A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 01/201

Woensdag 31 januari 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • Uitbreiding palliatief verlof van twee naar drie maanden

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten
  • Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg
  • Levenseindezorg op maat, opdracht en uitdaging voor de huisarts
  • Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten
 • VOOR U GELEZEN
  • Ervaringen van schoonmaakpersoneel met ernstig zieke en stervende patiënten
  • Onderzoek in palliatieve zorg voor pasgeborenen, kinderen en adolescenten: de agenda bepalen
 • AANKONDIGINGEN
  • Studiedag van de werkgroep PZE - Schrijf u nu in!
  • Save the date: 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • 15de EAPC-congres van 18 tot 20 mei 2017 in Madrid
  • Studiedag 'Palliatieve Zorg' van het NVKVV - 24/03/2017
 • VACATURES 

 • BEDANKT !
  • Actie ASZ Aalst en Dendermonde - Music for life
  • Projecten - 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg'

BELEIDSNIEUWS

Uitbreiding palliatief verlof van twee naar drie maanden

In afwachting van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en dus nog enigszins onder voorbehoud (de parlementsleden hebben nog het recht om amendementen in te dienen): het palliatief verlof zou met 1 maand worden uitgebreid vanaf februari 2017. Deze maatregel zorgt ervoor dat de periode van 1 maand tot twee keer verlengd kan worden, zodat het totaal op 3 maanden komt i.p.v. 2 maanden.
De Federatie volgt dit van nabij op en communiceert hierover in de volgende nieuwsbrieven.

Meer informatie over het palliatief verlof en het onderscheid met het tijdskrediet met motief leest u hier.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten (februari tot mei 2017) in Kapelle-op-den-Bos is VOLZET. Dit diepgaand en ervaringsgericht traject van 4x2 dagen wordt begeleid door Alexander Verstaen (meer informatie). Wegens grote interesse zal dit een 2de keer georganiseerd worden in het najaar van 2017. Ook die sessie zit al vol.
  Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden via info@palliatief.be. Voor hen wordt er in het voorjaar van 2018 een 3de editie georganiseerd.

 • Op 9, 16 en 30 maart 2017 wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende de driedaagse opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg georganiseerd. De opleiding wordt gegeven in Diksmuide door Katlijn Willems. Meer informatie.

 • Op 18 maart 2017 wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Mechelen, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en de Huisartsenwachtpost N16 (huisartsenkringen Klein-Brabant, Rupelstreek en Vaartland) de opleiding Levenseindezorg op maat, opdracht en uitdaging voor de huisarts georganiseerd. Deze opleiding gaat door in WZC Ten Weldebrouc in Willebroek. Meer informatie.

 • In samenwerking met Heidehuis wordt op 21 april 2017 in Brugge Sint-Michiels de opleiding Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten georganiseerd. Lesgevers zijn de auteurs van de richtlijn: dr. Martine De Laat, palliatief arts UZ Gent, mevr. Mimmie Wouters, palliatief verpleegkundige netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove en dr. Peter Demeulenaere, huisarts en palliatief arts GZA ziekenhuizen. Meer informatie.

  INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

HET PST IN HET ZIEKENHUIS ANNO 2020: ZELF DOEN OF ANDEREN HELPEN ?

Op 27 januari 2017 organiseerde de werkgroep Palliatief Support Teams Ziekenhuizen van de Federatie een studie- en ontmoetingsmoment in Leuven over 'Het PST in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen ?' Op deze studiedag werd duidelijk een lans gebroken voor de 'verzelfstandiging' van de palliatieve zorg en voor een PST dat niet telkens ter plaatse komt om de palliatieve zorg te geven maar zich opstelt als coach van de zorgverstrekkers op diverse afdelingen in het ziekenhuis.

Dit vergt een verschuiving, niet alleen in de rol en vaardigheden van de PST-medewerkers, maar ook in het mandaat van de Palliatieve Support Teams in het ziekenhuis. Om deze ontwikkeling in de toekomst te helpen waarmaken, zal de Federatie een coachingsopleiding aanbieden voor PST-medewerkers. Daarnaast wordt er nagedacht over initiatieven waarmee leidinggevenden in het ziekenhuis worden aangezet te werken aan een coachende cultuur in hun organisatie.

Interesse om deel te nemen aan de coachingsopleiding of om mee te denken over de implementatie van deze verandering in het ziekenhuis kunt u melden aan greet.francois@palliatief.be.

top

VOOR U GELEZEN

Ervaringen van schoonmaakpersoneel met ernstig zieke en stervende patiënten

In deze studie hebben de onderzoekers zich gericht op eenniet-medische professionele groep die frequent contact heeft met patiënten; het schoonmaakpersoneel. Er werd nagegaan hoe zij communiceren met ernstig zieke/stervende patiënten, hoe zij hiermee omgaan en of zij een behoefte voelen aan extra ondersteuning.
Uit de studie blijkt dat er nog teveel hulpverleners de rol van het schoonmaakpersoneel beperken tot poetsen, terwijl zij ook op andere manieren bijdragen tot het welzijn van patiënten. Het is raadzaam om hen beter te integreren binnen het multiprofessionele team. Zo wordt niet alleen vermeden dat er belangrijke informatie verloren gaat, maar voelen zij zich ook meer gewaardeerd waardoor hun draagkracht verhoogt.

