A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 09/2015

Maandag 30 november 2015

WHITE PAPER GEPUBLICEERD
'Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care'

Op 20 november 2015 verscheen de lang verwachte White Paper: "Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care" (L. Radbruch, C. Leget, P. Vanden Berghe e.a.). Anders dan de eerste versie uit 2013 is deze volledig herwerkte en veel uitgebreidere tekst niet zonder meer de weergave van persoonlijk standpunt van de auteurs, maar een visietekst van het EAPC gebaseerd op een bevraging van experten en van alle nationale koepelorganisaties voor palliatieve zorg in Europa.

Zo illustreert de bevraging voor het onderzoek goed hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen een volstrekte uitzondering is: als enige kiest de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen met al haar partners voor een open maar zorgvuldige en zorgzame omgang met de euthanasievragen van haar patiënten. Het aanbod om elke euthanasievraag multidisciplinair te begeleiden, is de beste manier om te verzekeren dat euthanasie een echt vrije keuze is en uitgevoerd wordt met maximale zorg voor de patiënt en zijn omgeving. Vlaamse palliatieve zorgequipes begeleiden bijna drie op vier euthanasie-uitvoeringen. Dit vergt een grote extra inspanning van deze teams.

Link artikel:
Palliative Medicine, november 2015, "Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care", Lukas Radbruch, Carlo Leget, Patrick Bahr, Christof Müller-Busch, John Ellershaw, Franco de Conno and Paul Vanden Berghe; on behalf of the board members of the EAPC.

U kan het artikel gratis downloaden via deze link.
Meer informatie en achtergrond op de blog van het EAPC: klik hier.
Klik hier voor het persbericht dat de Federatie op 20 november heeft verstuurd.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING

  • NIEUW: op zes zaterdagen van januari tot juni 2016 wordt in Antwerpen de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen georganiseerd in samenwerking met vertegenwoordigers van 3 Vlaamse universiteiten en met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie.

  • Levenseindezorg op maat: opdracht en uitdaging voor de huisarts wordt in samenwerking met Domus Medica en met de netwerken palliatieve zorg van de regio Waasland en van de regio Aalst - arr. Dendermonde - regio Ninove op 5 december in Dendermonde georganiseerd. Meer informatie.

  • De opleiding Urgenties in palliatieve zorg wordt opnieuw georganiseerd op 12 januari 2016 in Mechelen, dit in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie.

  • Op 28, 29 en 30 januari 2016 gaat in Leuven de 3de module door van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, m.n. Planning van de zorg. Meer informatie.

  • NIEUWE DATA - Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg, een ver-van-het-bed show? werd wegens dwingende medische redenen verschoven naar 2 en 23 februari 2016. Gwenda Albers PhD en Alexander Verstaen PhD, researchcoördinatoren van de Federatie, maken u dan a.d.h.v. wetenschappelijke artikels vaardig in het verbinden van onderzoeksresultaten en uw praktijk. INSCHRIJVEN kan nog TOT 31 DECEMBER! Meer informatie.

  • Op 4 en 5 februari 2016 wordt de opleiding En wat doe ik met de onmacht? door Marita Stas herhaald in Ranst. Dit is een residentiële tweedaagse georganiseerd in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie. Inschrijven VOOR 4 januari.

  • Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg? wordt op 15 maart 2016 door Annik Janssens gegeven in Vilvoorde. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Symptomen en behandeling in de laatste levensfase van mensen met dementie

Veel mensen met dementie overlijden in een woonzorgcentrum. In de USA is dat 67%, in Nederland 92% en in België 59%. De meest voorkomende oorzaak van overlijden bij mensen met dementie is cachexie in combinatie met dehydratatie (35%), gevolgd door pneumonie en complicaties van cardiovasculaire aandoeningen. In de periode voorafgaand aan het overlijden kan iemand last hebben van pijn, benauwdheid, onrust, angst of andere symptomen die discomfort veroorzaken. Mensen met dementie kunnen zich vaak niet meer verbaal uitdrukken wanneer zij last hebben van bepaalde symptomen of zich oncomfortabel voelen.

Vervolg artikel...

Meer lezen?

top

AANKONDIGINGEN
Op zoek naar een zinvol onderwerp voor een wetenschappelijk onderzoek (BSc-, MSc-, of MaNaMa-thesis)?

