A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 16

 

maandag 1 februari 2016

"Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen"
Nieuw: Explorerend instrument rond het verlies van levensperspectief bij ouderen

Personen die levensmoe zijn zonder dat zij lijden aan één of meerdere ernstige onderliggende aandoeningen komen volgens de huidige wetgeving niet in aanmerking voor euthanasie. Toch worden onze zorgverstrekkers, ook artsen, vaak en in toenemende mate met vragen naar levensbeëindiging geconfronteerd, zowel in de thuiszorg, in ziekenhuizen als in woonzorgcentra. Ook op andere manieren is duidelijk dat het thema leeft in de maatschappij. Daarom dringt verdere reflectie zich op.

Om artsen en andere zorgverleners te helpen in hun omgang met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid heeft de Werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een instrument ontwikkeld om vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen te exploreren/verkennen. Hoe komt de persoon er toe de vraag te stellen? Welke (behandelings)opties zijn nog mogelijk en welke daarvan door hem gewenst? Hoe zit het met de zorgvuldigheidscriteria in verband met levensbeëindiging? Is er al vroegtijdige zorgplanning gestart en zijn ook andere zorgverleners al geraadpleegd (bv. psycholoog, sociaal werker, spiritueel consulent...)?

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde:
VAN DEN NOORTGATE N., VANDEN BERGHE P., DE LEPELEIRE J., GHIJSEBRECHTS G., LISAERDE J., BEYEN A. (2016), 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, nr. 3, 145-157; met verwijzing naar een praktisch bruikbare flowchart ('stroomdiagram') op pagina 145.

Dit is de eerste wetenschappelijke en voor zorgverleners bruikbare publicatie die hierover in ons land verschijnt. Ze gaat de moeilijke vragen niet uit de weg, maar probeert zorgverleners in tegendeel te ondersteunen in hun zorg voor deze doelgroep, ongeacht of het al of niet tot euthanasie komt.

Het artikel 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', in het Tijdschrift voor Geneeskunde, kan u hier downloaden.

De flowchart die hoort bij het bovenstaande artikel vindt u hier terug.

Meer info:
Contacteer Paul Vanden Berghe PhD, directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0497 32 23 10
of 02 255 30 40 of paul.vanden.berghe@palliatief.be voor contact met prof. dr. Nele Van Den Noortgate of andere co-auteurs.