A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 25

Vrijdag 09 maart 2018

Allochtoon, arm of anders. Het zal mij een zorg wezen?
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Foyer maken palliatieve zorg bij kwetsbare groepen bespreekbaar op 15 maart 2018

Vilvoorde, 09/03/2018: Op 25 jaar tijd is de palliatieve zorg in Vlaanderen sterk uitgebouwd. Toch wordt een aantal doelgroepen niet bereikt. Kwetsbare doelgroepen zoals personen met een andere culturele achtergrond, personen in kansarmoede en personen met een verstandelijke beperking vinden niet gemakkelijk de weg naar de palliatieve zorg voorzieningen. Hierdoor mislopen ze nog te vaak de palliatieve zorg waar ze recht op hebben.

Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor het palliatief werkveld. Hoe kunnen hulpverleners deze kwetsbare groepen beter bereiken en hen de palliatieve zorg bieden die bij hen past? Wat hebben zij daarvoor nodig? Hoe kunnen zij hun benadering en aanbod bijstellen zodat ze beter aanspreekbaar worden voor deze groepen?

Met de studiedag 'Het zal mij een zorg wezen? Over palliatieve zorg bij kwetsbare groepen' brengen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Foyer diversiteit in de palliatieve zorg op een unieke manier onder de aandacht. Door oprechte getuigenissen te brengen en met ervaringsdeskundigen in dialoog te gaan, worden hulpverleners tot nadenken aangezet over de mate waarin hun zorgaanbod aansluit bij de wensen en behoeften van kwetsbare doelgroepen.

Sprekers zoals Karel Staes (stichter centrum Kauwenberg), Dr. Mouloud Kalaai (spoedarts ziekenhuis Maas en Kempen), Lieve van Cutsem (orthopedagoog, lector Hogeschool Leuven-Limburg) en een locatie in hartje Molenbeek (Foyer vzw), beloven er op 15 maart 2018 een interessante studiedag van te maken. Meer info op de website www.palliatief.be/agenda

Over onze organisatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als baken en ambassadeur voor alle personen in Vlaanderen die met palliatieve zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager. De Federatie streeft naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger en bouwt mee aan een breed maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Contactgegevens en persaccreditatie
Sara Anne van den Brink: stafmedewerker communicatie
Telefoon: 02 255 30 44  of 0494 29 89 94
E-mail: sa.vandenbrink@palliatief.be