase in het traject van de mantelzorger

In de literatuur zijn verschillende beschrijvingen te vinden van de rol van mantelzorgers, maar ze hebben allemaal drie fasen gemeen: het moment waarop de zorg begint, een bepaalde tijdspanne waarin zorg wordt gegeven en het moment waarop de zorg eindigt. De auteurs van dit artikel wijzen erop dat de afgelopen jaren heel wat onderzoek werd verricht naar de ervaringen en noden van mantelzorgers in de actieve fase van de zorg, dit is de fase waarin zorg wordt verleend aan de nog levende patiënt. Er gaat echter veel minder aandacht naar hoe het de mantelzorgers vergaat na het overlijden van hun dierbare. Deze vergeten fase in het traject van de mantelzorger dient meer onderzocht te worden gezien er wellicht ook dan noden zijn. Via een literatuurstudie bieden de auteurs een overzicht van de inzichten die er op dit moment zijn rond de ervaringen en noden van mantelzorgers na het overlijden van de patiënt.

Vervolg artikel...

Referentie:
Cavaye, J. & Watts, J. (2016). Experiences of bereaved carers: insights from the literature. European Journal of Palliative Care, 23(4), 200-204.

top

Omgaan met sterven: naar een model rond 'geletterdheid over het levenseinde'

De auteurs beschrijven hoe 'thuis sterven' een leerervaring kan zijn over hoe een gemeenschap omgaat met sterven. Deze leerervaring kan een model zijn voor het creëren van sociale verandering in het netwerk rondom de stervende. Deze sociale verandering zorgt ervoor dat kennis en ervaring doorgegeven wordt tussen individuen zodat de kennis rond sterven in de samenleving kan groeien. De auteurs introduceren hiermee het concept 'geletterdheid over het levenseinde' (Eng: death literacy), analoog aan het meer bekende concept van 'gezondheidsvaardigheden' (Eng: health literacy). De geletterdheid over het levenseinde omvat een set van kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot de opties die er zijn in de zorg rond het levenseinde, ze te begrijpen en om er naar te handelen.

Vervolg artikel...


Referentie:
Kerrie Noonan, Debbie Horsfall, Rosemary Leonard & John Rosenberg (2016) Developing death literacy, Progress in Palliative Care, 24:1, 31-35, DOI: 10.1080/09699260.2015.1103498.

top

AANKONDIGINGEN
Lezing: 'Het lot van het ego bij ziekte en sterven'

Alexander Verstaen PhD, deeltijds researchcoördinator bij de Federatie, geeft op maandagavond 17 oktober 2016 in Vilvoorde een voordracht over de verschillende aspecten van het ego en welke impact een levensbedreigende ziekte daarop heeft. Het thema wordt eveneens behandeld vanuit het standpunt van de zorgverlener: hoe kunnen we patiënten die worstelen met dit proces het best ondersteunen?
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Meer informatie - inschrijven

top

Tot in den draai

Existentiële en spirituele zorg voor mensen in de palliatieve fase

Op vrijdag 28 oktober vindt de officiële voorstelling plaats van het documentaire- en vormingsproject 'existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten':

 • De documentaire 'Tot in den draai' waarin zes palliatieve patiënten vertellen wat hen ten diepste bezighoudt en getuigen van hun diepmenselijke zoektocht naar zin en betekenis in de laatste fase van hun leven.
 • Een 8-daagse training 'Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten' waarin het filmmateriaal een belangrijke rol speelt. Meer informatie hierover vindt u in de VTO-rubriek van deze Nieuwsflash. 

Meer informatie of via Facebook
Het programma kan u terugvinden in de flyer
Klik hier om in te schrijven met vermelding van code 'Tot in den draai'

top

Gebruik en registratie van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorgen en mijn levenseinde' 

Vanuit het werkveld bereiken ons regelmatig vragen over de correctheid van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorgen en mijn levenseinde' van Manu Keirse, Marc Cosyns, Herman Nys en Kris Schutyser. Daarnaast ontvangen we ook sporadisch de melding dat gemeentebesturen dit document niet willen registreren.

Van zodra een document juridisch correct is - en dat is het geval met het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorgen en mijn levenseinde' - is het wettelijk geldig! Daarnaast is het niet verplicht om een wilsverklaring officieel te laten registreren op het gemeente- of stadhuis.

Lees verder...

top

Nieuwe Researchcoördinator

Deze maand trad Jessica Fraeyman PhD in dienst bij de Federatie als researchcoördinator. Haar aanwerving is het gevolg van het vertrek van Gwenda Albers, en wordt financieel ondersteund door Kom op tegen Kanker. De Federatie bedankt Gwenda voor de fijne samenwerking en wenst haar veel succes in haar verdere carrière.

Jessica studeerde Sociaal Werk in Antwerpen en schreef een doctoraat over "De rol van verschillende actoren in de beheersing van uitgaven voor geneesmiddelengebruik in België". Haar halftijdse functie binnen de Federatie combineert zij met met een aanstelling als post-doctoraal onderzoeker aan de UAntwerpen, waar ze lesgeeft over kwalitatieve onderzoeksmethoden en een interuniversitair onderzoeksproject rond Medisch-Farmaceutische Overleg coördineert.

Jessica werkt op maandag, woensdag en tweewekelijks op donderdag. De Federatie is erg blij met de komst van Jessica en wenst haar veel succes!

top

Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Ons tijdschrift van dit jaar kan u elektronisch raadplegen via deze link.
Indien u het tijdschrift volgend jaar ook gratis in de bus wil ontvangen kan u zich hier registreren.

top

Save the date!
Studiedagen werkgroep PZE & werkgroep PST van de Federatie

De werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie organiseert op vrijdag 27 januari 2017 in Leuven een studiedag met als werktitel: "Het Palliatief Support Team in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen?"

De werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie houdt op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als werktitel "Zorgconcept in evolutie" in het auditorium van AZ Damiaan in Oostende.

Noteer deze data alvast in uw agenda! Meer informatie leest u in een volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Huisartsenconferentie met vakbeurs

Domus Medica, de vereniging van huisartsen en kringen, organiseert op 15 oktober 2016 een 'Huisartsenconferentie met vakbeurs' in Antwerp Expo. Deze Huisartsenconferentie is een combinatie van een congres en een beurs waarop huisartsen en andere eerstelijnswerkers alle informatie op één dag samen vinden. Op het programma staan verschillende onderwerpen waaronder 'vroegtijdige zorgplanning in de huisartspraktijk', 'voorafgaande wilsverklaringen: een ethische uitklaring', enz. Meer informatie

top

Studiedag klinische psychotherapie: 'Zingeving in therapie'

Op donderdag 1 december 2016 organiseert het OPZ Geel een studiedag klinische psychotherapie, met als thema 'Zingeving in therapie'. Voor meer informatie (programma, abstracts, inschrijvingsformulier) kunt u terecht op de website

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

De Morgen, 19 september 2016, Euthanasie op minderjarigen zal zeldzaamheid blijven, met opinie van dr. Marc Desmet, voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van de Federatie.

Sinds deze maand is de Federatie ook op LinkedIn vertegenwoordigd!
Volgen kan via deze link.


U kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link, of op Twitter via @FPZVlaanderen.

top