De Federatie heeft door een bevraging van zorgverleners via haar werkgroepen een overzicht gemaakt van vragen die leven in de palliatieve zorgpraktijk. Alle aspecten van palliatieve zorg, alle settings en alle disciplines komen aan bod. Ben jij een student geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, verpleegwetenschappen, zorgwetenschappen of een aanverwante studie en wil je onderzoek verrichten in de palliatieve zorg en daarmee praktijk en patiëntenzorg vooruit helpen? Neem dan contact op met: Gwenda Albers: gwenda.albers@palliatief.be of Alexander Verstaen: alexander.verstaen@palliatief.be

top

Open oproep deelname redactieraad pallialine

De redactieraad van pallialine is op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor het ontwikkelen van pallialine richtlijnen. Elk auteursgroepje bestaat (per richtlijn) uit een huisarts, een specialist en een verpleegkundige. Daarnaast kunnen nog bijkomende personen uitgenodigd worden indien het thema van de richtlijn dit vraagt. Deze mensen worden ondersteund in het opzoeken van literatuur, het nalezen en het beoordelen ervan en het schrijven van de richtlijn. In elk auteursgroepje zit een vertegenwoordiger van de redactieraad die de werkmethodiek opvolgt en ondersteunt. Per auteur is een beperkte vergoeding voorzien.

Op de website van pallialine kan u de geplande nieuwe richtlijnen terugvinden. Indien u interesse heeft om aan één van deze opdrachten mee te werken, of u heeft hier vragen over, aarzel dan niet om ons te contacteren via paul.vanden.berghe@palliatief.be.

top

NIEUW: VRAAG VAN DE MAAND

Vanaf volgend jaar kan u in onze Nieuwsflash de nieuwe rubriek 'VRAAG VAN DE MAAND' terugvinden. Heeft u een bepaalde vraag rond palliatieve zorg of levenseindezorg waar u niet direct een antwoord op weet? Aarzel dan niet om deze aan ons voor te leggen via 'info@palliatief.be'. Elke maand selecteren wij een vraag van een lezer en leggen wij deze voor aan een specialist ter zake. Het deskundig antwoord kan u dan terugvinden in een volgende editie van de Nieuwsflash.

top

Brochure "Ook de laatste reis wil je samen bespreken. Over vroegtijdige planning van je zorg" nu ook in het Frans beschikbaar!

In het verleden werd de Federatie regelmatig gecontacteerd door o.a. zorgverleners die in hun zorgvoorziening de begeleiding van een Franstalige patiënt opnamen en op zoek waren naar Franstalige brochures. We zijn verheugd de publicatie 'Le dernier voyage: en parler avec ses proches. Réflexions sur les soins de la fin de vie' te kunnen aanbieden, met dank aan het woonzorgcentrum O-L-Vrouw uit Wezembeek-Oppem die zorgde voor de vertaling.

Klik hier voor meer informatie.

De brochure kan u hier gratis downloaden.

top

2de laureaat prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg': Het levensverhaal van de palliatieve patiënt d.m.v. STIL LEVEN

In de Nieuwsflash van oktober 2015 werd de winnaar van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg' onder de aandacht gebracht. Nu is het de beurt aan de tweede laureaat: 'Het levensverhaal van de palliatieve patiënt d.m.v. Stil Leven'.

Een psycholoog en een verpleegkundige, werkzaam op de palliatieve zorgeenheid (OLV Ziekenhuis Campus Asse), werkten samen met een fotograaf een concept uit om het levensverhaal van een palliatieve patiënt te koesteren. Aan de hand van een foto (Stil Leven) vertellen mensen verhalen over hun gestorven geliefden. Op een Stil Leven worden voorwerpen afgebeeld die herinneringen oproepen aan de geliefde. Tijdens het herdenkingsmoment op de palliatieve eenheid wordt het project voorgesteld aan de nabestaanden en krijgen ze de kans om mee te werken. Enkele maanden later is er dan de fotoshoot. Nabestaanden brengen hun voorwerpen mee en krijgen zo de kans om hun verhaal te vertellen. Achteraf ontvangen zij digitaal hun Stil leven en het verhaal. Het project is gestart in 2012 en is ondertussen al op verschillende plaatsen opgepikt (zowel binnen ziekenhuizen, rusthuizen als in het onderwijs).

