A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 02/2017

Dinsdag 28 februari 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS
  • Wetsontwerp gepubliceerd tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van palliatieve zorg

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • 'Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg'
  • 'Levenseindezorg op maat, opdracht en uitdaging voor de huisarts'
  • 'Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten'
  • 'Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg'
  • 'Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo?'
 • VOOR U GELEZEN
  • Waarom krijgen ouderen vaak minder palliatieve zorg dan jongere mensen?
  • Palliatieve zorg aan huis zorgt voor minder spoedopnames
 • AANKONDIGINGEN
  • Studiedag van de werkgroep PZE - nog 20 extra plaatsen beschikbaar !
  • Studienamiddag vrijdag 5 mei 2017: 'Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg. Over de kloof tussen zorgverlening en onderzoek en hoe ze te overbruggen'
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Symposium 'Tijd van de Geest. De Geest van de Tijd'
 • VACATURES 

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

BELEIDSNIEUWS

Wetsontwerp gepubliceerd tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van palliatieve zorg

In de nieuwsflash van juni 2016 berichtten we over het goedgekeurde wetsontwerp dat de bestaande definitie van palliatieve zorg verruimt - dit is vervroegt, voorafgaand aan de terminale fase - en de getrapte inzet van palliatieve zorg mogelijk maakt. Dit wetsontwerp werd aanvaard op 21 juli 2016 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2016 (klik hier).

Op vraag van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg - voorbereid door de Vlaamse, Brusselse en Waalse federatie - op 23 december 2016 enkele voorstellen ingediend voor de concrete vertaling van deze nieuwe definitie in nieuwe maatregelen, tegemoetkomingen en instrumenten palliatieve zorg. Wij houden u op de hoogte.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Op 9, 16 en 30 maart 2017 wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende de driedaagse opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg georganiseerd. De opleiding wordt gegeven in Diksmuide door Katlijn Willems. Meer informatie.

 • Op 18 maart 2017 wordt in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Mechelen, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, Domus Medica en de huisartsenkringen Klein-Brabant, Rupelstreek en Vaartland de opleiding Levenseindezorg op maat, opdracht en uitdaging voor de huisarts georganiseerd. Deze opleiding gaat door in WZC Ten Weldebrouc in Willebroek. Meer informatie.

 • In samenwerking met Heidehuis vzw (netwerk palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen) wordt op 21 april 2017 in Brugge Sint-Michiels de opleiding Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten georganiseerd. Lesgevers zijn de auteurs van de richtlijn: dr. Peter Demeulenaere, huisarts en palliatief arts GZA ziekenhuizen, dr. Martine De Laat, palliatief arts UZ Gent en mevr. Mimmie Wouters, palliatief verpleegkundige netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove. Meer informatie.

 • In samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen wordt op 25 april 2017 de opleiding Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg georganiseerd. De opleiding gaat door in Mechelen en wordt gegeven door mevr. Annik Janssens. Meer informatie.

 • De tweedaagse opleiding Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo? wordt dit jaar hernomen op 3 en 17 oktober 2017, eveneens in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen. Lesgever is dr. Marc Desmet. Deze opleiding gaat door in Geel. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN

Waarom krijgen ouderen vaak minder palliatieve zorg dan jongere mensen?

Dit onderzoek wijst op een aantal ongelijkheden in de zorg aan het levenseinde. Over het algemeen zijn bij hoogbejaarden minder vaak duidelijke tekenen aanwezig die erop wijzen dat palliatieve zorg aangewezen is. Dit is wellicht één van de redenen waarom zij niet zoveel en zo dikwijls palliatieve zorg krijgen als 'jonge ouderen'. Er moeten meer inspanningen gedaan worden om de ouderen die baat zouden hebben bij een palliatieve benadering, te identificeren.

De onderzoekers pleiten voor de uitbouw van een kennisbestand, met inbegrip van evidentie rond aan leeftijd gerelateerde verschillen, om zo een palliatieve zorg van hoge kwaliteit mogelijk te maken, ongeacht de leeftijd van de patiënt en het ziektebeeld.

