A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 08/2016

Maandag 31 oktober 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)
  • Intervisie voor intervisoren
  • Therapeutische hardnekkigheid
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten
  • Nabijheid in zorg: aanraken en aangeraakt worden
  • Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app
  • Basisopleiding Palliatieve Zorg voor artsen 

 • VOOR U GELEZEN
  • De impact van een palliatief thuiszorgprogramma op uitkomsten en uitgaven
 • AANKONDIGINGEN
  • 'Tot in den draai'
  • Nieuw registratiedocument Euthanasie
  • Werelddag Palliatieve Zorg
  • Bevraging: 'Palliatieve zorg in de eerste lijn - barrières en aanbevelingen'
  • Save the date: Studiedagen werkgroep PZE en PST van de Federatie
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • 4-daagse cursus kwalitatief onderzoek: 'van onderzoeksvraag tot publicatie'
 • VACATURES
 • FEDERATIE IN DE MEDIAVORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • In de reeks Intervisie voor intervisoren is NOG 1 PLAATS vrij. Iedereen die op regelmatige basis minstens één intervisiegroep in de palliatieve zorg begeleidt, kan hier ervaringen uitwisselen en verdiepen. De reeks bestaat uit 5 dinsdagvoormiddagen in Gent en start op 15 november. Meer informatie
 • Op 24 november 2016 wordt in samenwerking met het Palliatief Netwerk arr. Leuven (PANAL) de opleiding Therapeutische hardnekkigheid hernomen in Heverlee. Lesgever is dr. Lucas Ceulemans. Meer informatie
 • NIEUW in 2017: De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten staat volledig in het teken van de 4de pijler van palliatieve zorg. Ze biedt een diepgaand en ervaringsgericht traject dat 4 tweedaagse modules omvat in Kapelle-op-den-Bos. Lesgever en begeleider is Alexander Verstaen PhD, psycholoog, psychotherapeut bij Perennis & researchcoördinator bij de Federatie. Op 24 november 2016 is er een kosteloze introductienamiddag over deze opleiding. Meer informatie
 • Ook de opleiding Nabijheid in zorg: aanraken en aangeraakt worden is NIEUW. Deze gaat door op 29 november 2016 in Strombeek-Bever. U kan er kennismaken met Healing Touch, een vorm van wetenschappelijk onderbouwde complementaire zorg die langzaam ingang vindt in de ouderenzorg, de palliatieve en de oncologische zorg. Meer informatie.

 • De studiedag 'Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app' wordt wegens succes herhaald op 1 december 2016 in Berchem. Er wordt stilgestaan bij het onderzoek rond vroegtijdige zorgplanning, de nieuwe pallialine-richtlijn. Daarnaast wordt de app 'Voor ik het vergeet' gedemonstreerd. Meer info.

  Er worden eveneens introductiesessies georganiseerd - op 18 november en 9 december - voor wie alleen met de tablet applicatie 'Voor ik het vergeet' aan de slag wil gaan. Meer info in de flyer. Inschrijven kan via deze link.

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR ARTSEN - BINNENKORT NIEUWE EDITIE VAN START
Vorig jaar ging de Federatie van start met een vernieuwde versie van de 'Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen'. 43 deelnemers volgden de opleiding: 23 huisartsen, 6 specialisten, 8 huisartsen in opleiding en 6 specialisten in opleiding. In 2017 wordt een nieuwe editie georganiseerd in samenwerking met het Postuniversitair Centrum van KULAK - KU Leuven. Deze editie gaat door in Kortrijk. Meer informatie

top

VOOR U GELEZEN

De impact van een thuiszorgprogramma op uitkomsten en uitgaven

Het onderzoek situeert zich in de regio New York van de Verenigde Staten waar men in de regel rechtstreeks betaalt voor de geleverde diensten (en niet volgens een nationale ziekteverzekering zoals in België waar de derdebetaler mee een deel van de kost betaalt). Personen boven de 65 jaar kunnen zich inschrijven in een ziekteverzekering die bepaalde uitgaven voor gezondheidszorg dekt, waar men per type van uitgaven bijbetaalt.

Doelstelling van het onderzoek was om de kostenbesparing en de uitkomsten van een thuiszorgprogramma (home-based palliative care (HBPC) programs) te evalueren bij 65-plussers die een verhoogde zorgnood hebben, een verwachte levensduur van maximum 18 maanden en ingeschreven zijn in Medicare.
De resultaten tonen aan dat de zorg per patiënt tijdens de laatste drie levensmaanden voor de patiënten die thuiszorg ontvingen 12.000 US dollars minder kostte dan voor de patiënten die de gewone zorg ontvingen. [...] Het aantal hospitalisaties verminderde met 34% in de laatste levensmaanden bij de patiënten die opgenomen werden in het thuisprogramma, met minder opnames in de spoedafdeling. [...] De auteurs konden het thuiszorgprogramma ook associëren met een verhoogd aantal thuisoverlijdens, nl. 87%. Dit is opvallend aangezien gemiddeld slechts 24% van de patiënten in het Medicare-programma thuis overlijdt.

