A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 17

 

woensdag 3 februari 2016

Drievoudige denkpiste voor betere euthanasiezorg voor patiënten in niet-terminale situaties

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen is van mening dat veertien jaar na de goedkeuring van de euthanasiewet de uitklaring en ondersteuning van euthanasievragen volwaardige taken van de palliatieve zorg in Vlaanderen geworden zijn. Daarmee zijn we op het punt gekomen om ook vanuit de hulpverlening onbevangen en kritisch naar de bestaande wet en praktijk van euthanasie te kijken. Hoe kan deze wet verfijnd worden, in het bijzonder voor euthanasievragen door niet-terminale patiënten, bijvoorbeeld voor psychiatrische aandoeningen, of bij patiënten in een vroeg stadium van dementie, ... ?

Een mogelijke denkpiste omvat drie elementen:

  1. provinciale toetsingscommissies die zich voorafgaand (‘a priori’) uitspreken over niet-terminale situaties, naar Nederlands model,
  2. praktijkrichtlijnen door betrokken beroepsorganisaties, opnieuw naar Nederlands model,
  3. voor iedere vraag multidisciplinair overleg onder betrokken artsen en hulpverleners, met aanbod van palliatieve zorg als basisvoorwaarde voor een echt vrije keuze.

Op deze manier zou euthanasie in de praktijk kwaliteitsvoller ondersteund kunnen worden dan nu het geval is.


Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be
Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be


Zie ook: