A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 10/2016

Vrijdag 23 december 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)
  • Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app
  • Basisopleiding Palliatieve Zorg voor artsen 
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten

 • VOOR U GELEZEN
  • Wat is er nodig om aan vroegtijdige zorgplanning te werken binnen een woonzorgcentrum?
  • Vermindert vroegtijdige zorgplanning de kost van zorg aan het levenseinde?
 • AANKONDIGINGEN
  • Schrijf u nu in voor de studiedag van de werkgroep PST op 27/01/2017 !
  • Documentaire 'Tot in den draai' - Huur en aankoop van de DVD
  • Save the date: Studiedag werkgroep PZE
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • 15de EAPC-congres van 18 tot 20 mei 2017 in Madrid
  • Canon Palliatieve Zorg Nederland
  • De Verhalencirkel - Hulpmiddel om het gesprek over levensvragen te openen
 • FEDERATIE IN DE MEDIA

 • PRETTIGE FEESTEN !

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Op 14 januari 2017 start de 2de editie van de 'Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen'. Dit traject omvat 6 zaterdagen van januari tot juni. Het wordt in Kortrijk georganiseerd in samenwerking met het Postuniversitair Centrum van KULAK - KU Leuven. Meer informatie

 • De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten (februari tot mei 2017) in Kapelle-op-den-Bos is nu reeds VOLZET. Dit diepgaand en ervaringsgericht traject van 4x2 dagen wordt begeleid door Alexander Verstaen (meer informatie). Wegens grote interesse zal dit een 2de keer georganiseerd worden in het najaar van 2017. Ook die sessie zit al vol. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij nathalie.hamaide@palliatief.be. Voor hen wordt er in het voorjaar van 2018 een 3de editie georganiseerd.

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

top

VOOR U GELEZEN

Wat is er nodig om aan vroegtijdige zorgplanning te werken binnen een woonzorgcentrum?

Hoewel er al wel onderzoek bestaat dat aantoont dat vroegtijdige zorgplanning (VZP) een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, blijft het een uitdaging om de dienst te integreren in de bestaande zorg. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek hebben de auteurs relevante onderzoeksresultaten gebundeld. Daaruit hebben ze een lijst opgemaakt van voorwaarden om aan VZP te kunnen doen binnen een woonzorgcentrum:

 1. voldoende kennis en vaardigheden
 2. bereidheid en kunde om aan VZP te doen
 3. een goede verstandhouding
 4. beschikbaarheid van een administratief systeem voor het documenteren van wensen en de geleverde zorg
 5. ondersteunende omgeving binnen het woonzorgcentrum

Volledige bespreking... 

Referentie:
Joni Gilissen, Lara Pivodic, Tinne Smets, Chris Gastmans, Robert Vander Stichele, Luc Deliens, Lieve Van den Block. Preconditions for successful advance care planning in nursing homes: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2017(66), pp47-59.

top

Vermindert vroegtijdige zorgplanning de kost van zorg aan het levenseinde?

Studies tonen aan dat de kosten voor gezondheidszorg exponentieel stijgen in het laatste levensjaar. Dit heeft vaak te maken met dure behandelingen die nog worden opgestart maar de kwaliteit van de zorg niet verbeteren. Bovendien stroken deze behandelingen vaak niet met de voorkeuren van de ongeneeslijk zieke patiënt. De aanwezigheid van een wilsverklaring kan helpen om de voorkeuren van de patiënt te respecteren in situaties waarin hun capaciteit om beslissingen te nemen is verminderd of verdwenen. Gezien niet alle patiënten kiezen voor levensverlengende behandelingen worden wilsverklaringen in (controversiële) opiniestukken dan ook voorgesteld als een manier om kosten te besparen aan het levenseinde.

Uit onderzoek blijkt echter dat wilsverklaringen vaak niet voldoen aan de hoge verwachtingen: ze worden nog te weinig gebruikt, ze zijn niet altijd beschikbaar, vaak gaat de medische staf er niet op in, zijn er vragen rond de validiteit ervan, enz. Het mag dan ook niet verwonderen dat wilsverklaringen doorgaans niet zorgen voor een vermindering van de kosten in de zorg aan het levenseinde. In dit onderzoek gaan de auteurs via een systematische review na of vroegtijdige zorgplanning (VZP) wel een impact heeft op deze kosten.

