A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 14

 

Euthanasie ingebed in palliatieve zorg: Vlaanderen vormt grote uitzondering in Europa

vrijdag 20 november 2015

Vandaag verscheen de lang verwachte White Paper: “Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care” (Radbruch, Leget, Vanden Berghe e.a.), gebaseerd op een bevraging van experten en van alle nationale koepelorganisaties voor palliatieve zorg in Europa (Palliative Medicine 2015 november). Het onderzoek illustreert hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen een volstrekte uitzondering is: als enige kiest de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen met al haar partners voor een open maar zorgvuldige en zorgzame omgang met de euthanasievragen van haar patiënten. Het aanbod om elke euthanasievraag multidisciplinair te begeleiden, is de beste manier om te verzekeren dat euthanasie een echt vrije keuze is en uitgevoerd wordt met maximale zorg voor de patiënt en zijn omgeving. Vlaamse palliatieve zorgequipes begeleiden bijna drie op vier euthanasie-uitvoeringen. Dit vergt een grote extra inspanning van deze teams.”

Link artikel: Palliative Medicine 2015 november “Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care”, Lukas Radbruch, Carlo Leget, Patrick Bahr, Christof Müller-Busch, John Ellershaw, Franco de Conno and Paul Vanden Berghe; on behalf of the board members of the EAPC.

Zie vooral stelling 14 p. 8, stelling 18 pag. 9 en stelling 19 p. 10. 
"The provision of euthanasia and physician assisted suicide should not be included into the practice of palliative care". Plus antwoord uit Vlaanderen.
Zie ook artikel EJPC 2013 : "Assisted dying – the current situation in Flanders: euthanasia embedded in palliative care", Paul Vanden Berghe, Arsène Mullie, Marc Desmet and Gert Huysmans.


Meer informatie en achtergrond op de blog van het EAPC: klik hier


Voor meer informatie neem contact op met: 

Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be

Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be