A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 30

30 oktober 2018

Zolang er leven is, is er zorg


Deze tijd van het jaar confronteert ons opnieuw met dood, begrafenis en alle rituelen daarrond. Maar eerst is er nog het sterven zelf en het proces dat daaraan vooraf gaat. Het is belangrijk dat iedere patiënt aan het eind van zijn leven tijdig de comfortzorg krijgt waartoe onze gezondheidszorg in staat is.

Palliatieve zorg is niet langer een kwestie van maximaal drie maanden levensverwachting. Dat werd besloten met de unaniem gestemde wet van 21 juli 2016. Uitgangspunt is voortaan de Surprise Question "Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de komende 6 tot 12 maanden overlijden?" Is het antwoord van de zorgverlener negatief, m.a.w. "Nee, ik zou niet verrast zijn." dan noemen we de patiënt palliatief, op voorwaarde dat er voldaan wordt aan bijkomende criteria van algemene kwetsbaarheid en ongeneeslijkheid bij een potentieel dodelijke aandoening.

De PICT-schaal (Palliative Care Indicator Tool) is de naam van het nieuw instrument dat deze vroegtijdige identificatie van de palliatieve patiënt mogelijk maakt. Het beoogd resultaat: een vervroegde inzet van palliatieve zorg, op basis van de noden van de patiënt, niet op basis van de levensverwachting.

Op de vooravond van 1 november vragen we aan de overheden van ons land om hoogdringend werk te maken van de uitvoering van deze wet. En dit overal waar palliatieve zorg verstrekt wordt: thuis, in het ziekenhuis, in de woonzorgcentra en in de dagcentra. Alleen zo zullen palliatieve patiënten daadwerkelijk kunnen genieten van bijkomende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. En niet slechts, zoals al te vaak nog, maar enkele weken voor het einde.

Voor meer informatie over de PICT-schaal: http://www.palliatief.be/pict

Over onze organisatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als baken en ambassadeur voor alle personen in Vlaanderen die met palliatieve zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager. De Federatie streeft naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger en bouwt mee aan een breed maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Contactgegevens en persaccreditatie
Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon: 0475 45 69 59 E-mail: gert.huysmans@skynet.be

Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon: 0497 32 23 10 E-mail: paul.vanden.berghe@palliatief.be