Volledige bespreking... 

Referentie:
Klingler, C., in der Schmitten, J. & Marckmann, G. (2016). Does facilitated Advance Care Planning reduce the costs of care near the end of life? Systematic review and ethical considerations. Palliative Medicine, 30(5), 423-433

top

 

AANKONDIGINGEN

Schrijf u nu in voor de studiedag van de werkgroep PST op 27/01/2017 ! 

De werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie organiseert op vrijdag 27 januari 2017 van 09u tot 12u30 een studie- en ontmoetingsmoment in Leuven met als titel: "Het PST in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen?"

Meer informatie in de flyer.
Inschrijven kan via deze link.

top

Documentaire 'Tot in den draai' - huur en aankoop van de DVD

De DVD van de documentaire 'Tot in den draai' zal eind deze maand beschikbaar zijn voor verhuur en aankoop.

Aankoop door particulieren:
De DVD is te koop voor particulieren aan 20 euro (excl. verzendingskosten). De DVD is dan uitsluitend bestemd voor privégebruik. Te bestellen via: Filip Loobuyck.

Lidorganisaties FPZV:
Enkel leden van de Federatie kunnen de DVD bij ons aankopen voor 20 euro (excl. verzendkosten) èn deze bovendien ook (kosteloos) gebruiken voor vertoningen mits de vertoning georganiseerd wordt door leden van de Federatie en mits er geen inkomprijs voor wordt gevraagd. Indien er wel een inkomprijs wordt gevraagd dient de organisatie contact op te nemen met Filip Loobuyck voor afspraken rond vertoningsrechten.

Meer info in de flyer of op de website.

top

Save the date !

Studiedag werkgroep PZE

De werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie houdt op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als werktitel "Zorgconcept in evolutie. Warme zorg in woelige tijden" in het auditorium van AZ Damiaan in Oostende.

Noteer deze data alvast in uw agenda! Het programma en meer informatie vindt u in de volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GESIGNALEERD

15de EAPC-congres van 18 tot 20 mei 2017 in Madrid

Het 15de EAPC-congres vindt plaats van 18 t/m 20 mei 2017 in Madrid. Inschrijven kan tot half februari tegen verlaagd tarief. Meer informatie via deze link.

top

Canon palliatieve zorg Nederland

Deze canon richt zich op de geschiedenis van de palliatieve zorg in Nederland. In 25 vensters wordt de geschiedenis en de verhalen van de pioniers in beeld gebracht. Namen en begrippen die bekend in de oren klinken (zoals Kübler-Ross, Saunders, een Bijna Thuis Huis) krijgen zo een historisch kader. De canon kan u hier raadplegen.

                                                                                                                                                                                                                   top

De Verhalencirkel
Hulpmiddel om het gesprek over levensvragen te openen

'De Verhalencirkel' (Bureau Kwiek, Nederland) heeft de Impactprijs 2016 van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUMC Amsterdam gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een nieuw product dat een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de palliatieve zorg.

De Verhalencirkel is een hulpmiddel om het gesprek over levensvragen te openen. Het is ontwikkeld en wordt gebruikt in palliatieve zorg door professionals en vrijwilligers. Meer info.

                                                                                                                                                                                                                   top


FEDERATIE IN DE MEDIA

Studio Brussel, 19 december, de warmste week, Yves De Raes hoofdverpleegkundige Palliatieve Zorgen 'De Cirkel' en lid van de werkgroep PZE van de Federatie kwam op Studio Brussel n.a.v. een actie voor Music For Life.

Zorgwijzer, 21 december, Crustatieve zorg geeft kwaliteit van leven, interview met dr. Ilse Decorte en dr. Françoise Verfaillie, leden van de werkgroep Palliatieve Zorg en Psychiatrie, over het nieuwe concept in de psychiatrie 'Crustatieve Zorg'.

Voor meer nieuws kunt u ons volgen op Twitter - Facebook - LinkedIn

top

DE FEDERATIE WENST U PRETTIGE FEESTEN !

Het bestuur en de medewerkers van de Federatie wensen u gezellige feestdagen en een gezond en liefdevol 2017! We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om al onze leden hartelijk te danken voor hun steun, in de vorm van lidgeld of door hun medewerking aan werkgroepen, projecten of publicaties.