Volledige bespreking... 

top

Palliatieve zorg aan huis zorgt voor minder spoedopnames

Een onderzoek in Australië heeft aangetoond dat patiënten die palliatieve thuiszorg krijgen veel minder vaak (tot de helft minder) de spoeddienst bezoeken in het laatste jaar van hun leven. Het vernieuwende aan deze studie is dat ze een verschil hebben kunnen aantonen voor vijf verschillende aandoeningen. De onderzoekers bestudeerden namelijk de dossiers van ongeveer 12.000 patiënten die gestorven zijn aan kanker, hartfalen, nierfalen, COPD en/of leverfalen in West-Australië van 2009 tot 2010.

In het laatste jaar van hun leven bezochten de patiënten de spoeddienst gemiddeld twee keer per jaar. Dit aantal lag beduidend lager bij patiënten die palliatieve thuiszorg ontvingen. De afname aan bezoeken aan de spoeddienst was het grootst bij oudere personen met een partner, wonend in een grote stad, zonder voorgeschiedenis van eerdere spoedopnames.

Volledige bespreking...

top

AANKONDIGINGEN

Studiedag van de werkgroep PZE - Nog 20 extra plaatsen beschikbaar !

Er zijn nog 20 extra plaatsen beschikbaar voor de studiedag "Zorgconcept in evolutie. Warme zorg in woelige tijden" van de werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie die doorgaat op vrijdag 28 april 2017 in Oostende. Meer informatie in de flyer. Inschrijven kan via deze link.

top

Studienamiddag vrijdag 5 mei 2017
'Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg. Over de kloof tussen zorgverlening en onderzoek en hoe ze te overbruggen'

De Federatie organiseert op 5 mei 2017 een studienamiddag 'Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg. Over de kloof tussen zorgverlening en onderzoek en hoe ze te overbruggen' voor al wie betrokken is bij onderzoek en onderwijs in palliatieve zorg.

Doelgroep van deze namiddag:

 • lectoren, docenten en professoren die onderzoek verrichten of coördineren m.b.t. palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde, ongeacht discipline of beroepsgroep ('van epidemiologie tot ethiek').
 • ook wie betrokken is bij onderwijs in palliatieve zorg en levenseinde is welkom. 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze dag aan bod komen:

 • Een overzicht van de recente en lopende onderzoeksprojecten waarbij de Federatie betrokken is met rechtstreekse impact op het beleid - en die vragen om verdere research.
 • We overlopen de Researchagenda 2017 met de onderzoeksnoden vanuit het palliatief werkveld.
 • Faciliteren van medewerking door de basiswerkers palliatieve zorg bij uw onderzoek (inhoudelijke input, verspreiding vragenlijsten, focusgroepen enz.).
 • We geven aan welke data de Federatie ter beschikking kan stellen voor wetenschappelijk onderzoek en via welke kanalen de Federatie de basiswerkers op de hoogte kan brengen van uw onderzoeksresultaten. 

Geïnteresseerden die nog geen 'save the date' van ons hebben ontvangen kunnen zich steeds aanmelden bij Jessica Fraeyman, onderzoekscoördinator bij de Federatie, via jessica.fraeyman@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD

Symposium 'Tijd van de Geest. De Geest van de Tijd'

Op zaterdag 25 maart 2017 wordt in Conferentie Centrum Koningshof in Eindhoven (Nederland) een internationaal symposium georganiseerd rond de nabij-de-dood ervaring, met links naar palliatieve zorg. Het thema van het symposium is: Tijd van de Geest. De Geest van de Tijd. Meer info of op de website

top

VACATURES

 • Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA) is op zoek naar een deeltijds verpleegkundige (75%). Meer info.

                                                                                                                                                                                                                   top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Tertio, 8 februari, Niet levensverwachting, maar nood van patiënt richtinggevend, De wetten euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten zijn straks 15 jaar oud. Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, onderscheidt een aantal tendensen, kijkt vooruit en onderkent een kantelpunt.

Voor meer nieuws kunt u ons volgen op Twitter - Facebook - LinkedIn

top