A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 26

4 juli 2018

Geparkeerd dossier medicatietransport: een bitter pil voor palliatieve patiënten thuis

De meerderheid van de palliatieve patiënten wenst thuis te overlijden. Cijfers en jarenlange ervaring leren dat dit goed en comfortabel mogelijk is, ook wanneer de symptoomlast hoog is of de zorg complex. De vlotte beschikbaarheid van de juiste medicatie, in voldoende hoeveelheid, is hierbij echter essentieel. De Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes voor palliatieve thuiszorg (MBE) spelen daarbij een sleutelrol. Zij ondersteunen de reguliere hulpverleners, - huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger, . -, met hun palliatieve deskundigheid, maar ook door gespecialiseerde medicatie in palliatieve noodsituaties ter beschikking te stellen aan de huisarts en thuisverpleegkundigen. Dit totdat zij deze bij de thuisapotheker kunnen aanvullen. Om aan deze urgenties tegemoet te kunnen komen, hebben de meeste van deze equipes een beperkte hoeveelheid van deze geneesmiddelen in voorraad en vervoeren zij deze ook tussen hun uitvalsbasis en hun patiënten. Zowel de opslag als het transport van deze risicovolle medicatie gebeurt echter zonder wettelijk kader.


De Federatie heeft deze problematiek reeds in 2012 opgenomen en is samen tot een consensusvoorstel gekomen met haar partners; de Waalse en de Brusselse Federatie Palliatieve Zorg en de apothekersverenigingen. Dit resulteerde in de aanname van een Resolutie in de Kamer, op 16 juni 2016, die onder meer voorzag in:

- een wettelijk kader voor 'urgentiekits' met palliatieve medicatie, een oplossing die werkbaar gebleken is op het terrein

- in de invoering van de functie van een 'equipeapotheker', toegevoegd aan de palliatieve thuiszorgequipe en verantwoordelijk voor opslag en transport van de medicatie

- en in de een lijst van palliatieve geneesmiddelen die in voldoende hoeveelheden aanwezig moet zijn bij de apotheken


Twee jaar na datum komt Minister De Block niet verder dan dit laatste punt en maakt geen werk van een wettelijke regeling van de urgentiekit onder supervisie van een apotheker. Dit betekent dat deze equipes gedwongen worden verder te blijven werken in de illegaliteit om het thuis sterven van de palliatieve patiënt in alle comfort mogelijk te maken. Is huisarts De Block niet bereid in de thuiszorg dezelfde kwaliteit te garanderen als voor een palliatieve patiënt in het ziekenhuis?

      © Katrijn van Giel

Een getuigenis van Bart Vanoeteren; palliatief deskundige van Palliatief Netwerk Westhoek-Oostende

"Met onze kleine mobiele thuiszorgequipe zijn we 7 dagen op 7, 24u per dag paraat voor moeilijke thuiszorgsituaties bij palliatieve patiënten. Op zaterdag, kort na de middag belt een erg verontruste thuisverpleegkundige mij op dat de patiënte Marlies erg veel pijn heeft en zeer onrustig is. Zij is een terminale kankerpatiënte. Haar man Olivier zorgt voor haar en staat er alleen voor. Ik vraag om er zeker dringend de huisarts bij te halen. Deze bevestigt dat de situatie schrijnend is en vraagt om een pijnpompje op te starten. We overleggen over wat nodig is en hij zorgt voor de nodige voorschriften. Ik kom terecht bij een ouder, kinderloos echtpaar terecht. Marlies is inderdaad zeer onrustig en heeft een zeer intense kankerpijn. Een krachtdadig ingrijpen met een sterke pijnstiller en een dosis rustgevende medicatie dringt zich op. De man, Ollivier, is helemaal overstuur en overdonderd door de gebeurtenissen. Er zijn geen andere mantelzorgers voor deze mensen. Ik check waar de apotheek met wachtdienst is: op 35 minuten rijafstand. Wij gebruiken in dergelijke noodsituaties een verzegeld koffertje met geregistreerde noodmedicatie om snel te kunnen helpen. Kan ik die man vragen om zijn stervende vrouw meer dan een uur achter te laten en om helemaal overstuur de apotheek met wacht te zoeken? Werken met dit koffertje is echter illegaal. Ons werk wordt zo heel moeilijk gemaakt. Voor heel wat patiënten wordt het een onoverkomelijke drempel die naar een (niet gewenste!) ziekenhuisopname kan leiden." (*Namen van de betrokkene personen zijn fictief)

Over onze organisatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als baken en ambassadeur voor alle personen in Vlaanderen die met palliatieve zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager. De Federatie streeft naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger en bouwt mee aan een breed maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Contactgegevens en persaccreditatie
Paul Vanden Berghe: PhD., directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon: 0497 32 23 10 E-mail: paul.vanden.berghe@palliatief.be