A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen

Klik hier voor de Flowchart bij het artikel van de werkgroep Palliatieve Zorg en Geriatrie (PaGe) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen dat verscheen in het 3de nummer van het Tijdschrift voor Geneneeskunde (2016). 

Artikel
Het artikel 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', in het Tijdschrift voor Geneeskunde, kan u hier downloaden

Samenvatting artikel
Levensmoeheid bij ouderen kan aanleiding geven tot een wens om te sterven. Deze tekst biedt artsen een praktische handleiding over deze problematiek. De lichamelijke, psychische en sociaal­economische risicofactoren voor levensmoeheid moeten opgespoord en geëvalueerd worden op hun reversibiliteit en behandelmogelijkheden. Een multidisciplinaire evaluatie en aanpak van levensmoeheid is gezien de vaak multifactoriële etiologie wenselijk.

De zorgverlener kijkt na of de levensmoeheid aanleiding geeft tot lijden dat uitzichtloos en ondraaglijk is. De uitzichtloosheid is een professioneel oordeel over het nog aanwezige behandel- en zorgperspectief en is vaak objectiveerbaar. De ondraaglijkheid is een beleving van de patiënt, strikt persoonlijk en altijd subjectief.
De criteria van de huidige wetgeving rond euthanasie, de reversibiliteit van de onderliggende oorzaken van levensmoeheid en de ondraaglijkheid van het lijden bepalen of een verzoek tot euthanasie van de patiënt met levensmoeheid in overweging kan worden genomen. Soms past een verzoek niet binnen het voorgestelde kader zodat een weloverwogen multidisciplinair advies van een commissie voor medische ethiek wenselijk is.


Referentie
VAN DEN NOORTGATE N., VANDEN BERGHE P., DE LEPELEIRE J., GHIJSEBRECHTS G., LISAERDE J., BEYEN A. (2016), 'Oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen', Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, nr. 3, 145-157.