A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Menswaardig sterven, ook in tijden van crisis
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vraagt meer aandacht voor palliatieve zorg bij tweede coronagolf

Vilvoorde, 24 juli 2020 - De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen roept de overheid op om bij een tweede coronagolf meer rekening te houden met palliatieve zorg. "Iedereen heeft recht op een menswaardig levenseinde, ook in tijden van crisis."

Zoals velen uit de sector is Christine De Cafmeyer, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, bezorgd over de impact van de coronacrisis op palliatieve zorg. De Cafmeyer: "Het doel van palliatieve zorg is om patiënten een kwaliteitsvol levenseinde te geven. We doen dit door hen optimaal lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel te ondersteunen, maar net die totaalzorg wordt door de coronacrisis bedreigd." Tijdens de eerste coronagolf was er nauwelijks aandacht voor de menselijke kant van de crisis en de psychosociale opvang van palliatieve patiënten en hun naasten. Veel mensen - zowel corona- als niet-coronapatiënten - moesten door de quarantainemaatregelen alleen sterven, zonder afscheid te nemen van hun dierbaren. Ook de lichamelijk-medische zorg voor palliatieve patiënten kwam in het gedrang door een tekort aan middelen en medische ondersteuning, bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Recent nog legde een rapport van Artsen Zonder Grenzen de precaire situatie in sommige woonzorgcentra tijdens de coronacrisis bloot.

De Federatie benadrukt dat de zorgsector zich tot het uiterste heeft ingespannen in de strijd tegen corona. Om scenario's uit de eerste golf te vermijden, ligt de sleutel in de eerste plaats bij het beleid. Daarom heeft de Federatie een beleidsnota uitgestuurd naar de verschillende overheden, waarin ze oproept om experts uit de palliatieve zorg te betrekken in het beleid en de aanpak van de crisis. In de adviesraden en commissies van de overheid zetelen bekwame epidemiologen en virologen, maar geen mensen met expertise rond stervensbegeleiding en psychosociale zorg.

De Federatie is ervan overtuigd dat het ook in coronatijden mogelijk is om mensen een kwaliteitsvol levenseinde te geven. Zo slaagden enkele zwaar getroffen woonzorgcentra er in volle crisis toch in om bezoek te organiseren voor hun palliatieve patiënten. De Cafmeyer: "We willen benadrukken dat gespecialiseerde palliatieve zorgverleners aanwezig zijn in alle sectoren van de zorg: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de thuiszorg. Alleen kon het bestaande palliatieve zorgaanbod de voorbije maanden niet altijd voldoende ingezet worden, voornamelijk door het gebrek aan tijd, middelen en personeel. Met de nodige voorbereiding kunnen we dat bij een tweede golf vermijden. Net daarom is het zo belangrijk dat het beleid nu stappen zet." De overheid is op dit moment volop bezig met het opstellen van draaiboeken en richtlijnen voor een tweede golf. De Federatie vraagt dat palliatieve zorg meegenomen wordt in al die plannen, zodat het stevig verankerd is en patiënten zelfs bij een tweede golf verzekerd zijn van een kwaliteitsvolle palliatieve zorg. "Iedereen heeft immers recht op een menswaardig levenseinde, ook in tijden van crisis", besluit De Cafmeyer.

De volledige tekst van het memorandum kunt u hier nalezen.