A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 22

dinsdag 28 november 2017

Opinie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen plaatst vraagtekens bij registratie van palliatieve sedatie

Een wettelijk kader voor palliatieve sedatie zal de praktijkuitvoering niet verbeteren 
Inzetten op een traject van vroegtijdige zorgplanning en vervroegen van palliatieve zorg is de boodschap

Anders dan euthanasie is palliatieve sedatie normaal medisch handelen. Een symptoom dat niet op een andere manier verlicht kan worden, wordt gelenigd door het bewustzijn van de patiënt zo veel als nodig te verlagen. Als dit gebeurt met de intentie om het leven te beëindigen, dan is dit oneigenlijk gebruik en fout. 

Registratie van de palliatieve sedaties zal de papiermolen doen draaien, maar oneigenlijk gebruik niet belemmeren. De aangifteplicht van euthanasie, een acte die wel volledig buiten het normale medische handelen valt, verhindert ook niet dat meer dan een derde van alle euthanasies niet aangegeven wordt.

Kwaliteitsverbetering voor elke levenseindebeslissing wordt bereikt door wetenschappelijke kwaliteitstandaarden te vertalen in praktijkrichtlijnen en daarmee zorgverleners op te leiden. Dat is niet anders voor palliatieve sedatie waarvoor sinds 2011 een Vlaamse richtlijn bestaat inclusief vormingsmateriaal (www.palllialine.be - of - richtlijn palliatieve sedatie).

Zorgen dat zorgdoelen en levenseindebeslissingen zo dicht mogelijk aansluiten bij dat wat de zieke en zijn omgeving willen, gebeurt door een traject van vroegtijdige zorgplanning, door vroegere inzet van palliatieve zorg en door tijdige communicatie over alle levenseindebeslissingen, ook over euthanasie en palliatieve sedatie.

Net op dat alles zetten de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, haar Netwerken en haar equipes palliatieve zorg al jaren in. De principes ervan werden vorig jaar unaniem gestemd in de kamer (KB 21 juli 2016). Waarop wacht de minister om over te gaan tot vertaling in uitvoeringsbesluiten? 

Euthanasie en palliatieve sedatie bieden beide een eigen en specifieke bijdrage aan een menswaardig levenseinde. Het ene idealiseren door het andere verdacht te maken helpt geen enkele zieke vooruit.

Gert Huysmans, Marc Desmet, Paul Vanden Berghe,
Voorzitter, voorzitter werkgroep ethiek en directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Klik hier voor de volledige opiniebijdrage van deze auteurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be
 

Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be