Volledige bespreking... 

top

Onderzoek in palliatieve zorg voor pasgeborenen, kinderen en adolescenten: de agenda bepalen

Het gerenommeerde tijdschrift Palliative Medicine heeft zijn editie van december 2016 volledig gewijd aan onderzoek rond palliatieve zorg bij pasgeborenen, kinderen en adolescenten. Het nummer brengt enkele artikelen met interessante onderzoeksresultaten. Met dit nummer wil de redactie ook het onderzoek in de pediatrische palliatieve zorg stimuleren. Dit doen zij in de eerste plaats door de barrières te bespreken die ervaren worden in dit soort van onderzoek:

 • Gebrek aan tijd en fondsen om aan dergelijk onderzoek te kunnen doen.
 • Attitude van clinici tegenover onderzoek: artsen stellen het niet als prioriteit om hierover onderzoek te doen. Mits het vergroten van de draagkracht en samenwerking zou dit wel meer kansen kunnen krijgen.
 • ...

In de tweede plaats wil dit themanummer mee de agenda bepalen voor het onderzoek in de pediatrische palliatieve zorg.

Volledige bespreking...

top

AANKONDIGINGEN

Studiedag van de werkgroep PZE - Schrijf u nu in !

De werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie organiseert op vrijdag 28 april 2017 van 09u tot 15u een studiedag in Oostende met als titel: "Zorgconcept in evolutie. Warme zorg in woelige tijden".

Meer informatie in de flyer.
Inschrijven kan via deze link.

top

Save the date: 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg

Het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg zal doorgaan op dinsdag 26 september 2017 in het Capitole in Gent. Blokkeer deze datum alvast in je agenda, meer informatie leest u in een volgende nieuwsbrief !

top

VOOR U GESIGNALEERD

15de EAPC-congres van 18 tot 20 mei 2017 in Madrid

Het 15de EAPC-congres vindt plaats van 18 t/m 20 mei 2017 in Madrid. Inschrijven kan tot half februari tegen verlaagd tarief. Meer informatie via deze link.

top

Studiedag 'Palliatieve Zorg' van het NVKVV - 24/03/2017

Het NVKVV organiseert een studiedag over palliatieve zorg op vrijdag 24 maart 2017 in Oostende.
Het programma kunt u hier terugvinden. Inschrijven kan via deze link.

top

VACATURES

 • GZA-ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk, campus Sint-Vincentius in Antwerpen en campus Sint-Jozef in Mortsel zijn op zoek naar een verpleegkundige palliatief support team (50%). Meer info.

 • Het Palliatief Support Team (PST) en de Palliatieve Zorg Eenheid (PZE) binnen UZ Leuven zoeken in het kader van een uitbreiding van het artsenmandaat één arts-staflid voor een 50% tewerkstelling. Meer info.

 • De palliatieve eenheid 'De Oase' van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle is op zoek naar een hoofdverpleegkundige palliatieve zorg (voltijds). Meer info.

                                                                                                                                                                                                                   top

BEDANKT !

Actie ASZ Aalst en Dendermonde - Music for life

Tijdens De Warmste Week van Studio Brussel heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis op de Campussen Aalst en Geraardsbergen een 'Kerstmarkt for Life' georganiseerd. Dankzij de inzet van velen werd er maar liefst 5.500 euro opgehaald ten voordele van de Federatie!
Wij willen de patiënten, medewerkers en directie van het ASZ dan ook van harte bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet tijdens dit geweldige initiatief !          top

 

Prijs Passie voor Palliatieve Zorg

Nog 4 projecten

Door een technische fout zijn een aantal projecten niet aan bod gekomen in onze rubriek van vorig jaar ''Prijs passie voor Palliatieve Zorg'. Wij stellen graag de vier laatste projecten aan u voor die zich kandidaat hadden gesteld voor het winnen van deze driejaarlijkse prijs. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

 • Ambulance Wens België vzw, Ambulance Wens België
  Ambulance Wens België vzw vervult de laatste wens van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk, maar niet meer mogelijk zijn.
  Contact: jan@ambulancewens.be

 • Christine De Bosschere en Filip Dejonckheere - Arteveldehogeschool, IPPE: Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-life care
  Een twee weken durende internationale opleiding rond palliatieve zorg. Het programma richt zich op End-of-life care en wil tegemoet komen aan de fysieke, psychologische, sociale, geestelijke en praktische behoeften van patiënten en zorgverleners.
  Contact: christine.debosschere@arteveldehs.be

 • VONKEL, VONKEL, een luisterend huis
  Het Vonkelhuis biedt een onbevooroordeeld luisterend oor voor iedereen met vragen rond sterven, dood, rouw, zelfdodingsgedachten. Goed opgeleide vrijwilligers luisteren, geven informatie en documentatie of verwijzen door.
  Contact: lievethienpont@yahoo.com

 • Dagverzorgingscentrum, Zorgstudio's De Bron
  De zorgstudio's zijn 2 studio's die in de omgeving van AZ St-Elisabeth Zottegem en boven een dagverzorgingscentrum gelegen zijn. 24/7 permanentie is voorzien. De studio's die aangepast zijn aan de noden van een zorgvrager, worden per dag verhuurd. De doelgroep bestaat uit personen die een specifieke behandeling volgen in het aanpalende ziekenhuis, die palliatieve ondersteuning nodig hebben of mantelzorgers die nood hebben aan wat rust.
  Contact: dvc.debron@sezz.be

top