A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

publicaties » jaarverslagen

In de jaarverslagen van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vindt u naast een luik Beleid (Vlaamse Overheid, federaal niveau, Vlaamse Liga tegen Kanker, interfederaal overleg, EAPC, sponsoring en liaisonpartners) een luik Werking (FPZV, relatie FPZV-netwerken palliatieve zorg, overleggroepen, symposia & studiedagen, publicaties, de Federatie in de media, deelname aan congressen en studiedagen).