A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 15

 

vrijdag 29 januari 2016

THUIS STERVEN MAAR MOGELIJK MITS VOLDOENDE STEUN VOOR PALLIATIEVE EQUIPES
Of hoe een paradox een andere verhult... 

Deze en vorige week werd in de media uitvoerig aandacht besteed aan thuis sterven. De Federatie kwam uitgebreid aan bod in het programma van Jan Hautekiet op Radio 1 op maandag 25 januari. Er is een duidelijke paradox: hoewel drie kwart van de mensen liefst thuis zou sterven, lukt dit uiteindelijk maar voor een kwart.

Deze paradox m.b.t. de plaats van sterven verhult een andere: ook al verhoogt de levenskwaliteit en verdubbelt de kans op thuis overlijden wanneer palliatieve thuiszorgequipes ingeschakeld worden (IMA onderzoek 2013), de financiering van palliatieve equipes in thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen zit reeds jaren op slot waardoor zij de toegenomen vraag onvoldoende kunnen ondersteunen. Terwijl hun tussenkomst dan ook nog eens een besparing op zinloze en vaak dure medische uitgaven oplevert.


Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be

Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be