Meer informatie over het project vindt u terug via deze link.

top

Steun de Federatie via Music for Life!

De week van 18 tot en met 24 december wordt naar goede gewoonte de Warmste Week van het jaar dankzij Studio Brussel en Music for Life. Net als vorig jaar gaat de opbrengst van de actie niet naar één goed doel, maar naar alle organisaties die zich hebben aangemeld. Zoals vorig jaar werd de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw ook dit jaar opnieuw geselecteerd. Wij zijn actief op zoek naar mensen en organisaties die samen met ons een actie op touw willen zetten of er zelf eentje trekken! Alle informatie vindt u op www.musicforlife.be. Alvast bedankt!

top

SPES - Colloquium Schweitzer

Op vrijdag 11 december organiseert het pluralistische SPES forum vzw een studiedag over Albert Schweitzer, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden. Dr. Joke Bossers levert een bijdrage over palliatieve zorg tijdens de getuigenissen om 14u45.

Albert Schweitzer (theoloog, filosoof, musicus en arts) is wereldwijd bekend omdat hij in het oerwoud in Afrika een ziekenhuisdorp oprichtte. Hij was een sociaal ondernemer avant la lettre en kreeg er de Nobelprijs van de vrede voor. SPES vzw i.s.m. de Universitaire parochie (KU Leuven) wijdt een studiedag aan zijn persoon en werk.

Klik hier voor de folder. Voor het volledige programma en inschrijving: zie www.spes-forum.be

top

IN MEMORIAM
Afscheid van Magda Van de Wiele

Op 14 november 2015 is Magda Van de Wiele overleden. Zij was een pionier en organiseerde meer dan 20 jaar trainingen en vormingen voor hulpverleners binnen de palliatieve sector. Klik hier voor het overlijdensbericht.

Dr. Joke Bossers en Luc De Waegeneer schreven een warm eerbetoon aan Magda. De tekst, steunend op het gedicht van Marcel Weemaes dat Magda frequent gebruikte, kan u raadplegen via deze link.

De Federatie, namens de hele sector van de palliatieve zorg, wensen de familie veel sterkte.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Betaling van de premie voor Bijzondere Beroepsbekwaamheid Palliatieve Zorg (BBK PZ) in ziekenhuizen

De Federatie kreeg van een lid te horen dat personeelsleden, houder van de BBK PZ, de premie NIET kregen uitbetaald met het loon van september, terwijl de premies voor de andere BBT's en BBK's wel werden betaald. Volgens de personeelsdienst van het betrokken ziekenhuis keurde het FOD de middelen voor de betaling van de premie BBK PZ nog niet goed.

De Federatie legde de vraag voor aan de leden van de werkgroep PST. Blijkbaar is er sprake van een verschillend intern beleid: sommige ziekenhuizen nemen geen risico vooraleer ze zeker zijn van de middelen van het FOD, anderen gaan ervan uit dat de goedgekeurde BBT en BBK sowieso verrekend zullen worden, en schieten het bedrag zelf voor.
Voor informatie rond de BBK PZ kan u nog steeds terecht op onze webpagina VTO > bijzondere beroepsbekwaamheid. Er is ook een aparte pagina vraag & antwoord m.b.t. bijzondere beroepsbekwaamheid waarin u antwoord vindt op veel gestelde vragen.

Heeft u toch nog een vraag, aarzel niet om ze te mailen naar bbkpz@palliatief.be en wij zoeken het graag voor u uit!

top

VACATURES

• Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen) is op zoek naar een administratief medewerker (m/v) (28,5 u).
• Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen) is op zoek naar een deeltijds klinisch psycholoog (m/v) (67%).

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Humo, 10 november 2015, 'Euthanasiewet', reactie op lezersbrief door dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Klik hier voor de initiële lezersbrief waarop dr. Huysmans heeft gereageerd.

Yle Areena, 10 november 2015, 'Moet euthanasie worden toegestaan in Finland?', Finse reportage over euthanasie in België, met medewerking van dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. De volledige reportage kan u hier bekijken.

Radio 1, 13 november 2015, rond 'De laatstewilpil', interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

top