A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 28

10 oktober 2018

Palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg vinden elkaar in crustatieve zorg

Wereldwijd kampen 300 miljoen mensen met depressieve gevoelens. In België zal 1 op 4 inwoners ooit depressief zijn. Deze cijfers liegen er niet om en stijgen jaar na jaar. Vandaag, op de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid staan wij hierbij wereldwijd stil en moedigen we aan om zorg te dragen voor elkaar.

Ook de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wil aan de weg timmeren en heeft oog voor de meest kwetsbare groep van psychiatrische patiënten: palliatieve psychiatrische patiënten. Ze zette de afgelopen jaren in op de ontwikkeling van een gespecialiseerd opleidingsaanbod over psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde. Doel is om tegemoet te komen aan de groeiende nood aan kennis en vaardigheden bij hulpverleners in de sector.

Maar er is meer. Samenwerking tussen hulpverleners uit beide sectoren leidde tot de ontwikkeling van een vernieuwende palliatieve benadering binnen de geestelijke gezondheidszorg. 'Crustatieve zorg' of 'schelpzorg' ijvert voor een betere levenskwaliteit van personen die al jarenlang kampen met ernstig psychisch lijden. Deze personen zijn 'uitbehandeld' en hebben geen verdere mogelijkheden tot behandeling. Wat palliatieve zorg kan betekenen voor een somatisch uitbehandelde patiënt, kan crustatieve zorg bieden voor een uitbehandelde psychiatrische patiënt: een totaalzorg die de lijdensdruk vermindert en de levenskwaliteit verhoogt.

Het begrip crustatieve zorg is naar analogie met het begrip palliatieve zorg: waar het Latijnse pallium mantel betekent, staat crusta voor schelp. De personen worden beschermd door een stevige schelp waarin ze zich geborgen voelen en waarin ze zichzelf kunnen zijn. In die schelp krijgen ze structuur door de dagindeling die wordt aangeboden op de afdeling.

Het project kwam op dinsdag 9 oktober tijdens het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout als winnaar uit de bus van de driejaarlijkse Prijs Passie voor Palliatieve Zorg. Het breekt een lans voor palliatieve zorg in de psychiatrie en werd daarom door een onafhankelijke jury van specialisten uit de palliatieve zorgwereld unaniem tot de winnaar gekroond. Dr. Ilse Decorte en Drs. Loïc Moureau namen trots de geldprijs van 2000 euro in ontvangst.

Voor meer informatie over crustatieve zorg
Dr. Ilse Decorte: huisarts, equipearts bij Ispahan, arts in OPZ Geel
decorte_ilse@hotmail.com - telefonisch bereikbaar via OPZ Geel

Drs. Loïc Moureau: stafmedewerker ethiek, docent zorgethiek en filosofie, PHD fellow KULeuven
loic.moureau@vzw.gzbj.be - 0494 47 02 03

Bekijk ons opleidingsaanbod over psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde via het opleidingsaanbod op onze website.


Over onze organisatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als baken en ambassadeur voor alle personen in Vlaanderen die met palliatieve zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager. De Federatie streeft naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger en bouwt mee aan een breed maatschappelijk draagvlak hiervoor.