A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

op zoek naar een zinvol onderwerp voor een wetenschappelijk onderzoek?
(BSc-, MSc-, BaNaBa of MaNaMa-thesis)

De Federatie heeft door een bevraging van zorgverleners via haar werkgroepen een overzicht gemaakt van vragen die leven in de palliatieve zorgpraktijk. Alle aspecten van palliatieve zorg, alle settings en alle disciplines komen aan bod. Ben jij een student geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, verpleegwetenschappen, zorgwetenschappen of een aanverwante studie en wil je onderzoek verrichten in de palliatieve zorg en daarmee praktijk en patiëntenzorg vooruit helpen? Neem dan contact op met één van onze research coördinatoren: Alexander Verstaen en/of Jessica Fraeyman