A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 13

 

donderdag 8 oktober 2015

Na 25 jaar is de nood groter dan ooit - Federatie Palliatieve Zorg vraagt ondersteuning om de nood te lenigen 

Vlaanderen wordt binnen de European Association for Palliative Care als een voorbeeldregio inzake palliatieve zorg erkend, maar zorgverleners kunnen de vraag naar palliatieve zorg niet meer volgen. De wetgevende initiatieven die de start van palliatieve zorg mogelijk hebben gemaakt zijn bijna even oud als de Federatie die a.s. zaterdag haar 25-jarig bestaan viert. Ondertussen zijn er nieuwe doelgroepen (niet enkel meer kanker), vroegtijdige zorgplanning (niet enkel terminale zorg) en is er de ondersteuning bij uitklaring en uitvoering van levenseindebeslissingen zoals bv. euthanasie (sinds 2002). Er is de demografische uitdaging, vorming van artsen schiet tekort en (klinisch) wetenschappelijk onderzoek moet versterkt…

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (www.palliatief.be) bouwde mee aan de nodige structuren (netwerken, thuiszorgequipes, palliatieve support teams, …), wetgeving en overheidsfinanciering. Dat gebeurde met minimale middelen en vooral heel veel vrijwilligerswerk door pioniers: bevlogen artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Palliatieve zorg is een relatief jonge discipline, maar ze maakte wel al een omvangrijke evolutie door. Bij palliatieve zorg is niet alleen medische kennis van groot belang. Er zijn voor de mensen, en het gesprek mogelijk maken, zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naaste omgeving.”

Academische feestviering: we maken de balans op en kijken vooruit:

Op de academische feestviering op zaterdag 10 oktober 2015 staan op het programma:

Er is gelegenheid voor een persontmoeting op vrijdagmiddag 9 oktober om 12 u in Vilvoorde - Graag een seintje als u aanwezig zal zijn - of zaterdag 10 oktober voor of na de academische feestviering

Programma (klik hier)

Praktisch: zaterdag 10/10/2015 van 13u00 tot 17u00 in de KBC-toren, Antwerpen.

10 oktober 2015 is ook de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg!

Contactpersoon
: Paul Vanden Berghe, directeur FPZV, 0497 32 23 10, paul.vanden.berghe@palliatief.be