Volledige bespreking


Referentie:
Lustbader Dana et al. The impact of a home-based palliative care program in an accountable care organization. Journal of palliative medicine, August 2016 (ahead of print)

top

AANKONDIGINGEN

'Tot in den draai'

De voorstelling van het documentaire- en vormingsproject 'Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten' op vrijdag 28 oktober 2016 was volzet. Goed nieuws evenwel voor wie te laat was om zich in te schrijven: 'Tot in den draai' wordt nog een aantal keren vertoond op andere data en locaties. Meer info in de flyer.
De trailer van de documentaire kunt u via deze link bekijken.

Over alleen de 8-daagse opleiding 'Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten' wordt op 24 november 2016 een kosteloze introductienamiddag georganiseerd. De documentaire, die in de opleiding een belangrijke rol speelt, wordt die namiddag niet vertoond. Meer info.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker en is een samenwerking van: Beweging van Wakkere Geesten, Docwerkers, Perennis - Centrum voor Groei in Leven en Sterven & de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

top

Nieuw registratiedocument Euthanasie

Enkele maanden geleden werd het registratiedocument voor de uitvoering van euthanasie aangepast. De lay-out van het document is aangepast en inhoudelijk is er o.a. een inleiding toegevoegd die meer uitleg geeft bij het onderscheid tussen een actueel verzoek en een euthanasie op basis van een wilsverklaring. Klik hier voor het nieuwe document.

top

Werelddag Palliatieve Zorg

Op de Werelddag Palliatieve Zorg - zaterdag 8 oktober - is de Federatie gestart met een sensibiliseringscampagne 'Voorbij de pijn'. De centrale boodschap is dat deskundige palliatieve zorgverleners, overal in Vlaanderen, elke dag klaarstaan voor de palliatieve patiënt. De levenskwaliteit van de patiënt of die van een dierbare is hun drijfveer. Klik hier voor ons persbericht met meer info over de campagne, en de bijhorende buttons en affiches.
Alle materiaal is gratis en kan verkregen worden bij het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio, of rechtstreeks bij de Federatie.

top

Bevraging: 'Palliatieve zorg in de eerste lijn - barrières en aanbevelingen'

De Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg aan de Universiteit Antwerpen houdt een enquête m.b.t. de ondersteuning van palliatieve zorg. U kunt anoniem uw ideeën en suggesties delen door een vragenlijst in te vullen. Het kost u maximaal een half uur van uw tijd. Wij bevelen deze bevraging graag aan!
Meer informatie over de vragenlijst kan u terugvinden via deze link.
Klik hier om rechtstreeks naar de enquête te gaan.

top

Save the date!
Studiedagen werkgroep PZE & werkgroep PST van de Federatie

De werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie organiseert op vrijdag 27 januari 2017 in Leuven een studiedag met als werktitel: "Het Palliatief Support Team in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen?"

De werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie houdt op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als werktitel "Zorgconcept in evolutie" in het auditorium van AZ Damiaan in Oostende.

Noteer deze data alvast in uw agenda! Meer informatie leest u in een volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GESIGNALEERD
4-daagse cursus kwalitatief onderzoek: 'van onderzoeksvraag tot publicatie'

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen organiseert een 4-daagse cursus rond kwalitatief onderzoek: 'Van onderzoeksvraag tot publicatie'. De cursus richt zich naar Nederlandstalige beginnende onderzoekers in kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Meer informatie in de flyer.

top

VACATURES

Pallion - Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipevan LISTEL vzw - is op zoek naar:

 • Verpleegkundige A1 (m/v) voor een contract van onbepaalde duur: 28 uur/week à 32 uur/week (meer informatie)

 • Verpleegkundige A2 (m/v) voor een contract van bepaalde duur: 28 uur/week - 38 uur/week (bespreekbaar) voor een periode van 22 maanden. Mogelijkheid vast contract op termijn (meer informatie)

Solliciteren voor beide vacatures kan tot 3 november 2016.

top

FEDERATIE IN DE MEDIA
De Morgen, 6 oktober 2016, Deze app geeft dementerenden een stem, interview met Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie, naar aanleiding van de lancering van de tablet applicatie 'Voor ik het vergeet'.

Radio 2, 6 oktober 2016, Interview met Ivan Vandecandelaere - referentiepersoon dementie in WZC De Ruyschaert - over de voorstelling van de applicatie 'Voor ik het vergeet'.

Medi-Sfeer, 13 oktober 2016, Vroegtijdige Zorgplanning - op weg naar de juiste doelgroep, interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie.

De Standaard, 14 oktober 2016, Nederland zoekt echt het hellend vlak op, met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie.

De Morgen, 26 oktober 2016, Ongeneeslijk zieke Tinneke Smits blijft koppig in het heden leven: "Nooit gehoord hoeveel tijd mij rest", interview met Tinneke Smits, één van de zes palliatieve patiënten die aan het woord komt in Tot in den draai, een documentaire van Filip Loobuyck in samenwerking met de Federatie en gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker.

De Standaard, 28 oktober 2016, Stervenden weten wat er echt toe doet, artikel over de documentaire 'Tot in den draai'.

Voor meer nieuws kunt u ons volgen op Twitter - Facebook - LinkedIn

top