A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 23

vrijdag 01 december 2017

Opinie: Euthanasie voor patiënten met een psychiatrische aandoening: mag het nog beter?  

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen pleit voor een veralgemeend voorafgaand advies bij niet- terminale euthanasievragen en palliatieve supportteams in psychiatrische voorzieningen.

De Federatie is blij dat er met het standpunt van de VVP meer duidelijkheid komt voor patiënten, hun familie en zorgverleners maar wil verder gaan.

1. De Federatie pleit voor systematisch overleg over de euthanasievraag voorafgaand aan de euthanasieuitvoering, met betrokken patiënt, zijn zorgverleners en onafhankelijke expert ('a priori toetsing of advies'), in plaats van een loutere aangifte door de euthanasiecommissie achteraf ('a posteriori procedure').
De winst is duidelijk: minder procedure, meer zorg:

De Federatie is van oordeel dat een dergelijk voorafgaand advies zinvol is voor elke euthanasievraag bij een niet-terminale aandoening. Deze zijn per definitie niet zo urgent dat daar geen tijd voor uitgetrokken kan worden. Dit niet om uit te stellen, wel om te verzekeren dat wij alles gedaan hebben vooraleer zij hun strijd staken.

2. De Federatie pleit voor inzet van meer zorg bij deze situaties van jarenlang uitzichtloos en diep lijden. Hebben deze patiënten niet ook recht op ondersteuning door gespecialiseerde teams van zorgverleners palliatieve zorg en levenseinde, zoals bv. oncologische of andere patiënten krijgen ('palliatieve supportteams'), equipes die er nu niet zijn? Personen met een psychiatrische aandoening worden al te vaak gediscrimineerd en gestigmatiseerd: toch niet ook nog als zij levenseindevragen stellen?


Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be
Dr. Ilse Decorte, voorzitter 'Werkgroep Palliatieve Zorg en Psychiatrie' van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw